Wysoka cena za nieefektywne wykorzystywanie energii elektrycznej

  Przemysł na całym świecie płaci wysoką cenę za nieefektywne wykorzystywanie energii elektrycznej – nowy  raport SFS wskazuje na ogromne możliwości ograniczania kosztów w sektorze  poprzez wykorzystanie energooszczędnych technologii

  Przedsiębiorstwa przemysłowe na całym świecie mogłyby zaoszczędzić miliony euro na rachunkach za energię elektryczną, wdrażając technologię sterowników bezstopniowych (VSD) w silnikach stosowanych w procesach produkcyjnych. Według nowego raportu Siemens Financial Services (SFS), dzięki wdrożeniu technologii VSD w polskim przemyśle w ciągu pięciu kolejnych lat można by zaoszczędzić nawet do 1 284 mln euro (ok. 5 mld złotych) na kosztach energii. Niemcy, europejska potęga przemysłowa, mogłyby zaoszczędzić jeszcze więcej – nawet do 6 466 mln euro (26 mld złotych), co stanowi ponad pięciokrotność potencjalnych oszczędności polskich przedsiębiorstw. Raport SFS, przedstawiający potencjalne korzyści wdrożenia technologii VSD związane z efektywnym wykorzystaniem energii opisuje jedno z kilku możliwych energooszczędnych rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do znacznego ograniczenia kosztów w sektorze przemysłowym.

  W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, które prowadzą do „duszenia“ silników o stałej prędkości obrotowej, sterowniki bezstopniowe VSD optymalizują częstotliwość i napięcie zasilania doprowadzanego do silnika przemysłowego w celu zmiany jego prędkości obrotowej. Dzięki temu możliwa jest znaczna redukcja zużycia energii. 70 procent całkowitej ilości energii elektrycznej zużywanej przez przemysł   w UE wykorzystywane jest przez systemy napędzane silnikami elektrycznymi. W obliczu faktu, że ponad dziewięćdziesiąt 5 procent kosztów eksploatacji silnika przemysłowego podczas całego cyklu użytkowania stanowi koszt zużywanej przez niego energii elektrycznej, wdrożenie efektywnej energetycznie technologii VSD staje się jeszcze bardziej naglącą kwestią. Chociaż zmienna prędkość obrotowa nie dotyczy wszystkich silników, szacuje się, że potencjalne korzyści z wykorzystania tej technologii mogłyby zostać wygenerowane w od 50 do 70 procent wszystkich procesów przemysłowych. Obecnie penetracja światowych rynków przez technologię VSD (rozumiana jako procent zainstalowanych silników) jest wciąż niska i do pełnej realizacji energetycznego oraz ekonomicznego potencjału tego rozwiązania jest jeszcze daleko.

  Tomasz Kukulski, Dyrektor Zarządzający Siemens Finance: „Wobec stałego wzrostu cen energii elektrycznej, poprawa efektywności energetycznej staje się pilnym wyzwaniem dla firm działających w branży przemysłowej, bowiem wzrost ich kosztów zasilania może doprowadzić do drastycznego zmniejszenia ich zysków oraz zaszkodzić ich pozycji konkurencyjnej. Szacunkowa wielkość potencjalnych oszczędności wynikających z zastosowania efektywnej energetycznie technologii VSD stanowi niezwykle przekonujący argument dla firm branży przemysłowej, by inwestować w to rozwiązanie. Co ważniejsze, jeżeli przedsiębiorstwa będą pamiętać, że technologia VSD jest tylko jednym z możliwych rozwiązań sprzyjających efektywności energetycznej, prawdziwy potencjał branży przemysłowej w oszczędzaniu energii i cięciu kosztów okaże się naprawdę olbrzymi.“

  „Niepewna sytuacja gospodarcza w Europie oraz ograniczony dostęp do tradycyjnych rozwiązań finansowych skłoniły wiele firm do odsunięcia na dalszy plan swoich planów inwestycyjnych. Jednak przedsiębiorstwa mogą łatwo pokonać te finansowe bariery, sięgając po alternatywne metody finansowania modernizacji sprzętu pozwalające na oszczędności energii. Finansowanie aktywów poprzez leasing ma na celu zrównoważenie comiesięcznych kosztów użytkowania nowego sprzętu oszczędnościami wydatków na energię podczas całego okresu finansowania. Dzięki temu koszt inwestycji netto jest bliski zera lub nawet generuje dodatnie przepływy środków pieniężnych. Nawet jeżeli koszty modernizacji sprzętu nie zostaną w pełni zrównoważone poprzez oszczędność energii elektrycznej, to większa ich część jest mimo wszystko dotowana dzięki temu rozwiązaniu finansowemu. Nowoczesny sprzęt może nie tylko pomóc ograniczyć wydatki na energię, ale także może stymulować wzrost wydajności oraz zwiększać zdolności produkcyjne, co przekłada się na wyższe przychody i zyski. Przedsiębiorstwa produkcyjne powinny wybierać właśnie takie alternatywne rozwiązania finansowe, by móc skorzystać z potencjalnych, dużych oszczędności kosztów ukrytych w procesach branży przemysłowej.”

  Sterowniki bezstopniowe VSD najszerzej stosowane są w pompach, wentylatorach oraz sprężarkach odśrodkowych. Istotne oszczędności mogą również płynąć z wykorzystania tej technologii w bardziej wymagających urządzeniach, takich jak miksery, wirówki, sprężarki tłokowe i wyciskarki. Oprócz poważnych oszczędności energii, inne korzyści stosowania technologii VSD to łagodny rozruch urządzenia, ograniczony prąd rozruchowy, zmniejszone naprężenie mechaniczne i wysoki współczynnik mocy. Prawidłowo zaprojektowane systemy VSD najczęściej są w stanie ograniczyć zużycie energii od 20 do 70 procent, w zależności od zastosowania.