Wykorzystanie systemów CMMS do zarządzania informacjami o kwalifikacjach pracowników

Fot. Pixabay

Większość menedżerów w zakładach przemysłowych ma dostęp do podstawowych informacji o pracownikach i wykonawcach zewnętrznych z poziomu bazy danych systemów CMMS. Przy minimalnym nakładzie pracy bazę taką można poszerzyć o szkolenia, certyfikacje oraz inne informacje o kwalifikacjach personelu i w ten sposób stworzyć narzędzie do szybkiego wyszukiwania osoby z przygotowaniem i kwalifikacjami odpowiednimi do danego zadania.

Gdyby uszkodzenie rury doprowadziło do wycieku toksycznych substancji, jak szybko możliwe byłoby znalezienie wykwalifikowanego personelu z odpowiednimi uprawnieniami w celu neutralizacji zagrożenia? Co w przypadku, gdyby zadzwonili z inspekcji pracy? Czy pracownicy zakładu są na bieżąco w zakresie wymogów bezpieczeństwa?

Udzielenie odpowiedzi na te pytania byłoby znacznie łatwiejsze w przypadku wykorzystania systemów CMMS (ang. Computerised Maintenance Management System – Systemy Komputerowe Wsparcia Utrzymania Ruchu). Pozwoliłoby to na bieżące kontrolowanie certyfikacji i szkoleń pracowników.

Wykorzystanie systemów CMMS do zarządzania informacjami o kwalifikacjach pracowników daje też dodatkowe korzyści, takie jak łatwiejsze rozlokowanie personelu, większe bezpieczeństwo czy zgodność z przepisami.

Łatwiejsze rozlokowanie personelu

Szybki dostęp do informacji o umiejętnościach i szkoleniach zrealizowanych przez pracowników pozwala na łatwiejszy przydział obowiązków. W tym celu należy zestawić odpowiednie wymagania i konkretne wyposażenie w bazie danych CMMS z listą pracowników i wykonawców, którzy mają wymagane umiejętności w danym zakresie. Warto tu nadmienić, że bardziej rozbudowane systemy CMMS mogą nie pozwolić na przydzielenie obowiązków pracownikom bez konkretnych kwalifikacji.

Zwiększone bezpieczeństwo operatorów

Odpowiednie przeszkolenie operatorów pomaga zapobiegać wypadkom i urazom pracowników oraz uszkodzeniom wyposażenia. Szkolenie pracowników często odbywa się podczas zakupu i pierwszego uruchomienia danego urządzenia. Można jednak również skonfigurować w systemie CMMS profilaktyczne przypomnienia w celu informowania o konieczności ponownego przeszkolenia lub skorzystania z nowych programów szkoleniowych.

Zgodność z przepisami

Wykorzystanie systemów CMMS w celu rozsyłania przypomnień o konieczności odnowienia szkoleń pracowników umożliwia spełnienie wymagań i dotrzymanie związanych z tym terminów. Baza danych CMMS pozwala również na dokumentowanie kontroli urzędowych i podjętych w związku z nimi kroków.

Szybsze i terminowe aktualizacje

Instrukcje i podręczniki użytkownika powinny być połączone z danymi o urządzeniu wewnątrz bazy CMMS, z możliwością aktualizacji przez producenta np. przy naprawie czy wymianie części itp. Równie ważne jest podtrzymanie aktualności certyfikatów i umiejętności praktycznych techników. System CMMS może wspierać ścieżkę audytu szkoleń i umiejętności obsługi urządzeń wykorzystywanych w zakładzie.

Wyższe morale pracowników

W przypadku ukończenia szkolenia lub zdobycia certyfikatu przez pracownika system CMMS może wysyłać informacje do zainteresowanych oraz raportować je w bazie danych. Informowanie o tych osiągnięciach sprzyja zwiększeniu morale pracowników i motywuje ich do rozwijania własnych umiejętności.

Podsumowując, system CMMS to narzędzie, które pozwala menedżerom działów utrzymania ruchu zadbać o jeden z najważniejszych aspektów w utrzymaniu ruchu zakładów przemysłowych – dobrze wyszkolony personel.

Autor: Paul Lachance jest prezesem i dyrektorem ds. technicznych Grupy Smartware

Tekst pochodzi z nr 6/2015 magazynu „Inżynieria i Utrzymanie Ruchu”. Jeśli Cię zainteresował, ZAREJESTRUJ SIĘ w naszym serwisie, a uzyskasz dostęp do darmowej prenumeraty w formie drukowanej i/lub elektronicznej.