Współpraca GDF Suez i LW Bogdanka ws. nowej elektrowni

    Grupa GDF Suez Energia Polska i LW Bogdanka SA podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy projekcie budowy elektrowni węglowej na Lubelszczyźnie.

    Bogdanka poinformowała w komunikacie prasowym, że GDF Suez zamierza zbudować w bezpośrednim sąsiedztwie spółki elektrownię o zakładanej mocy 500 MWe, a Bogdanka może być kluczowym dostawcą paliwa w postaci węgla kamiennego oraz mułów węglowych i ich mieszanek.

    „GDF Suez i LW Bogdanka rozważają podjęcie wspólnych działań mających na celu rozwój oraz realizację projektu budowy elektrowni. Strony zadeklarowały m.in. wspólne przeprowadzenie w 2013 roku niezbędnych analiz ekonomicznych przedsięwzięcia oraz podjęcie przez powołany zespół ds. projektu prac dotyczących ustalenia zasad i warunków dalszej współpracy” – napisano.

    Na konferencji prasowej marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman podkreślił, że ten projekt jest bardzo ważny dla Lubelszczyzny, gdzie dotychczas nie ma elektrowni, a koszty energii należą do najwyższych w kraju. „Tego typu inwestycje, o takim zakresie i takiej skali, są najlepszym dowodem na to, że województwo lubelskie się rozwija i warto tutaj lokować środki finansowe” – powiedział Hetman.

    Prezes spółki Lubelski Węgiel Bogdanka Zbigniew Stopa powiedział, że na podstawie listu intencyjnego powstanie wspólny zespół roboczy, który przeprowadzi analizy dotyczące celowości i efektywności budowy elektrowni oraz określi dalsze poczynania. „Jest dużo wspólnych punktów, takich, które przy realizacji tego projektu będą przynosiły efekty synergii, zarówno dla Lubelskiego Węgla, jak i spółki GDF” – powiedział Stopa.