Sterowanie ruchem – technika, która wpływa na elastyczność i wydajność

Sterowanie ruchem jest jedną z najszybciej rozwijających się na świecie technik związanych z automatyzacją. Przy spodziewanym rocznym wzroście 6% w Ameryce Północnej do 2010 roku, sterowanie ruchem w zakładach przemysłowych stanie się czymś powszechnym. Głównymi promotorami w tej dziedzinie są dostawcy, którzy oferują obecnie bardzo szeroki wachlarz opcji opierających się na elektronicznych sterownikach, które mają za zadanie koordynować skomplikowany ruch obrotowy maszyn i urządzeń.

Dzięki wykorzystaniu nowych technologii w sterowaniu ruchem inżynierowie zakładów przemysłowych mogą wprowadzać wiele usprawnień i modyfikacji wpływających na skrócenie czasu przestojów, wzrost elastyczności operacyjnej, zwiększenie produktywności oraz wydajności.

Jednak ci, którzy ignorują nowe możliwości związane ze sterowaniem ruchem, zwiększają ryzyko utraty dotychczasowych udziałów w coraz bardziej konkurencyjnym międzynarodowym rynku zbytu.

Takie działanie wpływa również negatywnie na wprowadzanie do fabryki nowych urządzeń i maszyn, których działanie opiera się na najnowszych technikach sterowania ruchem. Wynika to z faktu, że do właściwej implementacji urządzeń potrzebna jest odpowiednia wiedza i doświadczenie, które nabywa się z czasem.

Sterowanie ruchem w fabryce

Aby zrozumieć najnowsze trendy związane ze sterowaniem ruchem, należy zapoznać się z kilkoma podstawowymi faktami. Sterowanie ruchem to definicja stosowana w przemyśle, określająca zakres aplikacji, które odpowiadają za ruch w zróżnicowanych stopniach precyzji. Opcje sterowania ruchem obejmują:

  • mechanikę (różne możliwości połączeń silników),
  • silnik napędzający mechanikę,
  • napęd do sterowania silnikiem i ruchem,
  • kontroler koordynujący funkcje sterowania ruchem, do których zalicza się pozycjonowanie, skrzynię biegów, krzywki i interpolację, jak również całą automatykę urządzenia.