Wzrost produkcji przemysłowej we wrześniu powyżej oczekiwań

  Produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu br. o 13,2% wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosła o 11,8% wobec wzrostu o 13,6% w sierpniu (po korekcie), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) we wtorkowym komunikacie.

  „Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 12,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i była o 0,4% wyższa w porównaniu z sierpniem br.” – głosi komunikat.

  Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w tym okresie o 11,0% m/m i o 13,4% w ujęciu rocznym. W sierpniu jej wzrost wyniósł 8,4% r/r (po korekcie).

  W okresie styczeń-wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 10,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

  „W stosunku do września ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 28 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 40,3%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 40,1%, wyrobów z metali – o 23,8%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 22,3%, urządzeń elektrycznych – o 19,8% oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 16,0%. ” – czytamy dalej w komunikacie.

  Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku wystąpił w 6 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 14,5% (w znacznym stopniu z powodu zmian organizacyjnych – przejęcie dwóch kopalń węgla brunatnego przez spółkę energetyczną), w produkcji napojów – o 7,8% oraz mebli – o 2,8%, podano także.

  Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły we wrześniu br. wobec poprzedniego miesiąca o 0,1%, a w ujęciu rocznym wzrosły o 4,3%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W sierpniu wzrosły o 4,0% r/r (po korekcie).

  Ceny produkcji budowlano-montażowej nie uległy zmianie w ujęciu miesięcznym, ale wzrosły o 0,2% r/r. W sierpniu w ujęciu rocznym wzrosły o 0,2%.