Wyzwania dostawców i oczekiwania producentów – Konferencja Automotive 2018

Konferencja Automotive 2018 - sala konferencyjna

Praktyczne aspekty wdrażania rozwiązań Industry 4.0 w zakładach produkcyjnych były wiodącym tematem czwartej edycji konferencji Automotive, która odbyła się w dniach 6-7.09.2018 w Zakopanem. Udział w wydarzeniu wzięło blisko 200 reprezentantów przedsiębiorstw produkcyjnych z branży automotive, dostarczycieli technologii oraz reprezentantów instytucji branżowych i  wiodących uczelni technicznych. Firma Siemens była Partnerem Technologicznym tego wydarzenia.

Zgromadzonych gości powitał Michał Kot z firmy Siemens, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rosnące znaczenie Polski na rynku międzynarodowym jako producenta w branży automotive. Podkreślił również fakt, że branża motoryzacyjna i sektory z nią powiązane tworzą blisko 1,1 mln miejsc pracy, co czyni ją niezwykle istotną gałęzią polskiej gospodarki.

Wykłady zostały poprzedzone debatą, w której udział wzięli reprezentanci firm Adient, AIUT, FCA, LEAR oraz Siemens. Paneliści podczas dyskusji poświęcili szczególną uwagę gotowości polskich przedsiębiorstw na wdrażanie rozwiązań z obszaru koncepcji Industry 4.0, ukazując to zagadnienie z perspektywy zarówno przedsiębiorstw produkujących gotowe samochody jak i przedsiębiorstw dostarczających komponenty oraz technologię dla tych firm.

Dzięki zaprezentowanym przykładom rozwiązań wdrażanych w takich firmach jak Fiat, GKN, Adient czy Mercedes, uczestnicy mieli też możliwość poznania korzyści w obszarze implementacji innowacyjnych rozwiązań oraz oceny ich przydatności we własnych zakładach produkcyjnych – mówi Piotr Ciemięga z firmy Siemens, gospodarz konferencji.

Piotr Ciemięga, gospodarz konferencji

Spośród wygłoszonych prezentacji, dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszyło się wystąpienie Thomasa Kaisera z Mercedes Benz Manufacturing Poland. W wystąpieniu bazującym na przykładzie budowanej aktualnie fabryki silników Mercedesa w Jaworze, przedstawiono technologie z koncepcji Industry 4.0: roboty współpracujące, Internet Rzeczy oraz wirtualną rzeczywistość w procesach szkoleniowych. Zaprezentowano również silnik OM654, który będzie produkowany w budowanym zakładzie.

Thomas Kaiser, Mercedes Benz Manufacturing Poland

Uczestnicy konferencji pozytywnie ocenili również wystąpienie Wojciecha Witczaka z firmy GKN Driveline. W wystąpieniu zaprezentowane zostały doświadczenia i wnioski zebrane w procesie wdrażania rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0 w zakładach GKN Driveline. Przedstawiono również plany dalszej automatyzacji produkcji uwzględniające m.in. zwiększanie wykorzystania robotów współpracujących oraz autonomicznych robotów transportujących AGV.

Udział ekspertów reprezentujących różne sektory stwarza dobre warunki do wzajemnej, interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń mówi Cezary Mychlewicz z firmy Siemens. – Konferencja Automotive to dobra okazja do poznania najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych w branży – to jasne, ale to także pole do dyskusji, które poza wymiarem poznawczym, niejednokrotnie staje się początkiem owocnej współpracy biznesowej – dodaje.

Wojciech Witczak, GKN Driveline

Partnerem Głównym konferencji były firmy AIUT, AmiSter, MJ Group oraz Pepperl&Fuchs.

Partnerami konferencji były firmy: Automatech, Evatronix, Evotec, GT85, Festo, KUKA, Promatik, Rittal, Stoltronic oraz TheusLED.

Konferencja odbyła się pod Patronatem Honorowym Akademii Górniczo Hutniczej, Politechniki Kakowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej, Polskiej Izby Motoryzacji, Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, Stowarzyszenia Profibus PNO Polska, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Instytutu Badań Runku Samochodowego SAMAR.

Spotkania branżowe

Źródło: Organizator