Zapewnienie bezpieczeństwa pracy

Ochrona pracowników przed wypadkami w pracy to podstawowa zasada działalności przedsiębiorstwa

W niektórych przedsiębiorstwach stosuje się niezwykle tradycyjne podejście do kwestii bezpieczeństwa pracy, polegające na poznaniu przepisów prawa bezpieczeństwa i higieny pracy, a następnie próbie sprostania im w rzeczywistych warunkach. Bezpieczeństwo wymaga jednak większych nakładów, niż tylko zakup nowych osłon i zabezpieczeń maszyn czy wyznaczenie na podłodze kilku pasów wskazujących drogę ewakuacyjną.

We wspomnianych firmach wyznaje się zasadę, że jeżeli wśród pracowników nie zdarzają się wypadki, przestrzeganie przepisów BHP nie jest potrzebne; jeżeli zaś wystąpi jakiś poważny uraz, koszty ewentualnego leczenia pokryje ubezpieczenie pracownicze, a wszelkie kary za niestosowanie przepisów BHP są i tak niższe od ceny urządzeń niezbędnych do likwidacji zagrożenia. W takich przedsiębiorstwach wprowadzanie systemów bezpieczeństwa postrzegane jest przede wszystkim jako dodatkowe obciążenie finansowe – kolejny wydatek w i tak już nadwyrężonych budżetach. Na co więc powinny być przeznaczane wydatki w zakresie bezpieczeństwa zakładu przemysłowego?

Obecnie podejście do kwestii bezpieczeństwa i jego praktycznej realizacji zaczyna się zmieniać. Producenci coraz wyraźniej uświadamiają sobie, że stworzenie bezpiecznego środowiska pracy przynosi wymierne korzyści w wielu aspektach. Bezpieczeństwo, postrzegane kiedyś jako przeszkoda w osiągnięciu większych zysków, dziś coraz częściej rozumiane jest jako wartość dodana procesu produkcyjnego, zwiększająca wydajność i opłacalność.

Autor: Kevin Campbell, Plant Engineering, USA