Wybrane systemy CMMS w Polsce

W Polsce używanych jest ok. 40 systemów CMMS. Są to zarówno programy przeznaczone dla  niedużych firm, jak i  złożone aplikacje współpracujące z innymi systemami w przedsiębiorstwie (np. SCADA, ERP). Część z nich nie jest już rozwijana, niektóre z nich zmieniły właściciela, ale nadal są wykorzystywane przez firmy.

Poniżej prezentujemy zestawienie wybranych i wciąż oferowanych systemów CMMS z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w nich w ciągu ostatniego roku.

CMMS Profesal Maintenance

System CMMS Profesal Maintenance pozwala na dokonanie cyfryzacji działu utrzymania ruchu oraz wspiera optymalizację innych obszarów przedsiębiorstwa. Umożliwia przeniesienie całej dokumentacji papierowej do systemu, sprawne zarządzanie pracą działu UR oraz zarządzanie zaplanowanymi serwisami, częściami zamiennymi i magazynem.

Jest to system modułowy z szerokim zakresem funkcjonalności i dostępnych konfiguracji, które mogą być dopasowane do potrzeb Klienta lub specyfiki branży. Dostępne są różne jego warianty. Wariant podstawowy jest dobrym rozwiązaniem dla zakładów, które chcą wdrożyć swój pierwszy system CMMS i na początku potrzebują prostych, standardowych funkcjonalności, które będą rozwijane wraz z rozwojem firmy i świadomości na temat własnych potrzeb. 

Skuteczne zarządzanie pracownikami zapewnia możliwość przydzielania i harmonogramowania zadań, tworzenia zadań cyklicznych dla przeglądów. Dzięki dedykowanym aplikacjom mobilnym dla pracowników utrzymania ruchu oraz końcówkom dla obszaru produkcji, przepływ informacji jest sprawny i klarowny. Pracownicy mają szybki dostęp do wszystkich niezbędnych informacji, takich jak dokumentacja dotycząca maszyny, status realizacji zgłoszenia, historia zgłoszeń. W module magazynowym użytkownik może rezerwować i pobierać części zamienne oraz na bieżąco kontrolować stany magazynowe. 

Producent zapewnia szerokie możliwości integracji z innymi systemami, takimi jak ERP, MES, SCADA, czujnikami PLC, czy systemami finansowo-księgowymi. Innowacyjnym konceptem w CMMS Profesal Maintenance jest szerzenie kultury Lean i rozwijanie narzędzi Lean w wersji cyfrowej (m.in. Kanban, Kaizen, priorytetyzacja maszyn, matryce kompetencji). Istotnym elementem z punktu widzenia Klienta będzie fakt, że na wdrożony system udzielana jest roczna gwarancja oraz kompleksowe wsparcie techniczne SLA. Producent oferuje również darmowe usługi o charakterze doradczym, z których można skorzystać przed decyzją o wyborze systemu, są nimi: możliwość wyliczenia ROI, pomoc w analizie SWOT, opracowanie analizy ryzyka.

QRmaint CMMS (qrmaint.pl)

QRmaint jest nowoczesnym, mobilnym, prostym w użyciu systemem CMMS, który chcą używać technicy, a managerowie w łatwy sposób przeanalizują dane i wyciągną wnioski.

Jest to oprogramowanie dostępne w chmurze, dedykowane dla zespołów utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych oraz innych firm i zespołów, które zajmują się utrzymaniem technicznym maszyn lub obiektów. “Technicy pracują w terenie, a nie przy biurku” – na tym fakcie oparty jest projekt, wspomagany technologiami takimi jak kody QR. Skutkiem jest rozwiązanie, które generuje znaczny wzrost produktywności, zmniejsza koszty utrzymania, zapewnia pełną informację o parku maszynowym i stanach magazynowych części zamiennych, organizuje prewencyjne oraz predykcyjne utrzymanie ruchu.

Jedyny system CMMS na polskim rynku, w którym klient zakłada konto i już po kilku minutach może zacząć korzystać z rozwiązania bez zbędnych formalności i ogromnych opłat wdrożeniowych oraz aktywacyjnych. Mobilność i intuicyjność QRmaint CMMS pozwala obsłużyć nawet 7 razy więcej procesów w sposób cyfrowy niż w konkurencyjnym rozwiązaniu (dane na podstawie klienta, który wdrażał równolegle 2 oddzielne CMMSy w 2 różnych oddziałach). Przeciętny zakład produkcyjny dzięki QRmaint osiąga wzrost wydajności pracowników na poziomie 12%-20% co skutkuje zwrotem z inwestycji ROI tylko na podstawie produktywności nawet 1000% !

 • Usprawnienie komunikacji między produkcją, a działami utrzymania.

 • Obniżenie kosztów związanych z przestojami maszyn i linii produkcyjnych.

 • Pełna kontrola zasobów części zamiennych.

 • Dostępność do danych z dowolnego miejsca, dzięki aplikacji mobilnej.

 • Monitorowanie i cyfryzacja planów prewencyjnych.

 • Wsparcie audytów.

 • Szybkość dostępu do danych analitycznych (raporty)

AGILITY (Softsols Group/C.P.U. ZETO Jelenia Góra)

AGILITY jest systemem klasy CMMS dedykowanym wewnętrznym i zewnętrznym (outsourcing) służbom utrzymania ruchu. Służy między innymi do kontroli i zarządzania stanem urządzeń i obiektów – wszędzie tam, gdzie dostrzega się potrzebę zapobiegania awariom cennych maszyn urządzeń. Jest elementem wdrażania nowoczesnych technik efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi i rzeczowymi (Time Based Management; Just In Time; Total Quality Management), gromadzenia wiedzy pracowników, ciągłego zwiększania jakości, wydajności i niezawodności pracy.

System AGILITY charakteryzuje się bardzo dużymi możliwościami, przy dużej intuicyjności użytkowania. Interfejs AGILITY jest bardzo przejrzysty, a menu w pełni konfigurowalne. Silną stroną AGILITY jest również planowanie prac kalendarzowych i przebiegowych, typowanych według rodzajów prac, kategorii prac i grup urządzeń. AGILITY jest narzędziem stworzonym w technologii Microsoft.NET, która pozwala uzyskać dostęp do systemu oraz bezpiecznie wymieniać informacje z każdego miejsca na świecie, w którym istnieje dostęp do Internetu. System AGILITY pozwala znacznie ograniczyć liczbę awarii, wydłuża średni czas bezawaryjnej pracy urządzeń, optymalizuje m.in. zapasy magazynowe części zamiennych, obniża koszty wykonywanych remontów, napraw, konserwacji.

Nowa wersja systemu zawiera następujące usprawnienia:

 • kontrakty obsługowe/usługowe w celu zarządzania zewnętrznymi kontraktami remontowymi,
 • nowe poprawione zarejestrowanie i wyrejestrowanie cech dla lepszego odzwierciedlenia rzeczywistości i alokacji/przydziału prac,
 • kody kosztów dla bardziej elastycznego raportowania finansów,
 • planowanie części zapasowych do zleceń pracy oraz prac standardowych,
 • komplementacja części do konkretnego zadania,
 • automatyczne ponawianie zamówienia części,
 • nowy mobilny specjalistyczny silnik transakcji biegnący jako usługa Windows,
 • wiele nowych sprawozdań i poprawione kryteria selekcji.

ARETICS (IT-Expert)

ARETICS jest wysokiej klasy samodzielnym systemem CMMS używanym przez setki przedsiębiorstw w całej europie. Ponaddwudziestoletnie doświadczenie i nieustająca praca nad systemem prowadzona w ścisłej współpracy z naszymi klientami zaowocowała w dopracowanym, łatwym w użyciu systemie skutecznie wspomagającym funkcję utrzymania ruchu. Logiczny i intuicyjny interfejs, który łatwo dopasować do własnego procesu obsługi zadań, pełna gama funkcji przygotowanych do zarządzania zleceniami pracy, planowania i harmonogramowania zadań, gromadzenia informacji o historii urządzeń, analizowania sprawozdań i optymalizowania prac zapobiegawczych. Elastyczność oprogramowania pozwala na obsługę zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw, od pojedynczych instalacji do rozwiązań sieciowych integrujących wszystkie siedziby firmy.

ARETICS jest bardzo cenionym systemem CMMS. Został skonstruowany dla firm chcących budować efektywną organizację utrzymania ruchu i uzyskać pełną kontrolę nad wydajnością swoich systemów produkcyjnych. Jako jedyna firma dajemy gwarancje zadowolonego klienta i zwracamy pieniądze w przypadku, gdy klient nie jest w pełni usatysfakcjonowany. ARETICS jest już używany przez 24 polskie przedsiębiorstwa, w takich branżach, jak przetwórcza, maszynowa, energetyczna, drzewna i innych.

CMMS MASZYNA (Neuron)

Program zarządzający maszynami i wspomagający utrzymanie ruchu: ewidencja, historia awarii i eksploatacji, harmonogramy, rejestry części, osprzętu, dokumentacji, zasobów, generator dokumentów etc. Program napisany przez automatyka piszącego programy dobrze umocowany w realiach małej i średniej firmy. Dostępne wersje jedno- i wielostanowiskowa. Pomimo prostoty i zerwaniu z księgowo-formalistycznym podejściem (a może dzięki temu) program używany jest w wielu dużych firmach, takich jak Atlas czy Philips, a dzięki niewielkiej cenie w setkach małych i średnich firm. Dla wielu klientów zakup programu CMMS Maszyna był impulsem do uporządkowania często zaniedbanych zagadnień dotyczących utrzymania ruchu i związanych z nim wymagań formalnych.

Wersja sieciowa ma terminale dla personelu produkcyjnego pozwalające na zgłaszanie awarii. Jedną z ciekawych opcji jest możliwość generowania przeglądów po określonym czasie pracy na podstawie liczników czasu pracy pobranych z systemu GOLEM OEE.

IBM Maximo Asset Management (IBM/P.A. NOVA)

Podstawowym rozwiązaniem w dziedzinie systemów CMMS oferowanym przez IBM jest Maximo Asset Management. Niezależnie czy jest to mała firma, czy przedsiębiorstwo działające we wielu lokalizacjach, system Maximo zapewnia kompleksową obsługę zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności biznesowej. Szerokie możliwości adaptacyjne pozwalają na zastosowanie systemu w wielu branżach. Gdziekolwiek wymagane jest utrzymanie zasobów czy lokalizacji w należytym stanie poprzez odpowiednio dopasowane prace bieżące oraz prewencyjne – tam Maximo sprawdzi się najlepiej.

Ostatnimi czasy miała miejsce premiera najnowszej wersji Maximo oznaczonej numerem 7. W stosunku do poprzedniej wersji oferuje ona m.in. jeszcze większe możliwości integracyjne, usprawniony interfejs użytkownika oraz szybsze i bardziej elastyczne możliwości raportowania.

iMaint (i2s/LogTec)

LogTec oferuje iMaint firmy i2s – samodzielny system klasy CMMS z pełnym zakresem funkcjonalnym.

System jest oferowany w dwóch odmianach:

 • iMaint – system CMMS zarządzający wyposażeniem firmy. Obejmuje przeglądy prewencyjne, remonty planowe i awarie, zarządzanie częściami zamiennymi, wsparcie realizacji projektów, raportowanie i analizy.
 • iMaint/eng – system CMMS z modułem CRM, przeznaczony dla firm serwisujących urządzenia u klientów i/lub zarządzających nieruchomościami.Są to rozwiązania działające w technologii klient-serwer lub jako aplikacje webowe.

W zależności od potrzeb możemy dostarczyć system dla:

 • MSP – w formie usługi outsourcingowej (miesięczna opłata) lub technologii webowej,
 • dużych firm – uzupełniony o portal webowy dla służb UR/serwisowych lub klientów firmy mogących mieć dostęp do m.in. historii napraw, wzajemnych rozliczeń itp.Aplikacja jest w pełni spolszczona.

Infor EAM (Infor Global Solutions/Eurotronic)

System Infor EAM (dawna nazwa D7i) jest następcą systemu MP2 i należy do klasy systemów CMMS/EAM. Jego głównymi atrybutami są: nowoczesna technologia oparta na architekturze SOA, szeroki zakres funkcjonalny, dedykowane funkcjonalności uwzględniające specyfikę różnych branż oraz prostota i ergonomia użytkowania. Producentem oprogramowania jest amerykańska firma Infor Global Solutions Inc., natomiast Eurotronic jest wyłącznym dystrybutorem systemu w Polsce oraz autorem jego polskiej lokalizacji.

Wg danych z raportu Gartner Group i ARC Advisory Group, przedsiębiorstwa korzystające z tego oprogramowania odnotowują średni zwrot kosztów z inwestycji (ROI) w następujących obszarach:

 • redukcja stanów magazynowych o 15–35%,
 • obniżenie kosztów logistycznych o 10–20%,
 • wzrost wykorzystania majątku o 3–10%,
 • wzrost wykorzystania zasobów ludzkich o 10–20%,
 • wzrost skuteczności egzekwowania gwarancji o 10–50 %,
 • obniżenie liczby zleceń awaryjnych o 10–60%.

Lawson M3 Utrzymanie Ruchu (Lawson Software Polska)

Lawson M3 Utrzymanie Ruchu oferuje pełną integrację z kluczowymi procesami gospodarczymi, w szczególności z planowaniem produkcji, zarządzaniem finansami, sterowaniem zapasami czy zaopatrzeniem. Lawson Utrzymanie Ruchu zwiększa kontrolę i elastyczność w ramach realizacji funkcji konserwacyjnych. Efektywna integracja pozwala na bardziej swobodny przepływ informacji, oszczędności czasu, zasobów i zredukowanie strat; wszystko to przyczynia się do efektywniejszej działalności gospodarczej.

Kluczowe cechy systemu Lawson M3 Utrzymanie Ruchu to automatyczna integracja poprzez kartotekę przedmiotów, harmonogramowanie zadań z planowaniem produkcji, automatyczna aktualizacja historii kosztów urządzeń, odwołania urządzeń do środków trwałych w systemie Lawson, zarządzanie zadaniami projektowymi za pomocą zarządzania projektami w systemie, automatyczne pobieranie odczytów mierników z systemu produkcyjnego, połączenia z Rozliczaniem Czasu Pracy systemu Lawson, zaawansowana obsługa dostaw części zamiennych poprzez integrację z Przetwarzaniem Zamówień Zaopatrzeniowych systemu M3 oraz opcjonalny transfer danych do funkcji rozliczeń z klientem, wymagany przez przedsiębiorstwa wykonujące usługi serwisowe na zewnątrz.

Maximo Express (AIUT)

Rozwiązanie Maximo Express to nowy produkt w ofercie AIUT. Zbudowany w oparciu o system IBM Maximo łączy najnowszą technologię z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą branżową z zakresu utrzymania ruchu. Maximo Express to kompleksowy pakiet sprzętu, oprogramowania i unikatowego zestawu usług składających się na pełne wdrożenie w zakresie zarządzania majątkiem, usługami, remontami, prewencją, diagnostyką, gospodarką magazynową i zakupową. Z bogatej oferty aplikacji systemu Maximo, w ramach Maximo Express uruchamiane są wybrane aplikacje, dzięki którym możliwe jest wdrożenie najważniejszych, kompletnych procesów biznesowych w bardzo krótkim czasie. Prekonfigurowana instalacja opracowana przez najlepszych specjalistów zapewnia efektywne wykorzystanie systemu i szybką poprawę wskaźników wydajności. Rozwiązania IBM Maximo od lat uznawane są za najlepsze w zakresie zarządzania majątkiem i utrzymaniem ruchu między innymi przez takie organizacje, jak Gartner czy ARC.

Oracle

Oracle oferuje kilka rozwiązań, w skład których wchodzi funkcjonalność definiowana dla systemów CMMS. W systemie Oracle E-Business Suite znajdują się moduły: Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa (Enterprise Asset Management), Oracle Asset Tracking (zarządzanie majątkiem mobilnym) oraz Oracle CMRO (Complex Maintenance, Repair, and Overhaul); w ramach aplikacji Oracle SPL znajdziemy rozwiązania dedykowane dla branży energetycznej: Zarządzanie Majątkiem Sieciowym (Asset/Meter Data Management), Zarządzanie Siecią i Dystrybucją (Outage/Distribution Management) oraz Zespoły Mobilne (Mobile Work Force). Oprócz tego funkcjonalność CMMS wchodzi w zakres systemów Oracle PeopleSoft (Zarządzanie Utrzymaniem, Zarządzanie Majątkiem IT) oraz Oracle JD Edwards EnterpriseOne (Zarządzanie Majątkiem, Obsługa Warunkowa, Obsługa Zapobiegawcza, Zarządzanie Zasobami oraz Analizy Kosztów Wyposażenia). Wraz z innymi modułami aplikacji, Oracle oferuje pełne rozwiązanie klasy ALM (Zarządzanie Cyklem Życia Majątku) dla wszystkich rodzajów majątku firm produkcyjnych.

plan9000 (4TECH)

System klasy CMMS umożliwia łatwy dostęp do informacji o stanie urządzeń, ich awaryjności oraz kosztach obsługi.

W systemie tym można gromadzić szereg informacji o posiadanych urządzeniach technicznych i całej infrastrukturze. Do każdego z urządzeń można dołączyć komplet dokumentacji, specyfikację techniczną i zdjęcia.

System plan9000 może wspomagać zarówno planowanie i realizację działań obsługowych, jak również modernizację czy inwestycje. W harmonogramie prac znajdują się zadania do wykonania, których przyczyną jest bieżące obciążenie, przekroczenie parametrów pracy, wymagania producenta oraz bieżące zgłoszenia.

Plan9000 umożliwia notowanie kosztów z dokładnością do konkretnej pracy na konkretnym urządzeniu i odnoszenie ich do zaplanowanych budżetów.

Ostatnio dokonane zmiany w systemie:

 • wprowadzono możliwość wyszukiwania informacji dodatkowych dokumentów przypisanych do zapisów w systemie według dowolnych słów i zwrotów z możliwością odnalezienia ich źródła,
 • wprowadzono słownik grup czynności i budżetów,
 • pojawiły się dodatkowe rodzaje przewidywanych nakładów i kosztów,
 • znacznie rozbudowano mechanizm notowania i analizy danych kosztowych
 • nowy mechanizm raportowania – użytkownicy mają możliwość samodzielnego wykonywania raportów.

SUR-FBD (FBD)

SUR-FBD jest systemem stworzonym przez warszawską firmę FBD. System SUR-FBD został zaprojektowany i zbudowany w odpowiedzi na potrzeby pracowników działów technicznych w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Rozwój systemu SUR-FBD oparty jest  na podstawowej zasadzie, że nikt inny, tylko pracownicy konkretnego przedsiębiorstwa są kluczem do sukcesu wdrożenia. Tak więc firma FBD oferuje przede wszystkim usługę związaną z wdrożeniem systemu wsparcia dla służb technicznych, opartą na bazie SUR-FBD, a nie produkt końcowy w postaci „zamkniętego” oprogramowania.

Wdrożenie i wykorzystanie systemu SUR-FBD daje możliwość znacznej redukcji liczby występujących awarii, usprawnienie procesu planowania i zarządzania pracami prewencyjnymi, racjonalizację gospodarki magazynowej. System SUR-FBD to również rozbudowane raportowanie, dzięki któremu w szybki i łatwy sposób można identyfikować słabe punkty w organizacji, wyszukiwać obiekty generujące najwyższe koszty utrzymania, jak również wyznaczać wskaźniki TPM.

System Gospodarka Remontowo-Eksploatacyjna – GRE (Logica Poland)

System Gospodarki Remontowo-Eksploatacyjnej – GRE zaliczany do grupy systemów CMMS jest częścią zintegrowanego systemu do zarządzania w obszarze ekonomicznym i technicznym przedsiębiorstw branży komunalnej (wod-kan, pec, mpo, pgk). System służy do pełnego zarządzania procesami remontowymi, napraw, konserwacji i przeglądów maszyn i urządzeń w zakresie ewidencji, planowania prac i ich śledzenia oraz przeprowadzanie analiz zarówno z zaplanowanych harmonogramem, jak i wykonanych prac uwzględniających kryteria dotyczących specyfikacji urządzeń, horyzontu czasowego i lokalizacji. GRE ma na celu wspomaganie służb technicznych i nadzorczych w zakresie efektywnego utrzymywania sprawności technicznej wszelkiego rodzaju elementów, zespołów i kompletnych urządzeń.

Biorąc pod uwagę, że ewidencjonowane w systemie urządzenia stanowią zasadnicze pozycje w zakresie ewidencji majątku środków trwałych, GRE ma możliwość bezpośredniej współpracy z kartoteką systemów administracyjnych i systemami obsługi finansowo-księgowej w ramach wymiany i współdzielenia zasobów. Między innymi poprzez połączenie z systemem umarzania środków trwałych, z pakietu modułów ekonomicznych – TP-Administrator.  System GRE wspomaga uzupełnianie ewidencji wyposażenia w zakresie nazwy urządzeń, jego aktualnej wartości oraz ewentualnie danych dotyczących np.: wykonawcy, opisu, charakterystyki, daty wykonania, miejsca użytkowania i adresu.

GRE jest również zintegrowane z modułami technicznymi autorstwa Logica Poland. Firma w bieżącym roku, dokonała integracji systemu GRE z interfejsem mapowym, wykonanym w technologii GIS. W ramach integracji systemowej istnieje również możliwość wykorzystywania informacji nt. pracy urządzeń monitorowanych w systemie Monitoringu i Sterowania(SCDA)  – pobieranie czasu pracy danego urządzenia z systemu SCADA i sygnalizacja przez system GRE terminu przeprowadzenia przeglądu.

W zakresie bieżących potrzeb oraz w perspektywie system zapewnia wzrost efektywności w prowadzonej działalności m.in. poprzez:

 • wydłużenie czasu eksploatacji wykorzystywanych urządzeń,
 • ograniczanie przerw w pracy maszyn i urządzeń,
 • podniesienie jakości i bezpieczeństwa,
 • wspieranie w analizie głównych przyczyn awarii
 • ułatwienie planowania i zarządzania czynnościami obsługowymi obiektów.

KPMS MAINTENANCE (Komtech Production Maintenance System)

Kluczowe funkcjonalności:

 • zarządzanie wszystkimi rodzajami napraw i remontów,
 • śledzenie i zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie gospodarką materiałową i magazynami,
 • rejestracja danych o czasochłonności poszczególnych działań,
 • tworzenie zapotrzebowania zakupowego, autoryzacja zapotrzebowań, kontrola dostaw,
 • planowanie i harmonogramowanie prac,
 • koordynacja działań UR z planem produkcyjnym,
 • optymalizacja magazynu części zamiennych,
 • analiza i śledzenie kosztów utrzymania środka trwałego w zależności od pełnionej przez niego funkcji,
 • planowanie, obsługa i rozliczenia związane z UR,
 • wbudowany webowy moduł Rejestracji Czasu Pracy Maszyn,
 • współpraca  z przenośnymi urządzeniami rejestrującymi, tj. czytniki kodów kreskowych,
 • możliwość zgłoszeń zleceń poprzez stronę WWW.

Co nowego w systemie KPMS Maintenance?

 • odczyt i analiza parametrów pracy maszyny,
 • praca z wykorzystaniem urządzeń mobilnych,
 • obsługa AKP (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa),
 • rejestracja danych infrastruktury (powierzchnie, opłaty, umowy etc.),
 • generator raportów.

System ZMTv2.0 (Eurotronic)

System ZMTv2.0 to autorskie, zaawansowane rozwiązanie informatyczne, oparte na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu specjalistów i konsultantów Eurotronic w zakresie projektowania i wdrożeń systemów klasy CMMS/EAM. Głównym obszarem funkcjonalnym systemu jest zapewnienie sprawnej i prawidłowej obsługi wszelkich działań z zakresu zarządzania majątkiem oraz gospodarką magazynową i zaopatrzeniową w sposób prosty i intuicyjny. ZMTv2.0 został w pełni dostosowany do wymagań polskich przedsiębiorstw, a dzięki skalowalności może z powodzeniem funkcjonować w przedsiębiorstwach o różnej wielkości z różnych sektorów.

Aplikacja może pracować na urządzeniach przenośnych wyposażonych w system Windows Mobile typu palmtop, czytnik kodów kreskowych lub telefon komórkowy. Wybrane elementy systemu umożliwiają pracę z ekranem dotykowym. Możliwe jest wykorzystanie gotowych mechanizmów integracyjnych, umożliwiających wymianę danych z dowolnymi systemami zewnętrznymi.

Dzięki wykorzystaniu ZMTv2.0 możliwa jest optymalizacja kosztów utrzymania majątku w funkcji wydajności i efektywności pracy.

TETA Constellation (TETA)

TETA Constellation w swoim szerokim zakresie funkcjonalności obejmuje również własne rozwiązania klasy CMMS (Computerised Maintenance Management System).

TETA Constellation wspomaga służby, których zakres działania to: gospodarka remontowa, utrzymanie ruchu, serwis, modernizacje i inwestycje.

TETA Constellation wspomaga zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa obejmującym maszyny, urządzenia, instalacje, budynki, obiekty, wyposażenie pomiarowe itp. Automatyzuje prowadzenie ewidencji, rejestruje historię działań, ułatwia planowanie dostępności i postojów. Gromadzi informacje niezbędne do obsługi urządzeń, instalacji itp., podlegających dozorowi technicznemu.

Zarządzanie utrzymaniem ruchu urządzeń w TETA Constellation wspiera utrzymanie ruchu, a w szczególności: obsługę zleceń remontowych realizowanych siłami własnymi i zlecanymi na zewnątrz, utrzymywania zapasów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, zakupów, rozliczanie personelu, prowadzenie rozliczeń prac remontowych i kosztów eksploatacji.

Podstawowe funkcje to:

 • planowanie zleceń remontowych do obsługi planowanych i zapobiegawczych remontów,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia i nadzór nad jego przydatnością do użycia, atestacja urządzeń,
 • zarządzanie zapasami, głównie materiałów eksploatacyjnych I części zamiennych,
 • planowanie wykorzystania personelu i sprzętu,
 • obsługi zakupów,
 • rozliczenia finansowe.

*******

WYPOWIEDZI:

Grzegorz Bujakowski, kierownik Zespołu Kompetencyjnego KPMS MAINTENANCE (Komtech Production Maintenance System)

Rynek CMMS coraz chętniej wykorzystuje technologię RIA (Rich Internet Applications), a więc i SaaS (SEAP – Sotware-as-a-Service Enabled Application Platform). Model SaaS jest doskonałym sposobem na zmniejszenie całkowitych kosztów posiadania nowoczesnych rozwiązań informatycznych klasy CMMS w przedsiębiorstwach produkcyjnych i nie tylko. Ze względu na połączenie w tym modelu klasycznego systemu z typową aplikacją internetową, SaaS uwalnia nas od problemów związanych z utrzymywaniem rozwiązania i powiązanego z nim sprzętu, a także eliminuje konieczność utrzymania odpowiedniego zespołu w ramach IT. Ponadto zaimplementowane systemy CMMS w modelu SaaS charakteryzują się szybkością i prostotą wdrożenia oraz dużą elastycznością.

Teraz dzięki zastosowaniu rozwiązań klasy CMMS w modelu RIA (SaaS) można uzyskać:

 • znacząco niższy całkowity koszt ich posiadania – nie jest konieczne instalowanie oprogramowania po stronie klienta; aplikacja jest konfigurowana automatycznie i w sposób przejrzysty dla klienta, natomiast jej aktualizacje odbywają się na serwerze scentralizowanym, co jeszcze bardziej redukuje koszt utrzymania,
 • mobilność rozwiązania – w dowolnym miejscu oraz czasie,
 • dużą elastyczność systemu,
 • szybkość dostępu – nowi użytkownicy mogą szybko uzyskać dostęp do aplikacji i uruchomić ją (bez koniecznych instalacji i konfiguracji),
 • profesjonalne wsparcie – kompetentny zespół ekspertów zadba w najwyższą jakość pracy rozwiązania.

Jakub Chylewski, analityk/konsultant w firmie FBD

Korzenie systemów CMMS sięgają programów księgowo-finansowych i niestety wiele obecnych rozwiązań nadal nie może wyrwać się z tego kręgu, co znacznie ogranicza ich wykorzystanie w realnym świecie utrzymania ruchu. Rozwój to nic innego, jak dopasowanie produktu do klienta, a nie klienta do produktu. Tak więc z jednej strony mamy do czynienia ze  sztywnym, niedopasowanym produktem i oporami producenta przed uwzględnianiem zmian zgodnych z życzeniem użytkownika, a z drugiej strony elastyczny produkt, uwzględniający potrzeby oraz „punkt widzenia” użytkownika. Stąd też płynie ogólniejsza uwaga – producent oprogramowania CMMS nie może sprzedawać towaru, lecz usługę tworzenia systemu CMMS na bazie standardowych procedur i indywidualnych potrzeb przeszłego użytkownika.

Wdrożenie systemu CMMS nie jest projektem informatycznym czy technicznym (choć pierwsze etapy dotyczą właśnie tego zakresu). Dlatego też wiele wdrożeń często kończy się wraz z zapisaniem na dyskach ostatnich plików instalacyjnych. To przede wszystkim projekt organizacyjny, często zmieniający dotychczasowe zasady, przyzwyczajenia czy kulturę techniczną nie tylko zespołu Działu Utrzymania Ruchu, ale organizacji w ogóle.

Wartość systemowi CMMS tak naprawdę nadaje użytkownik poprzez akceptację zastosowanych formuł, utożsamianie wewnętrznych procedur firmy z algorytmem systemu. Jeśli tylko wskaźniki utrzymania ruchu (oczywiście znajdujące swoje odbicie we wskaźnikach produkcyjnych, finansowych itp.), będą z roku na rok pokazywały ciągłą poprawę procesów utrzymania ruchu, wówczas możemy mówić, że mamy do czynienia z systemem idealnym. Idealnym dla konkretnego użytkownika, uwzględniającym wiele jego indywidualnych cech. Przeniesienie wydawałoby się modelowego rozwiązania na obszar innego użytkownika może zakończyć się wielkim nieporozumieniem.

Porównując zakresy funkcjonalne samodzielnych systemów CMMS z modułami dedykowanymi innych programów, można zauważyć, że te drugie oferują skromniejszy pakiet funkcji. Ale wybór należy do użytkownika, który musi dokładnie zdefiniować swoje wymagania oraz zapoznać się z różnicami wielu ofert, które wpłyną na praktyczne wykorzystanie, a właściwie zwrot z inwestycji.

Z jednej strony wielość dostępnych rozwiązań informatycznych ma służyć właściwemu doborowi narzędzi, a z drugiej strony zakłóca to lub nawet uniemożliwia przepływ informacji między obszarami przedsiębiorstwa. Niewątpliwie musi istnieć wspólny kanał komunikacyjny, jednak dziś nie ma jednego standardu. Każda integracja jest obecnie samodzielnym projektem, który musi rozwiązać wiele specyficznych problemów.

Marek Grys,  konsultant systemów UR, LogTec

Współczesny model biznesowy przedsiębiorstw jest w głównej mierze nastawiony na jak najlepsze zaspokajanie potrzeb klientów. Z tego względu klasyczne systemy CMMS rozumiane jako informatyczne narzędzie Służby UR powinny ewoluować w kierunku wspierania procesów sprzedażnych oraz służb serwisowych. Systemy klasy CMMS nie powinny ograniczać się do zarządzania aktywami własnej firmy, ale pozwalać na wspieranie usług serwisowych u swoich klientów. Mając odpowiednie narzędzie informatyczne, użytkownik jest w stanie w szybki sposób reagować na zgłoszenia napływające od klientów, informować ich o planowanych działaniach serwisowych i przeglądach użytkowanych urządzeń, wreszcie sprawnie nadzorować rozliczenia finansowe.

Systemami CMMS przede wszystkim powinny się zainteresować branże: produkcyjna, energetyczna, handlowo-serwisowa (sprzedaż i serwis maszyn budowlanych, urządzeń wykorzystywanych w przemyśle – wózki widłowe, bramy przemysłowe itp.).

Przed i w trakcie wdrożenia  należy zwracać uwagę na przewidywaną integrację z innymi systemami IT oraz sposób nadzorowania i raportowania prac serwisowych. Wdrożenie samodzielnego systemu CMMS od modułu systemu ERP może być korzystniejsze z tego względu, że można go wdrażać niezależnie od stopnia informatyzacji przedsiębiorstwa, a w miarę rozwoju firmy łatwo zintegrować z otoczeniem IT. Zakres integracji powinien być zgodny z polityką firmy w obszarze IT. Jeśli nie ma potrzeby wdrażania dużego systemu klasy ERP, to funkcjonalności związane stricte z zarządzaniem utrzymaniem ruchu mogą być spokojnie delegowane do systemu CMMS.

Idealny system CMMS powinien elastycznie rozbudowywać się wraz z rosnącymi potrzebami klienta, mieć sprawne narzędzia raportujące wykonane prace przy użyciu dostępnych technologii (przeglądarka webowa, urządzenia mobilne itp.).

Maciej Guzek, CMMS Dept. Marketing & Sales Manager AIUT

W czasach rozbudowanych rozwiązań informatycznych można spotkać się z opinią, że systemy dedykowane nie wytrzymają konkurencji z rozbudowanymi systemami modułowymi ze względu na konieczność integracji. Tymczasem nic bardziej mylnego. Najlepszym dowodem jest dynamiczny rozwój i rosnąca popularność technologii SOA (Service Oriented Architecture) oraz Web Services. Obecnie wszyscy liczący się producenci oprogramowania dopasowują się do standardów wymiany informacji z użyciem szyny usług. Dzięki technologii SOA integracja między systemami informatycznymi przypomina budowanie z klocków Lego, gdyż oprogramowanie dostarczane jest wraz z kompletem adapterów umożliwiających podłączenie się do wspólnej szyny komunikacyjnej. Dzięki zastosowaniu Web Services możliwe jest stworzenie kompleksowego środowiska informatycznego, jednocześnie wybierając najlepsze rozwiązania w poszczególnych obszarach.

Paweł Jakubik, 4TECH

Oczekiwania wobec systemu CMMS dyktuje współczesny rynek. Przedsiębiorstwa działają w  warunkach dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, ostrej konkurencji, ograniczania kosztów działania, konieczności ciągłej analizy sytuacji firmy. Dlatego systemy informatyczne muszą wspierać zarządy w stawianiu czoła tym wyzwaniom. Jakie praktyczne wymogi dla systemu CMMS wynikają z tych uwarunkowań? Po pierwsze, wdrożenie systemu CMMS powinno w jak najmniejszym stopniu obciążać firmę. Musi być szybkie, aby jak najmniej odciągać pracowników od bieżących obowiązków i, co zrozumiałe, tanie. Krótki czas wdrożenia systemu pozwala też szybciej uzyskiwać oczekiwane korzyści. Pożądaną cechą systemu CMMS jest niewątpliwie łatwość nauki i ergonomia obsługi, aby rejestracja danych w systemie nie obciążała bieżącej pracy, a koszt szkolenia nowych pracowników nie był wysoki. Szczególnie ważna jest elastyczność funkcjonalna, czyli możliwości rozbudowy systemu i umiejętności dostawcy, pozwalające dostosować system do specyfiki klienta, a także uwzględnić nieuniknione zmiany w organizacji. Kolejną sprawą, na którą warto zwrócić uwagę, jest integracja systemu CMMS z innymi modułami systemu ERP, która zapewnia zmniejszenie ilości wprowadzanych danych, a także większą kontrolę i wiarygodność danych. Oczywiście system powinien umożliwiać analizę i optymalizację kosztów funkcjonowania majątku technicznego. Na koniec chciałbym podkreślić wagę dobrego wsparcia dostawcy. Doświadczeni konsultanci lepiej i szybciej przeprowadzają wdrożenie, a w czasie eksploatacji systemu są nieocenionym źródłem pomocy dla użytkowników.

Łukasz Konikiewicz, dyrektor handlowy Eurotronic

Obserwując obecne tendencje rynkowe, można wyróżnić dwa zasadnicze trendy w wykorzystaniu systemów informatycznych w obszarze zarządzania majątkiem trwałym i utrzymaniem ruchu. Jeden to wykorzystanie modułów aplikacji ERP, a drugi to implementacja specjalistycznych, dedykowanych dla tego obszaru rozwiązań klasy CMMS/EAM.

Z 15-letnich doświadczeń Eurotronic wynika, że funkcjonalność systemów ERP w tym obszarze nie jest wystarczająca. Nawet dodatkowe moduły takich aplikacji, jak SAP czy Oracle nie spełniają wszystkich wymagań odbiorców. Dlatego wielu naszych klientów zdecydowało się na wdrożenie oferowanych przez nas systemów CMMS w obszarze utrzymania ruchu, choć od wielu lat korzystali z rozwiązań ERP. Mogę tu wymienić takie firmy, jak Danone, Philips, Saint Gobain, Grupę PKN Orlen czy Rafinerię Możejki. Na takie rozwiązanie zdecydował się także KGHM Polska Miedź. Przy okazji chciałbym podkreślić, że obecnie przygotowanie interfejsu wymiany danych pomiędzy systemami ERP i CMMS nie stanowi żadnego problemu, dzięki czemu kadra zarządzająca ma pełne i kompleksowe informacje zarządcze. Jednak decyzje o wyborze konkretnych rozwiązań pozostają po stronie klientów.

Dagmara Kotlarska, dyrektor marketingu Lawson Software Polska

Przeprowadzone ostatnio na zlecenie Lawson Software badanie prezentuje korzyści wynikające z posiadania zintegrowanego rozwiązania typu ERP. Jednocześnie pokazuje, że dzięki niemu firmy mogą łatwiej uporać się z problemami związanymi z obecnie stosowanym oprogramowaniem do zarządzania aktywami.

Według ogólnoświatowego badania przeprowadzonego przez Industry Direct Ltd., 38% respondentów nie jest zadowolonych ze swoich dotychczasowych rozwiązań dla branży aktywochłonnej. 60% spośród tych, których zdaniem ich obecne pakiety aplikacji nie dają zauważalnego zwrotu z inwestycji, zgadza się z tezą, że brak integralności rozwiązań wewnątrz całego przedsiębiorstwa jest głównym czynnikiem uniemożliwiającym sukces w tej branży. W badaniu uczestniczyło 189 osób z Europy, Australii/Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych. Wszyscy są związani z branżami użyteczności publicznej, produkcji dyskretnej i procesowej, wydobywczą i  transportową.

Według badania troska o środowisko i pozostałe kwestie związane z obszarem odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa (CSR) w coraz większym stopniu wpływają na decyzje strategiczne związane z zarządzaniem aktywami. 97% respondentów stwierdza, że są zaangażowani w przynajmniej jedną inicjatywę corporate social responsibility. Można do nich zaliczyć programy oszczędzania energii czy kwestie etyki biznesowej związanej z zaopatrzeniem i redukcją emisji zanieczyszczeń.

Podejście firmy do spraw nadzoru wewnętrznego może wpływać na strategię gospodarowania aktywami, budżetowanie, a także wdrażanie dobrych praktyk technicznych, takich jak obsługa okresowa skoncentrowana na niezawodności RCM (Reliability Centered Maintenance). Co więcej, wiele spośród osób odpowiedzialnych za wdrażanie strategii zarządzania aktywami jest zdania, że odpowiednio prowadzony nadzór stanowi okazję do uzyskania dochodów, a nie poniesienia dodatkowych kosztów. 39% respondentów twierdzi, że ich firmy traktują nadzór jako wartościową inwestycję.

Jednocześnie z badania wynika, że respondenci, którzy stracili więcej niż 11% czasu przeznaczonego na działalność operacyjną lub produkcyjną w związku z nieplanowanymi przestojami, wydają znaczną część planowanych środków nie na nadzór, ale na naprawy. Według raportu: „taka taktyka zaburza równowagę przedsiębiorstwa, a firmy muszą sformalizować swoją politykę i strategię gospodarowania aktywami, aby poprawić efektywność operacyjną w związku z coraz liczniejszymi obostrzeniami prawnymi i brakiem społecznej akceptacji dla niekorzystnych statystyk awarii i wypadków przy pracy.”

Kopia anglojęzycznego raportu zatytułowanego „Strategic Asset Management Across the Organization Delivers a Compelling Return” (Zarządzanie strategiczne aktywami przedsiębiorstwa przynosi istotne korzyści) jest do pobrania ze strony www.lawson.com/IOB.

Sławomir Koźluk, Business Solution Architect, Oracle Polska

W Oracle Polska przewidujemy, że tradycyjne (izolowane) systemy CMMS będą powoli odchodziły z rynku, w miarę jak coraz większą rolę zyskują rozwiązania klasy EAM, które obecnie zapewniają (jest tak w rozwiązaniach firmy Oracle) taką samą funkcjonalność jak dotychczas stosowane systemy CMMS. Jednocześnie rozwiązania EAM są w pełni zintegrowane (nie tylko na poziomie danych, ale także procesów) z systemami ERP i CRM działającymi w obrębie przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie dużo większych korzyści (mniejsze koszty, lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów) i szybszy zwrot zainwestowanych w system pieniędzy. Dzięki takiej integracji bardzo łatwo można skorzystać z systemów analitycznych, które w praktyczny i wygodny dla użytkownika sposób przedstawiają dane zebrane w trakcie rejestracji zdarzeń, wykonywanych prac, czy też dokonywanych pomiarów. Taka sytuacja powoduje, że systemy EAM firmy Oracle zastępują wcześniejsze rozwiązania w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak np. Alcoa, AGY Corp., Barrick Gold Corp. czy Pohang Iron and Steel. Według naszych obserwacji, im większa firma, tym szybsze i większe korzyści odniesie z zastosowanie rozwiązań klasy EAM.

Wojciech Mazurek, Neuron

Na rynku jest wiele rozwiązań programowych wspierających utrzymanie ruchu – od samodzielnych programów CMMS po moduły wielkich systemów zarządzających produkcją. Problem polega na tym, że wiele małych, a i nierzadko średnich firm nie posiada działów utrzymania ruchu. Firmy te zatrudniają mechaników, których głównym zajęciem jest przestawianie maszyn, ale już zagadnienia związane  np. z automatyką powierzane są na zewnątrz i to sporadycznie – na zasadzie „gaszenia pożarów”.

Do takich firm pierwotnie kierowany był program CMMS Maszyna, który pozwala nie tyle na rozwiązywanie problemów, co na ich zdefiniowanie. Szybko się okazało, że prostota została doceniona przez wielu użytkowników. Utrzymanie ruchu z wielkim trudem poddaje się formalizacji, a użytkownicy nie potrzebują wcale precyzyjnego wyliczania kosztów czy czasu pracy. Nie potrzebują programu księgowego, który wymaga ścisłych reguł postępowania, a raczej systemu eksperckiego, który pozwoli opisać historię eksploatacji oraz zaplanować harmonogram robót i zapanować nad nim przez uczynienie go elastycznym.

Jerzy Mikler, adiunkt w Królewskiej Politechnice w Sztokholmie, współwłaściciel firmy IT-Expert

Wdrożenie systemu CMMS musi być dobrze przygotowane. Konieczne jest:

 • ustalenie dostępności i krytyczności poszczególnych urządzeń wymaganej przez warunki biznesowe,
 • ustalenie obecnego poziomu funkcji utrzymania oraz czy jest ona w obecnej formie w stanie taką dostępność zapewnić,
 • ustalenie, jakie są oczekiwania w stosunku do systemu CMMS.

Aby w pełni wykorzystać potencjał, jaki wnosi system CMMS, organizacja powinna jak najszybciej uruchomić program prowadzący do osiągnięcia sprawnego jej działania przynajmniej na poziomie podstawowym. To znaczy, doprowadzić do stanu, w którym większość wykonywanych prac jest planowana i harmonogramowana, sprawozdania z wykonanych prac są analizowane i wykorzystywane do eliminacji przyczyn lub definiowania zadań zapobiegawczych, jest wdrożony proces utrzymania zapobiegawczego i daje wymierne rezultaty oraz sprawnie działa organizacja (role i zakres odpowiedzialności, rutyny, procedury i wskaźniki efektywności). Zbudowanie właściwie działającej organizacji UR zabiera zwykle wiele lat.

Prace nieplanowane są bardzo nieefektywne i kosztowne. Zredukowanie ich na rzecz prac zapobiegawczych powinno dać sporo oszczędności, które z nawiązką pokryją koszty ewentualnych szkoleń dla kadry menedżerskiej oraz inwestycję w system CMMS.