Zapobiegać awariom oraz wydłużać czas pracy silnika

    mgr inż. Łukasz Szumilas, prezes zarządu w firmie I-Care Polska 

    Silniki elektryczne są niezwykle istotnym elementem każdego zakładu produkcyjnego. Od ich prawidłowej pracy oraz niezawodności zależy często ciągłość procesu, a co za tym idzie, uzyskiwanie wcześniej założonych celów produkcyjnych. Stąd regularna i przede wszystkim bezinwazyjna diagnostyka stanu technicznego silników elektrycznych coraz częściej jest dokonywana przez pracowników działu utrzymania ruchu lub firmy zewnętrzne.

    Oprócz pomiaru drgań, weryfikacji współosiowości oraz ugięcia wału można również na podstawie pomiaru pola elektromagnetycznego określić stan techniczny wirnika i stojana. Sam pomiar jest bardzo krótki i również nie wymaga jakiejkolwiek ingerencji w pracujący silnik prądu zmiennego. Ponadto bardzo ważne jest, aby silniki elektryczne były odpowiednio smarowane. Zbyt mała dawka smaru lub jej nadmiar są najczęstszą przyczyną awarii tych maszyn.

    Wszystkie metody diagnostyki predykcyjnej i proaktywnej opisane w artykule mają na celu przede wszystkim zapobiegać awariom oraz wydłużać czas pracy każdego silnika dzięki zaplanowanym pracom korekcyjnym wykonywanym na podstawie faktycznego stanu technicznego.