Współpraca KGHM i Eurotronic

KGHM Polska Miedź S.A. i spółka Eurotronic podpisały umowę na sprzedaż i wdrożenie rozwiązań biznesowych i informatycznych w obszarze serwisowania maszyn dołowych w KGHM. Umowa obejmuje implementację rozwiązania informatycznego amerykańskiego producenta, systemu Infor EAM Enterprise oraz oprogramowania własnego Eurotronic, aplikacji E-Mobile oraz E-Service. Istotnym obszarem wdrożenia będzie także integracja w/w systemów z istniejącymi rozwiązaniami informatycznymi w KGHM, mi.n. z aplikacjami firmy SAP. Przygotowywane rozwiązanie zawiera funkcjonalność wymaganą przy współpracy środowiska operującego pod ziemią z zapleczem na powierzchni. Docelowo z aplikacji będzie korzystać blisko 500 użytkowników.

Realizacja projektu przez Eurotronic będzie odbywała się wg własnej metodologii eTRONIC opartej w głównej mierze na standardzie PRINCE2. Przewiduje się, że projekt zostanie uruchomiony w ciągu jednego roku od daty podpisania umowy i będzie to jeden z najszybciej zrealizowanych projektów o takim stopniu złożoności.

Wartość kontraktu to blisko 2.700.000,00 PLN i jest to drugi pod względem wartości – po podpisanej umowie z Rafinerią Możejki – projekt informatyczny realizowany przez Eurotronic w ciągu ostatniego miesiąca.