Zadbaj o dokładność pomiaru i kondycję urządzeń do analizy fizykochemicznej cieczy

Endress+Hauser rozszerza gamę urządzeń, które wspierają funkcje diagnostyki predykcyjnej, monitoringu i weryfikacji Heartbeat. Jest ona już dostępna w przetwornikach analitycznych Liquiline i samplerach z serii Liquistation.

Nowa funkcjonalność sprawia, że systemy do analizy fizykochemicznej potrafią nie tylko mierzyć. Teraz operator zyskuje również wiedzę o kondycji elektrody zwilżanej przez ciecz procesową, sprawności toru prowadzącego do przetwornika i wiarygodności wyjść sygnałowych. Unikatową cechą jest także potwierdzenie poprawności kalibracji urządzenia. Taka wiedza znacząco ułatwia pracę służbom utrzymania ruchu np. w zakładzie chemicznym. Dzięki niej mogą one optymalnie zaplanować czynności obsługowe i przeglądy. To bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku elektrod pomiarowych, których precyzyjnie wykonane elementy są w kontakcie z cieczami toksycznymi, żrącymi czy oblepiającymi. W takim środowisku ryzyko usterek i błędów jest duże, a przestoje mogą skutkować wysokimi kosztami.

Heartbeat Technology zwiększa dyspozycyjność instalacji pomiarowej

Jest to możliwe dzięki modułowi Heartbeat Diagnostyka, która bez zatrzymania pomiaru, przeprowadza testy systemu z przetwornikiem Liquiline oraz elektrodami Memosens, na bieżąco przesyłając informacje o ich wynikach. Z kolei moduł Heartbeat Weryfikacja obwodu pomiarowego eliminuje konieczność demontażu urządzenia z instalacji i dokonania sprawdzenia w warsztacie, co pozwala zwiększyć komfort pracy i oszczędzać czas. Ważną cechą nowych urządzeń jest wbudowana analiza trendów sygnałów wewnętrznych – Heartbeat Monitoring – co pozwala określić oddziaływanie procesu na elektrodę.

Raport ze wskaźnikami KPI

Nowe urządzenia do analizy fizykochemicznej cieczy mogą generować raporty np. dla inspektorów nadzoru bezpieczeństwa w zakładzie. Dokument taki zawiera m.in. parametr MTBF (szacunkowy, średni czas bezawaryjnej pracy) oraz MTTR (szacunkowy czas do następnej konserwacji) obliczone na podstawie bieżących parametrów zużycia elektrody.

Urządzenia wspierające Heartbeat Technology to m.in. Liquiline CM44x, Liquistation CSF48, sensory Turbimax czy Oxymax.

Więcej informacji: https://eh.digital/3j7msFj


Endress+Hauser