Zespoły sterowania – Możliwości użytkowania regenerowanych zespołów sterowania palników kotłowych

Stary dom, po odnowieniu może być uroczy. Stare, odrestaurowane samochody to klasyka. Ale czasami nowe jest nie tylko lepsze – jest także bardziej bezpieczne i ekonomiczne. Tak właśnie specjaliści w dziedzinie kotłów palnikowych wypowiadają się na temat zespołów sterowania kotłami palnikowymi.

Bezpieczna i niezawodna praca palnika i kotła w zakładach przemysłowych jest sprawą zasadniczą. Specjaliści w tej branży zgodnie twierdzą, że sterowanie takimi kotłami, wykorzystujące najnowsze technologie, stanowi najlepsze rozwiązanie, zapewniające najbardziej wydajną pracę tych systemów. Często jednak praca systemu przy parametrach zapewniających maksymalne osiągi odbywa się z wykorzystaniem zespołów sterowania po regeneracji, a służby techniczne zakładu nie zdają sobie nawet sprawy z wynikających z tego, potencjalnych problemów technicznych.

 Regenerowane zespoły sterowania

Co to jest zregenerowany zespół sterowania? Jest to po prostu każdy zespół sterowania, który przed ponownym sprzedaniem został oczyszczony lub naprawiony. Może to być zespół tylko po oczyszczeniu lub też taki, w którym wymieniono jeden z elementów. Inne jego elementy, o zasadniczym znaczeniu dla pracy takiego zespołu, mogą być już w znacznym stopniu wyeksploatowane i trudno przewidzieć, jak długo zespół taki może jeszcze należycie pracować.

W większości krajów wymagana jest certyfikacja zespołów sterowania przez posiadające odpowiednie uprawnienia instytucje, takie jak Urząd Dozoru Technicznego (UDT) lub w USA Underwriters Laboratories (UL). Ze zregenerowanych zespołów sterowania, które nie zostaną poddane rygorystycznym testom działania i bezpieczeństwa, wymaganym przez te instytucje, należy usuwać tabliczki czy etykiety informujące o otrzymanym certyfikacie.

Niektóre działające na rynku niezależne firmy, wykonujące regenerację zespołów sterowania, nie stosują się do tych przepisów i pozostawiają na zregenerowanych zespołach sterowania tabliczki i etykiety instytucji testujących i producenta tych urządzeń. Dopóki kocioł pracuje, jego operator może nie zdawać sobie sprawy z tego, że dzieje się to z udziałem długo eksploatowanego zespołu sterowania, z mocno wypracowanymi elementami. Stanowi to zagrożenie dla służby technicznej zakładu i stwarza mnóstwo problemów, począwszy od zawodnej pracy, aż po sprawy bezpieczeństwa.

Jeden z szefów działu serwisu, z ponaddwudziestoletnim doświadczeniem, zajmujący się zespołami sterowania palników kotłowych, w ogóle nie korzysta z regenerowanych zespołów sterowania i ich nie sprzedaje. Twierdzi, że kieruje się przede wszystkim niezawodnością pracy: – Kiedy kupuje się zespół sterowania po regeneracji, nigdy nie można być pewnym, w jakim zakresie zespół ten został poddany regeneracji, kiedy był wyprodukowany i jak długo eksploatowany.

Fot. 1. Nowe zespoły kontrolne wykorzystują zaawansowane technologie, regenerowane niestety nie.

Autor: Tim McCarthy, Honeywell Automation and Control Solutions