Wydajność energetyczna – ważna kwestia w przedsiębiorstwie

Strategie energetyczne to dobre źródło oszczędności. Czy kiedykolwiek słyszeliście i korzystaliście z nich?

Jeżeli jakieś źródło światła wykorzystywane jest w zakładzie praktycznie 24 godziny na dobę, istnieje prosta metoda redukcji zużycia pobieranej przez nie energii elektrycznej – w takim przypadku najlepiej zastosować żarówkę kompaktową, fluorescencyjną.

Ze wzrostem świadomości użytkowników na temat znaczenia oszczędności energetycznych coraz częściej jako źródło światła stosowane są żarówki kompaktowe. Galopujący wzrost cen ropy naftowej na światowych rynkach powoduje zwiększenie kosztów innych wydobywanych surowców energetycznych, jak olej opałowy czy gaz ziemny. W takich warunkach ekonomicznych menedżerowie przedsiębiorstw produkcyjnych imają się wszelkich sposobów na uzyskanie choćby najmniejszych oszczędności i zwiększenie zysków w swoich zakładach. Dlatego coraz powszechniejsze jest stosowanie aktywnych metod i strategii zarządzania energią elektryczną, które pozwalają z większym spokojem oczekiwać kolejnych rachunków od dostawcy. Szczególnie cenne wydają się opinie i uwagi osób już od wielu lat zajmujących się tym problemem.

– Największy wzrost wydajności przedsiębiorstwa obserwuje się wówczas, gdy usprawnienia i zarządzanie systemami zasilania w energię elektryczną stanowi część ogólnego programu zarządzania energetycznego, ukierunkowanego przede wszystkim na ciągłe zwiększanie wydajności energetycznej zakładu – stwierdza Walt Tunnessen, kierownik działu przemysłowego w ramach programu ENERGY STAR przy Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. – Niestety, zbyt wiele przedsiębiorstw lekceważy tę kwestię, nie zarządzając nią tak sprawnie jak innymi sektorami swej działalności. Tymczasem największym wyzwaniem dla menedżerów jest obecnie opracowanie metod optymalizacji zużycia energii bezpośrednio w procesach produkcyjnych.

Wprowadzenie oszczędności to zadanie dość proste, często sprowadzające się do wymiany źródeł oświetlenia. Tak właśnie stało się m.in. w jednym z zakładów firmy Square D, gdzie w halach o łącznej powierzchni ponad 25 000 m2 wymieniono wszystkie żarówki na fluorescencyjne kompakty, uzyskując oszczędności rzędu 61 000 dolarów rocznie. Ale planując strategię, nie można ograniczać się tylko do urządzeń elektrycznych. Trzeba pamiętać o aparaturze korzystającej z paliwa, gazu, sprężonego powietrza, o urządzeniach grzewczych i chłodzących itp.

Autor: * Bob Vavra, Plant Engineering, USA