Wybór systemu – Wybór systemu ogrzewania obiektów przemysłowych

Czy rachunek za ogrzewanie twojego zakładu lub magazynu jest zbyt wysoki? A co z zimnymi strefami przy drzwiach doków i różnicą temperatur? Czy podciśnienie powietrza w budynku stanowi problem? Czy zdarzały się skargi pracowników oraz straty w produkcji z powodu problemów z ogrzewaniem lub jakością powietrza wewnątrz zakładu? Czy koszty konserwacji obecnej instalacji ogrzewania są wysokie?

To tylko kilka powszechnych problemów, jakie wynikają z wyboru nieprawidłowego systemu ogrzewania, stosowania nieodpowiednich grzejników lub używania przestarzałego sprzętu grzewczego/wentylacyjnego.

Dla dużych magazynów i zakładów produkcyjnych roczne koszty ogrzewania pomieszczeń stanowią znaczącą część budżetów eksploatacyjnych. Wybór i zastosowanie odpowiednich grzejników może obniżyć roczne wydatki na energię o ponad 60%, a tym samym zwiększyć zyski przedsiębiorstwa.

Jakie czynniki decydują o tym, który system ogrzewania pomieszczeń jest najbardziej odpowiedni? Wszyscy bowiem poszukują takiego systemu ogrzewania i wentylacji, który przy najniższym całkowitym koszcie sprosta specyficznym wymaganiom.

 Fot. 1. Systemy grzewcze z cyrkulacją powietrza.

Przed wyborem grzejnika należy określić wymagania dotyczące ogrzewania/wentylacji i rzeczywiste, najniższe koszty rozwiązania dla konkretnego urządzenia.

 Systemy ogrzewania pomieszczeń

Gazowe systemy grzewcze są zazwyczaj najbardziej opłacalnym sposobem ogrzewania budynków przemysłowych. Grzejników elektrycznych i opalanych olejem czasami używa się do ogrzewania pomieszczeń specjalnych bądź wtedy, gdy gaz jest niedostępny.

Gazowe systemy ogrzewania pomieszczeń klasyfikuje się według tego, czy są one opalane bezpośrednio, czy też pośrednio.

Systemy ogrzewania opalane pośrednio wykorzystują metody wymiany ciepła, takie jak wymiennik ciepła lub promiennik rurowy, które obniżają całkowitą sprawność energetyczną. Aby odprowadzać produkty spalania na zewnątrz budynku, niezbędne

są przewody kominowe. Powietrze wewnątrz jest wymieniane z powietrzem zewnętrznym z niewielkim wykorzystaniem wentylacji lub bez. Istnieją cztery popularne rodzaje systemów ogrzewania opalanych pośrednio.

Systemy kotłowe (para wodna i gorąca woda), które stanowią – z historycznego punktu widzenia – najważniejsze źródło ciepła i energii elektrycznej dla przemysłu. Te scentralizowane systemy często wykorzystywano do ogrzewania pomieszczeń, kiedy ceny energii były niskie lub gdy para wodna stanowiła produkt uboczny kotłów używanych do zastosowań w procesach grzewczych.

Jednakże ogrzewanie pomieszczeń w przemyśle z wykorzystaniem kotłów odchodzi w przeszłość ze względu na niską wydajność tej metody, wzrost cen energii, niejednolitą dystrybucję ciepła oraz wysokie koszty konserwacji. W wielu dużych zakładach przemysłowych zastępuje się obecnie kotłowe systemy grzewcze wydajnymi grzejnikami gazowymi do pomieszczeń, a środki uzyskane z oszczędności energii przeznacza się na nowe wyposażenie.

Grzejniki są sprawdzoną metodą ogrzewania niewielkich otwartych przestrzeni. Zespół grzejników instaluje się wokół wnętrz budynku, by dopasować straty ciepła. Zalety takiej metody obejmują: redundancję – gdy jedna z jednostek ulegnie awarii, nieciągłą pracę wentylatora – co obniża koszty energii elektrycznej, oraz instalację pod sufitem – oszczędność miejsca. Jednak z powodu ograniczonej siły nadmuchu wydajność grzejników zmniejsza się wraz ze wzrostem odległości od podłogi.

Autor: Ken Williams, Cambridge Engineering