XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA’2011

  Krajowa Konferencja Automatyki organizowana jest od 1958 roku co trzy lata przez różne ośrodki naukowe prowadzące działalność naukowo – badawczą w zakresie automatyka i robotyka oraz technika i teoria sterowania. Konferencja KKA’2011 stanowi tradycyjne krajowe forum prezentacji wyników oryginalnych prac naukowo – badawczych i aplikacyjnych w dziedzinie automatyki i robotyki, a także stanowi platformę integracji pracowników instytucji akademickich, ośrodków badawczych i przemysłu.

  Tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia:

  • teoretyczne podstawy projektowania systemów automatycznego sterowania,
  • analiza systemowa oraz jej zastosowania techniczne i nietechniczne,
  • badania operacyjne w automatyce,
  • inżynieria wiedzy, sztuczna inteligencja, systemy ekspertowe w automatyce i technice systemów,
  • komputerowe systemy automatyki, 
  • automatyzacja procesów dyskretnych oraz elastyczne systemy produkcji, 
  • problemy projektowania i eksploatacji robotów, 
  • robotyzacja procesów przemysłowych, 
  • problemy projektowania, konstrukcji i eksploatacji systemów automatyki, 
  • praktyczne przykłady realizacji systemów automatyzacji, 
  • płynowe urządzenia automatyki,
  • systemy kształcenia w automatyce.

  www.kka2011.tu.kielce.pl