Wzrost wartości pracowników

Wyobraźmy sobie, że uczestniczymy w zebraniu zarządu dużego przedsiębiorstwa, w trakcie którego dyrektor generalny ogłasza konieczność zamknięcia jednego z zakładów, w który zainwestowano setki milionów dolarów. I oto pierwsze pytanie: jakie wrażenie robi na nas informacja o zamknięciu fabryki?

A teraz drugie pytanie: jakie mielibyśmy odczucia, gdyby dyrektor nie mówił o zamykaniu fabryki, ale o zwalnianiu pracowników? 


Większość decydentów odczuwa większą stratę, gdy mowa o utracie środków trwałych, niż gdy rzecz dotyczy „pozbywania się” pracowników. Być może wynika to z faktu, że w bilansach pracownicy są zawsze traktowani jako „koszty”.


Okazuje się, że większość decydentów odczuwa większą stratę, gdy mowa o utracie środków trwałych, niż gdy sprawa dotyczy „pozbywania się” pracowników. Być może wynika to z faktu, że w bilansach pracownicy są zawsze traktowani jako „koszty”. Słuszność tego przekonania zależy jednak ściśle od konkretnych warunków gospodarczych, w jakich dana firma musi dawać sobie radę.