Zanim zaczniesz usprawniać…

Większość przedsiębiorstw chce zwiększać wydajność i poprawiać konkurencyjność na rynku. Wiele z nich wypróbowuje różne narzędzia, co jednak rzadko przynosi oczekiwane rezultaty, a zastosowane rozwiązania, choć początkowo mogą wydawać się skuteczne, nie stają się w przedsiębiorstwie normą. W artykule omawiamy te zagadnienia z perspektywy przyjętych w firmach zwyczajów i osiąganych wyników.

Beta International jest przykładem produkcyjnego molocha, któremu udało się znacznie usprawnić produkcję i uzyskać lepsze wyniki finansowe. Kilka lat temu dyrektor generalny Bob Neurath przedstawił 10-punktową strategię usprawniania procesów w przedsiębiorstwie, nastawioną na „powrót do podstaw”. Uważał on, że nie można prawidłowo realizować zaawansowanych procesów biznesowych, jeżeli nie przestrzega się podstawowych zasad.


Prowadzenie różnych strategii na wielu rynkach utrudnia prawidłowe zarządzanie i powoduje, że niektóre przedsiębiorstwa osiągają słabe wyniki.


Podejście to, narzucone z samej góry, przyniosło wymierne korzyści. Usprawniono zarządzanie aktywami, zmniejszono jednostkowe koszty produkcji, poprawiono bezpieczeństwo. Przedsiębiorstwo zwiększyło udziały w wielu strategicznych rynkach, na wielu utrzymało swoją pozycję, straciło udziały zaledwie w kilku. Przychody większości oddziałów umiarkowanie wzrosły, pozostałych utrzymały się na stałym poziomie.

Niestety, przedsiębiorstwo wciąż nie osiąga wystarczająco dobrych wyników finansowych. Zwrot z kapitału w większości oddziałów Beta International można określić jako przeciętny. Z kolei ostra rywalizacja cenowa z firmami zagranicznymi, szczególnie azjatyckimi, powoduje naciski na obniżanie cen i ograniczanie marży. Bob Neurath uznał, że wywołany przez azjatyckich producentów spadek cen będzie wspierany przez takich odbiorców jak amerykańska sieć sprzedaży detalicznej Wal-Mart, która swoim klientom stara się zagwarantować możliwie najniższe ceny.

Tendencja ta, zmuszająca do cięcia marży, ogranicza możliwość inwestowania w badania i rozwój nowych produktów oraz procesów, rozszerzania oferty, jak również przejmowania innych firm zgodnie z długofalową strategią i celami przedsiębiorstwa. Wobec tych trudności trzeba się liczyć z ograniczoną zdolnością firmy do umacniania swojej pozycji na rynku i rozwoju.