Wszystko w polu widzenia

Nowe czujniki z serii 36 firmy Leuze wykrywają obiekty nawet przy bardzo dużym zakresie roboczym. Atrakcyjna cenowo konstrukcja czujników zapewnia istotne korzyści producentom i operatorom wysoce zautomatyzowanych systemów.

Nowe czujniki serii Leuze 36 przekonują swoją wyjątkową niezawodnością w wykrywaniu obiektów – nawet w przypadku wymagających aplikacji.

Firma Leuze opracowała nowe czujniki z serii 36, mając pełną świadomość, że precyzyjne wykrywanie obiektów wymaga niezawodnej technologii. Dzięki doskonałej wydajności detekcji, czujniki te stanowią optymalny wybór do wymagających zastosowań w intralogistyce, systemach pakowania i przemyśle motoryzacyjnym. Wykrywają obiekty o różnych właściwościach optycznych – nawet z dużej odległości,  w warunkach występowania wibracji, oświetlenia tła czy zabrudzeń. Zoptymalizowana kosztowo seria 36 stanowi opłacalną propozycję, szczególnie w przypadku wysoce zautomatyzowanych rozwiązań z dużą liczbą czujników, zapewniając liczne korzyści operatorom i producentom systemów.

Elastyczne wdrożenie

Firma Leuze oferuje produkty, które posiadają certyfikat stopnia ochrony IP67 i wykorzystują różne zasady działania. Asortyment obejmuje czujniki z tłumieniem tła (o zasięgu działania do 2,5 m), fotoelektryczne czujniki retrorefleksyjne (do 17 m) lub bariery świetlne jednokierunkowe (do 80 m). Wysokowydajna konstrukcja czujników zapewnia wyjątkowo dużą rezerwę funkcjonalną, co gwarantuje, że obiekty są niezawodnie wykrywane, nawet w obecności różnych źródeł zakłóceń. Czujniki serii 36 obejmują szeroki zakres zastosowań, co podkreśla fakt, że użytkownicy mogą również zamówić retrorefleksyjne czujniki fotoelektryczne przeznaczone do wykrywania obiektów o właściwościach depolaryzujących, m.in. palet owiniętych folią.

Standardowe retrorefleksyjne czujniki fotoelektryczne często zawodzą w przypadku wykrywania palet owiniętych folią, co jest spowodowane depolaryzacyjnymi właściwościami naprężonej folii. Dzięki specjalnej optyce nowy fotoelektryczny czujnik refleksyjny Leuze z serii 36 bez problemu radzi sobie z tym zadaniem.

Różnorodne sposoby podłączania

Czujniki są dostępne zarówno z gniazdami przyłączeniowymi M12, jak i z różnymi gotowymi przyłączami kablowymi oraz pasującymi akcesoriami montażowymi. Dzięki temu użytkownicy mają zawsze zagwarantowaną możliwość integracji, nawet w przypadku już istniejących systemów.  Ponadto obsługiwane są również wszystkie popularne logiki przełączania: NPN i PNP, a także rozjaśnianie/ściemnianie.

W przemyśle spożywczym identyczne produkty są zazwyczaj umieszczane w większych opakowaniach zbiorczych. Ze względu na bardzo dużą rezerwę funkcjonalną, fotoelektryczne czujniki refleksyjne z serii 36 niezawodnie wykrywają również zmieniające się opakowania.
Różne materiały i elementy przeznaczone do dalszego montażu wymagają systemów czujników, które działają niezawodnie i można je elastycznie integrować. Dzięki czujnikom serii 36 użytkownicy są zawsze po bezpiecznej stronie.

Od ponad 50 lat Sensor People z Leuze z ciekawością i pewnością siebie wytyczają nowe drogi dla innowacji i stawiają technologiczne kamienie milowe w dziedzinie przemysłowej automatyzacji. Motywem ich działania jest sukces ich klientów. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro. Do portfolio hightech lidera technologicznego należy wiele różnych czujników dla układów automatyzacji. Np. czujniki przełączające i pomiarowe, systemy identyfikacji, rozwiązania transmisji danych i edycji obrazów. Jako ekspert od bezpieczeństwa Leuze kolejny akcent stawia na komponentach, serwisie i rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa pracy. Leuze koncentruje się na wybranych segmentach przemysłu, w których Sensor People posiadają wieloletnie doświadczenie oraz dogłębne, specyficzne know-how odnośnie zastosowań. Do segmentów tych należą: logistyka wewnętrzna i przemysł opakowaniowy, obrabiarki, przemysł samochodowy oraz automatyka laboratoryjna. Firma Leuze powstała w 1963 r. i ma siedzibę w  Owen/Teck na południu Niemiec. Dzisiaj na całym świecie ponad 1200 Sensor People z pewnością siebie i pasją dla postępu i zmian troszczy się o to, aby ich klienci odnosili długofalowe sukcesy w stale zmieniającym się otoczeniu przemysłowym. Dzieje się tak zarówno w technologicznych centrach kompetencyjnych, jak i w 21 spółkach dystrybucyjnych, wspieranych przez ponad 40 międzynarodowych dystrybutorów.

Więcej informacji: Info.PL@leuze.com oraz https://www.leuze.com/pl/PL/