Zarobki pracowników działu utrzymania ruchu

    Wzorem roku ubiegłego redakcja miesięcznika Inżynieria i Utrzymania Ruchu Zakładów Przemysłowych przeprowadziła ankietę wśród czytelników. Ponad 730 respondentów odpowiedziało na pytania związane z zatrudnieniem i wynagrodzeniem na ich stanowiskach pracy.

    Wyniki świadczą, że niemal 34 proc. ankietowanych jest zadowolonych ze swoich zarobków. Są to niemal identyczne wartości, jak w roku ubiegłym (33 i 67%). Tak więc w ciągu 2 lat odsetek osób zadowolonych i niezadowolonych praktycznie się nie zmienił.

    Aż 53% ankietowanych spodziewa się zwiększenia zarobków. Potwierdza to tezę, że polski rynek pracy staje się powoli rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Już tylko 2,5% osób obawia się zmniejszenia zarobków.