X²Tank & PipelineProtect VEC

X²Tank & PipelineProtect VEC to wzmocniony cząsteczkami ceramicznymi, wolny od rozpuszczalnika, specjalistyczny epoksyd, dopuszczony do stosowania w zbiornikach wody pitnej, do różnych zastosowań.

Doskonały w środowisku abrazyjnym lub narażonym na czynniki chemiczne, dla różnych podłoży: metale, beton, GFK, CFK. Idealny do wewnętrznego i zewnętrznego pokrywania warstwami (także pod ziemią) zbiorników, rur, silosów, także jako podkład, praktycznie niezniszczalny, w budowie maszyn i urządzeń lub do projektów infrastruktury. Bez problemu może być przemalowany. Zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną, doskonałą chemiczną odporność wobec agresywnych czynników, wysoką odporność na temperaturę, charakteryzuje się doskonałą trwałością chemiczną i termiczną poprzez zastosowanie wielofunkcyjnej kombinacji żywicy i utwardzacza. Jest odporny na działanie słonej wody, ścieków, paliwa, można go stosować w kontakcie z wodą pitną i żywnością.

Produkt charakteryzuje się doskonałą elastycznością i wysoką odpornością na ścieranie, jest w 100% wolny od rozpuszczalników. VEC-W został dopuszczony do stosowania w wodzie pitnej na mocy świadectwa wystawionego zgodnie z zaleceniem BGA do badania przydatności tworzyw sztucznych i tworzyw niemetalicznych w obszarze wody pitnej, w ramach ustawy o żywności i dobrach konsumpcyjnych (Lehr- und Versuchgesellschaft für innovative Hygienetechnik mbH – Stowarzyszenie Oświatowo-Naukowe dla Innowacji w Technice Higienicznej mbH, Mülheim, 02.02.2011)

Przykłady zastosowań:

• urządzenia biogazowe,

• oczyszczalnie ścieków i odpadów,

• rurociągi,

• dehydratory ropy naftowej,

• silosy,

• magazyny soli,

• gospodarka morska (zbiorniki wody balastowej, wody świeżej, zbiorniki na ścieki i paliwa),

• zbiorniki do gazu ziemnego typu slugcatcher,

• zbiorniki magazynowe.

www.scandex.pl