Zachowanie zasad bezpieczeństwa w nowej rzeczywistości COVID-19

Zdjęcie: Cincinnati Incorporated/Steve Rourke, CFE Media and Technology

Gdy przedsiębiorstwa i producenci zaczną w najbliższej przyszłości ponownie otwierać swoje siedziby, zdrowie i bezpieczeństwo będą miały najwyższy priorytet.

Kraje chcą wrócić do pracy, a to oznacza, że producenci zastanawiają się nad uruchomieniem procesów, które zwolniły do ślimaczego tempa, lub nad ponownym uruchomieniem i działaniem wstrzymanych zakładów, ale w następstwie tragicznych wypadków, które miały miejsce w Indiach, jest to czas na rozważenie wszystkich podejmowanych decyzji.

Niezależnie od tego, czy chodzi o ponowne uruchomienie produkcji, czy o zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony przed wirusami w biurze, kwestie bezpieczeństwa pozostaną najważniejsze w nadchodzących miesiącach.

– Dla wielu ludzi jest to pod wieloma względami rok „pierwszy” – powiedział Steve Elliott, starszy dyrektor ds. marketingu i ekspert ds. bezpieczeństwa w Schneider Electric. – Nie tylko pogodzenie się z nowymi sposobami wspólnej pracy, ale także „pierwsza” konieczność ponownego uruchomienia działalności po wymuszonym wyłączeniu. A niektórych rzeczy po prostu nie da się zrobić zdalnie.

– Jednym z obszarów, o których często mówię, jest zrozumiała i zwięzła komunikacja – powiedział Elliott. – Tak więc, uczcie się na podstawie doświadczeń. Trzymajcie się prostych, łatwo zrozumiałych rzeczy. Upewnij się, że wszyscy w pełni rozumieją nieodłączne ryzyko związane z obiektami i ich działaniem przed rozpoczęciem pracy.

Zrozumienie tego ryzyka często spada na doświadczonych operatorów, ale problem polega na tym, że całkiem sporo z nich odchodzi na emeryturę.

W poszukiwaniu kompetencji

– Wyłączanie i uruchamianie instalacji stwarza bardzo niebezpieczne warunki w wielu zakładach, a w przypadku ciągłych procesów w tych zakładach, które działają przez dłuższy czas bez przerwy, od 3 do 5 lat lub dłużej w niektórych przypadkach, kompetencje w zakresie uruchamiania i wyłączania nie są rozwijane lub są tracone wraz z odchodzeniem doświadczonych operatorów na emeryturę – powiedział Luis Duran, globalny menedżer linii produktów bezpieczeństwa w ABB.

Jednym z komunikatów jest to, że nie należy niczego przyspieszać.

– Czasami musimy się cofnąć, zanim pójdziemy naprzód – powiedział Steve Elliott. – Poświęć chwilę, aby spojrzeć w przeszłość i zobacz, czego można się nauczyć z dokonanych uruchomień, zanim zaplanujesz kolejne. Nie ryzykuj bycia tematem pierwszych stron gazet i spędzenia całego życia, myśląc o konsekwencjach.

Przemyślane działanie, technologia, która pomaga

– W przypadku rozruchu linii lub jej wyłączenia pomocna może się okazać lista kontrolna – powiedział Duran. – Szkolenie operatorów i wykorzystanie symulatorów procesów to sposoby, w jakie technologia może wspierać operatorów w osiągnięciu pożądanych kompetencji.

Elliott przedstawia krótką listę kontrolną do rozważenia przez pracowników:

• Przeprowadzenie kontroli gotowości operacyjnej z udziałem kompetentnych osób przed uruchomieniem jednostek.

• Zminimalizowanie ryzyka związanego z czasem pracy zespołu na miejscu.

• Upewnienie się, że przeglądy rozruchu procesu są w pełni zakończone.

• Upewnienie się, że wszelkie działania zidentyfikowane podczas przeglądów gotowości są zakończone.

Zrozumienie procedur

Musimy być pewni, że procedury ponownego uruchomienia jasno opisują, w jaki sposób operacja ma być przeprowadzona bezpiecznie, wyjaśniając konsekwencje odstępstwa od procedury, opisując kluczowe zabezpieczenia, odnosząc się do sytuacji wyjątkowych i awaryjnych. Upewnij się, że proces można bezpiecznie uruchomić ponownie, a jeśli nie jesteś w stanie tego udowodnić, nie uruchamiaj go wcale.

Ponadto Elliott wspomniał, że należy sprawdzać kompetencje pracowników. Mowa nie tylko o szkoleniach formalnych, ale także o szkoleniach wewnętrznych, przeprowadzanych w miejscu pracy. Należy pytać np., kiedy dana osoba po raz ostatni przechodziła rozruch? Co zmieniło się w procesie lub w procedurach od ostatniego restartu?

Elliott wspomniał również, że niektóre technologie mogą pomóc w stworzeniu nowego spojrzenia na wyzwanie.

– Jeśli z kluczowymi zasobami pracujemy zdalnie, a na miejscu jest ograniczona ilość personelu, to być może inteligentne urządzenia i kamery mogą stać się naszymi oczami w terenie, oczywiście zapewniając, że urządzenia te są zarządzane zgodnie z polityką firmy i są odpowiednie do stosowania w niebezpiecznych miejscach – stwierdził Steve Elliott.

Zmęczenie pracowników może również mieć wpływ na przebieg rozruchu. – Czynniki takie jak niepokój, stres, zmęczenie mogą być 'cichymi zabójcami’ i prowadzić do nieoczekiwanych zachowań nawet u najbardziej doświadczonego personelu, a ten może być w stanie zmęczenia aż do granic możliwości podczas ponownego uruchamiania operacji – powiedział Elliott.

Służby ratunkowe w pogotowiu

Kolejnym elementem, który należy sprawdzić, są procedury i zasoby reagowania w sytuacjach awaryjnych.

– Upewnij się, że najważniejsze jednostki reagowania kryzysowego są gotowe do działania przed ponownym uruchomieniem, nie czekaj, aż będzie za późno – powiedział Elliott.

Jeśli chodzi o pracowników wracających do pracy, producenci muszą zachować bezpieczne praktyki pracy, przestrzegać procedur wprowadzonych przed zdystansowaniem społecznym, odpowiednią higienę, stosowanie różnych środków ochrony osobistej oraz upewnić się, że jest to odzwierciedlone w istniejących procedurach operacyjnych i konserwacyjnych.

– Mamy szczęście, że dysponujemy wieloma informacjami od takich agencji, jak Centrum Kontroli Chorób (CDC) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), a nawet od naszych lokalnych władz, które udzielają wskazówek dotyczących pandemii i powrotu do pracy – powiedział Eric Glass, starszy doradca ds. ryzyka i bezpieczeństwa w zakresie technologii bezpieczeństwa i życia w budynkach.

– W tej chwili, ze względu na niepewność obecnej sytuacji, w której się znajdujemy, wiele organizacji skupia się na tych konkretnych procedurach, ponieważ stanowią one normę – powiedział Glass. – Wiele osób próbuje dowiedzieć się, co ta nowa norma będzie oznaczać dla ich organizacji.

Pracownicy dostrzegają zmianę

W tej chwili organizacje zmagają się z tym, kto będzie pracował w domu, a kto będzie musiał wrócić do miejsca pracy i jak to miejsce będzie wyglądać.

Niektóre z tych planów obejmują sprzątanie między zmianami.

– Z punktu widzenia produkcji, jeśli masz trzy zmiany, a pracownicy korzystają z tych samych stanowisk pracy, to pracodawcy muszą przemyśleć, jak wyczyścić i odkazić stanowiska pracy przy zmianie – powiedział Glass. – Musimy się zastanowić, co należy zrobić. To jest bardzo aktualny problem. Pracodawcy próbują dowiedzieć się, jak funkcjonować w tej nowej normalności.

Ta nowa normalność może nie obejmować wszystkich pracowników, ponieważ nie wszyscy wrócą do pracy w tym samym czasie.

– Wiele branż stosuje metodyczne podejście – powiedział Glass. – Ogólnie rzecz biorąc, większość branż wykonuje bardzo dobrą pracę w zakresie wprowadzania regulacji. Rozumieją niebezpieczeństwa związane z COVID-19. Myślę, że w całym kraju będzie można zaobserwować etapowe podejście. Tempo tego będzie różne. Nie spotkałem się jeszcze z firmą, która powiedziałaby, że wracamy w 100 procentach (od razu).

Jeśli mowa o powrocie pracowników do pracy, to o czym muszą pamiętać zarówno oni, jak i pracodawca?

Jesteśmy po jednej stronie

– Absolutnie pierwszym i najważniejszym krokiem, jaki możesz wykonać jako pracodawca, jest upewnienie się, że twoi pracownicy powracający do pracy rozumieją zagrożenia związane z COVID-19 i wiedzą, jakie są ich obowiązki po powrocie do miejsca pracy – powiedział Glass. – Jest wiele dobrych informacji, ale jest też wiele błędnych. Pracodawca musi się upewnić, że wszyscy są po tej samej stronie, jeśli chodzi o to, jak mają się zachowywać podczas powrotu do pracy. Najważniejsza jest świadomość. Bez tej świadomości, z punktu widzenia pracownika, można podjąć wiele błędnych decyzji.

Niektóre organizacje chcą sprawdzać stan zdrowia wracających do pracy pracowników już w momencie wejścia na teren zakładu.

– Widziałem plany działania, które uwzględniają sprawdzanie temperatury przy wejściu na teren zakładu, a także plany, które tego nie obejmują. To nie znaczy, że jeden jest lepszy od drugiego, bo każdy ma prawo stworzyć swój indywidualny plan – stwierdził Glass.

Zapewnienie bezpiecznego rozruchu działalności i podejmowanie odpowiednich decyzji, aby umożliwić powstanie wolnego od wirusów środowiska pracy to kluczowe czynniki, aby przemysł znów zaczął działać. Będzie to wymagało od wszystkich firm, dużych i małych, zachowania rozsądku, by wszyscy mogli pomóc w ponownym uruchomieniu gospodarki.


Ta treść ukazała się pierwotnie na ISSSource.com. ISSSource jest partnerem CFE Media.