Wysoki portfel zamówień Patentus

  Spółka Patentus, specjalizująca się w produkcji maszyn i urządzeń górniczych oraz konstrukcji stalowych, dynamicznie rozwija swoją działalność. Obecna wartość portfela zamówień wynosi 20 mln złotych, co daje ponad 30-proc. wzrost w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

  Wysoki portfel zamówień spółka zawdzięcza aktywnemu uczestnictwu w przetargach. Na bieżąco monitorowane są wszystkie nowe oferty pojawiające się na rynku. Oprócz tego, w ramach kolejnych inwestycji, Patentus postawi nową halę produkcyjną w Janowicach, gdzie planowana jest produkcja przekładni dla przenośników do górnictwa. Budowa ruszy najprawdopodobniej w maju tego roku, jak tylko spółka uzyska pozwolenie na budowę. Szacunkowy koszt inwestycji to około 5,5 mln złotych.

  Dobra kondycja finansowa spółki to między innymi efekt uzyskania dofinansowania unijnego w ramach projektu rozwoju polskich przedsiębiorstw. Dwa z pięciu złożonych wniosków zostały już pozytywnie rozpatrzone i uzyskały dotację w wysokości 8,8 mln, decyzja w sprawie trzech kolejnych ma zostać rozstrzygnięta do końca czerwca bieżącego roku. – przekonuje   Józef Duda, Prezes Zarządu Patentus.

  Obecnie Spółka koncentruje się na bieżącej działalności, czyli umacnianiu pozycji na rynku maszyn i urządzeń górniczych, jak również rozbudowie grupy kapitałowej. Prowadzone prace w sprawie nawiązania współpracy z chińską firmą Tongmei nie doprowadziły do zamierzonych celów. – Patentus podjął wszelkie starania, aby pozytywnie zakończyć ten proces. Niestety, nasz kontrahent nie wypełnił wszystkich zobowiązań formalnych po swojej stronie. W tej sytuacji uznaliśmy, iż dalsze działania zmierzające do zawiązania spółki joint venture mijają się z celem. – twierdzi Józef Duda.

  Spółka nie rezygnuje jednak z planów akwizycyjnych. Cały czas monitorowany jest rynek krajowy oraz zagraniczny pod kątem ewentualnych przejęć. – Jeżeli pojawi się podmiot, którego produkty pozwolą na poszerzenie oferty naszej grupy, a cena będzie rozsądna, nie będziemy się wahać. Obecnie skupiamy się jednak na rozwoju organicznym podmiotu głównego oraz spółek zależnych – dodaje Józef Duda.

  Realizowana strategia przynosi już spodziewane rezultaty. W styczniu tego roku przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 500 tys. zł. Prognoza sprzedażowa Patentus Strefa na I kwartał tego roku wynosi ponad 3 mln zł. Z kolei zarząd niedawno przejętej spółki Montex, specjalizującej się w montażu konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych, przewiduje, iż łączna wartość zleceń do końca kwietnia br. osiągnie prawie 1,8 mln zł.