Wykrywanie zanieczyszczeń – poprawa bezpieczeństwa i jakości dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej

Z powodu rosnących kosztów materiałów, niedoborów siły roboczej i ciągłych zakłóceń w łańcuchach dostaw producenci na całym świecie mierzą się z licznymi wyzwaniami. Aby temu zaradzić, inżynierowie i producenci coraz częściej zwracają się ku technologiom cyfrowym, mając na celu transformację procesów i wzmocnienie swojej pozycji.

Jeśli chodzi o wdrażanie strategii transformacji cyfrowej, firmy mają do wyboru różne opcje — od niewielkich, łatwych do wprowadzenia zmian, po modernizacje obiektów na dużą skalę. Integrując innowacje cyfrowe lub komponenty standardowe, firmy są w stanie odczuć wpływ każdej zmiany w codziennych operacjach, a nawet dostrzec korzyści finansowe.

Dla producentów działających w takich sektorach, jak farmaceutyka czy produkcja żywności i napojów, innowacje cyfrowe oparte o komponenty wykrywalne mogą jeszcze bardziej podnieść wartość ich instalacji, zwiększając bezpieczeństwo, jakość i spójność procesów.

Wykrywanie zanieczyszczeń

Jeśli jakiś produkt został zanieczyszczony małymi fragmentami komponentu roboczego podczas procesu produkcyjnego, zazwyczaj odkrywa to klient. Następstwa w postaci wycofywania produktów mogą generować ogromne koszty dla firm, a także znacząco obniżyć ich reputację.

Wczesne wykrywanie ciał obcych odgrywa ważną rolę w procesach produkcyjnych. Jednak nie zawsze jest możliwa detekcja drobnych fragmentów zanieczyszczeń, co jest szczególnie niebezpieczne w sektorach, takich jak przetwórstwo żywności czy przemysł farmaceutyczny.

Wspierając firmy w identyfikowaniu zanieczyszczeń podczas przebiegu procesu produkcyjnego, firma norelem oferuje najnowsze, łatwo wykrywalne komponenty, które zapewniają szybką i niezawodną identyfikację zanieczyszczeń za pomocą systemów detekcji. W praktyce rozwiązania te zwiększają bezpieczeństwo podczas produkcji i przyczyniają się do zmniejszenia liczby awarii.

Funkcje i zastosowanie komponentów z możliwością wykrywania

Jako pionier w produkcji standardowych komponentów, firma norelem opracowała łatwo wykrywalne części robocze i standardowe komponenty maszyn wykonane z tworzywa sztucznego. Ten unikatowy materiał pozwala szybko i niezawodnie wykrywać wszelkie fragmenty części za pomocą odpowiednich systemów detekcji.

Komponenty z możliwością wykrywania spełniają najwyższe wymagania w zakresie higieny, jakości i bezpieczeństwa przemysłu wytwórczego. Są więc szczególnie przydatne w urządzeniach i zakładach produkcyjnych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym i opakowaniowym. Firma norelem oferuje dwa warianty części roboczych i komponentów standardowych: z możliwością wykrywania wizualnego oraz z możliwością wykrywania detektorem metali. Oba warianty są wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością w postaci tworzywa termoplastycznego wzmocnionego włóknem szklanym oraz ze stali nierdzewnej.

Części robocze i standardowe elementy z możliwością wykrywania wzrokowego

Wykrywalne wzrokowo standardowe komponenty norelem są wykonane z barwionego na niebiesko plastiku. Barwnik ten (ultramaryna) to celowy wybór, który poprawia wykrywalność komponentów. Kolor niebieski nie jest często spotykany w produktach spożywczych, co oznacza, że wszelkie niepożądane fragmenty od razu będą wyróżniać się w danej partii produkcyjnej. Ułatwia to identyfikację niepożądanych fragmentów uszkodzonych części eksploatacyjnych lub elementów standardowych, zarówno za pomocą wzroku, jak i różnych systemów monitoringu optycznego.

Części eksploatacyjne i elementy standardowe wykrywalne przez detektory metali

Stanowiąc niezawodny element wyposażenia, detektory metali są szeroko stosowane do wykrywania zanieczyszczonej żywności. Wykrywalne za ich pomocą komponenty są wykonane z tworzywa sztucznego, zgodnego z wymogami FDA, które ma właściwości magnetyczne, dzięki czemu są one łatwe do zlokalizowania przez detektory. Nawet fragmenty plastiku o objętości zaledwie 3 mm³, które mogą dostać się do przetwarzanych produktów, są wykrywane przez technologię indukcyjną i automatycznie odrzucane. Dodatkowo eliminuje to konieczność utylizacji całej partii produkcyjnej lub czasochłonnych operacji odzyskiwania.

Elementy wykrywalne to tylko jeden z przykładów tego, jak komponenty cyfrowe mogą przynieść producentom natychmiastowe korzyści. Również inne części z asortymentu komponentów SMART firmy norelem mogą ułatwić cyfrową transformację organizacji.

Więcej informacji o ofercie produktów jest dostępnych na stronie norelem.pl