Zalety pomp typu PW

    W zakładach przemysłowych wiele procesów przeprowadzanych jest przy ciśnieniu niższym od atmosferycznego, potocznie zwanym „próżnią”. Wytwarzające ją pompy próżniowe często obok gazów nieskraplających się muszą pompować pary lub wraz z gazem pompują niewielkie ilości cieczy, co implikuje stosowanie specyficznych pomp – pomp próżniowych z wirującym pierścieniem cieczowym. Ponieważ w przeważającej większości cieczą roboczą (tworzącą pierścień) jest woda, pompy te często nazywa się wodno-pierścieniowymi (PW). Ponieważ pompy wypełnione są cieczą, niewielkie ilości cieczy lub pary znajdujące się w pompowanym gazie oczywiście im nie szkodzą – w przeciwieństwie do pomp o innej konstrukcji, np. tłokowych czy łopatkowych.

    Pompy PW znalazły zastosowanie m.in. przy: zalewaniu lewarów cieczowych i pomp odśrodkowych nieposiadających zdolności samozasysania, suszeniu próżniowemu oraz próżniowej impregnacji drewna, produkcji styropianu, papieru, olejów roślinnych, realizacji procesów chemicznych (np. przemysł chemiczny, petrochemiczny, farmaceutyczny).

    Z punktu widzenia służb utrzymania ruchu pompy te mają wiele zalet, między innymi: prostą, zwartą konstrukcję, niezawodność działania, przestrzeń roboczą niewymagającą smarowania. Jeszcze jedną ważną zaletą tych pomp jest bezpieczeństwo pracy przy pompowaniu gazów palnych, wybuchowych. Zastosowanie niepalnej cieczy roboczej (woda, glikol) oraz wykonanie przestrzeni roboczej pompy z materiałów nieiskrzących (stopy miedzi, stal/staliwo kwasoodporne) zapewnia bezpieczną pracę nawet w razie awarii lub braku dopływu cieczy roboczej. Pompy w wykonaniach nieiskrzących znalazły zastosowanie m.in. w Zakładach Odmetanowywania Kopalń (pompują metan) i przy hermetyzacji baz paliw (pompują opary węglowodorów).

    Autor: Janusz Sadkowski, kierownik działu sprzedaży, Pompy Przemysłowe, Hydro-Vacuum