Nowa inwestycja w Strykowie

    LEK S.A. otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (Podstrefa Stryków).

    Spółka LEK S.A. jest spółką wchodząca w skład globalnej grupy NOVARTIS, która prowadzi w Polsce działalność produkcyjną i dystrybucyjną w ramach międzynarodowej grupy SANDOZ. W Strykowie, gdzie zlokalizowane jest Centrum Produkcyjno-Logistyczne LEK S.A., spółka produkuje leki generyczne w oparciu o dostarczane przez spółki z grupy SANDOZ substancje czynne (usługowe przetwarzanie leków), jak i bezpośrednio nabywane substancje czynne. Inwestycja polegać będzie na budowie nowego budynku i rozbudowie istniejącego zaplecza logistyczno-magazynowego wraz z infrastrukturą drogową i techniczną.

    W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 125 mln zł (do 30 września 2015r.) oraz zatrudnić przynajmniej 130 nowych pracowników. Docelowo, łącznie z pracownikami utrzymywanymi, zatrudnienie w zakładzie w Strykowie ma wynieść co najmniej 373 pracowników.