Zamet-Budowa Maszyn w grupie Famur

    Pioma Industry, spółka z grupy Famur, kupiła 100 proc. akcji firmy Zamet-Budowa Maszyn z Tarnowskich Gór zajmującej się dostawą maszyn i urządzeń dla hutnictwa oraz zakładów przetwórstwa stali i metali nieżelaznych. Wartość transakcji wynosi 85 mln zł.

    – Pozyskanie zaawansowanego technologicznie parku maszynowego zapewni znaczące rozszerzenie możliwości w zakresie obróbki mechanicznej i cieplnej maszyn wielkogabarytowych. Pozwoli to na poprawę jakości wykonania produkowanych urządzeń oraz skróci czas realizacji kontraktów. Połączone moce Zamet i Pioma Industry umożliwią dostęp do nowych kontrahentów i wejście na nowe rynki zbytu – czytamy w komunikacie Famuru.

    Według Famur, Zamet jest spółką o dobrej kondycji finansowej i perspektywach rozwoju. Zamet intensywnie działa na rynkach zagranicznych – poziom eksportu przekracza obecnie 74 proc., co oznacza niemal dwukrotny wzrost względem 2007 roku, kiedy wynosił on 42 proc. przychodów ze sprzedaży ogółem.

    Zamet jest jednym z największych w Polsce dostawców maszyn i urządzeń dla hutnictwa oraz zakładów przetwórstwa stali i metali nieżelaznych.