Zoptymalizuj koszty, zwiększ efektywność – zainwestuj w NORD

Koszty cyklu życia rozwiązań napędowych obejmują wszystkie ponoszone koszty, od zakupu i uruchomienia, użytkowania i konserwacji, aż po utylizację. Aby zoptymalizować całkowity koszt posiadania (TCO Total Cost of Ownership), NORD DRIVESYSTEMS oferuje indywidualne wyliczenia TCO, zintegrowane koncepcje dotyczące kosztów i optymalizacji wydajności, a także niezawodną i wydajną technologię napędową.

Zakup, zarządzanie, transport i instalacja, koszty środowiskowe i koszty utylizacji stanowią tylko część kosztów maszyn i urządzeń. Należy również uwzględnić koszty operacyjne, takie jak zużycie energii, materiały eksploatacyjne, działanie i oprogramowanie, przechowywanie, a także koszty napraw i konserwacji. Całkowite koszty, które produkt generuje w trakcie jego cyklu życia, można obliczyć za pomocą kalkulacji całkowitego kosztu posiadania. Pozwala to między innymi na określenie oszczędności i czasu zwrotu.

Aby zoptymalizować TCO, NORD dostarcza wydajne rozwiązania napędowe, które znacznie obniżają koszty operacyjne. Firma koncentruje się tutaj na podejściu zintegrowanym. Obejmuje to zmniejszenie liczby wersji jednostek napędowych przy pomocy systemu modułowego NORD, zmniejszenie zużycia energii dzięki zastosowaniu wydajnych silników synchronicznych IE4, stosowanie wymagających niewielkiej obsługi napędów NORD o długiej żywotności.

Systemy napędowe zaliczane są do głównych odbiorców energii w przemyśle. W związku z tym zużycie energii ma największy wpływ na redukcję TCO. Energooszczędne silniki synchroniczne IE4 firmy NORD są wysoce wydajne i spełniają najbardziej rygorystyczne przepisy energetyczne – a dzięki technologii PMSM również w zakresie obciążenia częściowego i prędkości. Pozwala to na znaczne oszczędności.

Drugim czynnikiem wpływającym na obniżenie kosztów jest celowe zmniejszenie liczby wersji. Minimalizuje to koszty administracyjne i umożliwia oszczędność procesów produkcyjnych, logistycznych, magazynowania i usług. Niezbędne podstawowe wersje, które są wymagane w celu zmniejszenia całkowitej liczby wersji, można wybrać z obszernego systemu modułowego NORD.

Ponadto aby ułatwić zmniejszenie liczby wersji napędów i zarządzanie częściami zamiennymi NORD przygotował systemy prekonfigurowane dla konkretnych branż. Przykładowo do intralogistyki i aplikacji lotniskowych NORD dostarcza znormalizowany system napędowy LogiDrive. Składa się on z silnika synchronicznego IE4, dwustopniowej przekładni kątowej i dystrybutora polowego NORDAC LINK, co czyni go idealnie dopasowanym układem napędowym do wymienionych zastosowań. Dla technologii transportu palet NORD oferuje ekonomiczną kombinację silnika asynchronicznego i przetwornicy częstotliwości NORDAC BASE.

Wysoka jakość i niezawodność produktów NORD zapewnia dłuższą żywotność przy niższych kosztach konserwacji, co dodatkowo obniża całkowite koszty. Przy pomocy przetwornic częstotliwości NORD można znacznie obniżyć koszty konserwacji i napraw oraz zwiększyć dostępność instalacji.


Źródło: NORD