Wyższa efektywność energetyczna w przemyśle

Rola środków smarnych w obniżaniu kosztów i zużycia energii jest często niedoceniana.

Przed zakładami przemysłowymi stoją duże wyzwania. Priorytetem nadal jest podnoszenie produktywności, jednak o konkurencyjności coraz bardziej decyduje także efektywne gospodarowanie materiałami i zasobami. Oleje i smary Mobil™ mogą być wsparciem przy projektowaniu procesów produkcyjnych w sposób efektywny i zgodnie z wymogami prawnymi. 

Co więcej, zakłady przemysłowe stosujące środki smarne Mobil mogą skorzystać z usług doradczych w zakresie optymalizacji zużycia energii, przygotowując się do wdrożenia systemu zarządzania energią wg PN-EN ISO 50001. Cele są jasno określone – odkryć niewykorzystany potencjał oszczędności energii, poprawić sprawność materiałów, a tym samym podwyższyć w sposób zrównoważony i trwały produktywność.

Wymierne korzyści dla przemysłu

Od dziesięcioleci wiodące firmy z różnych sektorów mają zaufanie do produktów Mobil dla przemysłu. Wysokiej jakości oleje i smary Mobil to dla firm wyraźna wartość dodana. W zależności od rodzaju produktu i miejsca zastosowania podnoszą produktywność zakładu przemysłowego (przez zmniejszenie zużycia energii), ograniczają negatywny wpływ na środowisko, poprawiają zarządzanie zasobami (dzięki skutecznej ochronie przed zużyciem oraz dłuższym okresom serwisowym) i podnoszą bezpieczeństwo (przez ograniczenie prac serwisowych).

Zarządzanie energią wg normy ISO 50001

Audyty efektywności energetycznej wg zaleceń ISO 50001 przeprowadza się często w cyklu rocznym, a wiele z nich kończy się na maszynie. Eksperci są zgodni, że najważniejsze jest bliższe przyjrzenie się procesowi produkcji i uwzględnienie roli środków smarnych, często niedocenianych przy obniżaniu kosztów. Środki smarne Mobil mogą pomóc firmie spełnić wymagania zgodne ze standardem ISO 50001. Niezależnie który to audyt energetyczny, kluczem do sukcesu jest połączenie efektywnego i zrównoważonego gospodarowania materiałami i zasobami we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.

Nowoczesne środki smarne a efektywność energetyczna

Oleje i smary Mobil dla przemysłu umożliwiają ograniczenie zużycia energii, ale także efektywne wykorzystanie materiałów, co przekłada się na wyższą produktywność. Takie korzyści oferują m.in.:

  • seria Mobil SHC™ 600 – oleje serii Mobil SHC 600 oferują nawet sześciokrotnie dłuższą żywotność w porównaniu z konkurencyjnymi produktami mineralnymi stosowanymi do smarowania przekładni i łożysk. Co więcej, podczas niezależnych testów oraz w statystycznie potwierdzonych badaniach terenowych seria olejów Mobil SHC 600 wykazała możliwość ograniczenia zużycia energii o 3,6 proc1.
  • seria Mobil DTE 10 Excel™ – wysokiej jakości oleje hydrauliczne zapewniają długą żywotność i ograniczają tworzenie się osadów w obciążonych układach hydraulicznych. Podczas testów wydajnościowych w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, Mobil DTE 10 Excel poprawił o 6 proc. wydajność pompy hydraulicznej w porównaniu ze standardowymi olejami hydraulicznymi, pracującymi w typowych zastosowaniach hydraulicznych2.
  • seria Mobil SHC™ Gear – wysoki wskaźnik lepkości i niski współczynnik trakcji przyczyniają się do mniejszego zużycia energii w wielu przekładniach – do 3,6% w porównaniu z olejem konwencjonalnym w statystycznie potwierdzonych badaniach terenowych3.

1 Opisane w tekście korzyści opierają się na doświadczeniu jednego klienta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależnościod rodzaju wykorzystywanego sprzętu, serwisowania, warunków i miejsca pracy oraz wcześniej używanych produktów smarnych.

2, 3 Efektywność energetyczna odnosi się wyłącznie do efektywności działania olejów w porównaniu z konwencjonalnymi (mineralnymi) olejami o tej samej klasie lepkości stosowanymi w przekładniach i układach obiegowych. Zastosowana technologia umożliwia wzrost efektywności do 3,6% w porównaniu z wartościami w ramach testów przeprowadzonych w przekładni ślimakowej w kontrolowanych warunkach. Efekty oszczędności energii będą różnić się w zależności od warunków eksploatacji i zastosowania produktu.

Więcej informacji o środkach smarnych Mobil oraz usługach ExxonMobil dla przemysłu uzyskasz w dziale pomocy technicznej ExxonMobil (bezpłatna infolinia 0 800 44 11 603 lub TechDeskEurope@exxonmobil.com) oraz na stronach www.mobil.plwww.mobilindustrial.com.