Wymagający przemysł spożywczy

    Natalia Bała, Marketing Assistant w firmie Kärcher

    Czynniki decydujące o wyborze urządzenia czyszczącego do zakładu przemysłowego zależą w dużej mierze od branży, w której ono potem działa. Złożoność produkcji odbywającej się w zakładach przemysłu spożywczego powoduje, że trudno bez indywidualnego podejścia stworzyć uniwersalny system technologii i maszyn do sprzątania.

    Strefa produkcji to miejsce, gdzie doskonale sprawdzą się wszelkiego rodzaju technologie mycia wysokociśnieniowego: mobilne, stacjonarne, a także propozycje wielostanowiskowych instalacji wysokociśnieniowych. Urządzenia mobilne warto wybrać w sytuacjach, gdy proces mycia wysokociśnieniowego jest wykorzystywany od czasu do czasu, na różnych stanowiskach. Urządzenia takie w przemyśle spożywczym powinny być wyposażone w obudowy umożliwiające utrzymanie odpowiedniego poziomu higieny. Kółka transportowe oraz węże wysokociśnieniowe powinny zostać wykonane z odpowiednich tworzyw, a w uzasadnionych przypadkach być odporne na tłuszcze zwierzęce i inne agresywnie działające substancje.

    W przypadku regularnego (codziennego) mycia uzasadnione jest wykorzystywanie urządzeń stacjonarnych oraz centralnych instalacji wysokociśnieniowych. Takie rozwiązanie pozwala ulokować wysokociśnieniową jednostkę centralną poza halą produkcyjną. Systemy centralnego mycia wysokociśnieniowego są stosowane w niemal wszystkich dziedzinach przemysłu spożywczego, szczególnie przy produkcji mięsnej, przetworów owocowo-warzywnych, w tym napojów i wyrobów mlecznych.

    Istotnym czynnikiem doboru urządzeń jest również wyposażenie, które zwiększa zakres zastosowań np. urządzeń wysokociśnieniowych (lance z systemami pianującymi, akcesoria do czyszczenia powierzchni płaskich, z odsysaniem wody).