Więcej pracy, lepsze płace

  Miniony rok przyniósł kolejnę poprawą na rynku pracy. Wzrosło zatrudnienie oraz płace. Rynek pracy powoli zmienia sią z rynku pracodawcy na rynek pracownika.

  Na taki obraz polskiego rynku pracy miało wpływ kilka czynników. Przede wszystkim spadła liczba bezrobotnych. Oczywiście malkontenci stwierdzą, że jest to wynik masowej emigracji. Ale jest to tylko częściowa prawda, bowiem jednocześnie wzrosła liczba miejsc pracy. Tak więc koniunktura sprzyja gospodarce jako całości i jej elementom, a tym jest przecież rynek pracy.

  Jak podaje Główny Urząd Statystyczny zatrudnienie w lutym 2008 r. w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5,371 mln osób i zwiększyło się w stosunku do lutego 2007 r. o 5,9%. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło w lutym 3032,70 zł i było wyższe o 12,8% niż rok wcześniej. A jak wyglądają zarobki inżynierów?

  Wysokość średniego wynagrodzenia inżynierów w zależności od województwa

  Region

  Wynagrodzenie (zł)

  2007

  2006

  zmiana (zł)

  zmiana (%)

  Zagranica

  12629

  9780

  2849

  29,1

  mazowieckie

  4876

  4576

  300

  6,6

  Pomorskie

  4493

  4023

  470

  11,7

  dolnośląskie

  4363

  3760

  603

  16,0

  wielkopolskie

  4259

  3810

  449

  11,8

  śląskie

  4231

  3423

  808

  23,6

  Opolskie

  4197

  3248

  949

  29,2

  Łódzkie

  4134

  3100

  1034

  33,4

  warmińsko-mazurskie

  4051

  3360

  691

  20,6

  kujawsko-pomorskie

  4027

  3333

  694

  20,8

  zachodniopomorskie

  3855

  3244

  611

  18,8

  Lubelskie

  3672

  3003

  669

  22,3

  podkarpackie

  3593

  2827

  766

  27,1

  Małopolskie

  3581

  3326

  255

  7,7

  Świętokrzyskie

  3457

  2875

  582

  20,2

  Lubuskie

  3432

  3611

  -179

  -5,0

  Podlaskie   

  3306

  2995

  311

  10,4

  Najlepiej – za granicą

  Jak co roku Bank Danych o Inżynierach przeprowadził badanie pokazujące sytuację inżynierów na polskim rynku pracy. Badanie dotyczyło zarówno ich zarobków, jak i liczby ofert pracy w poszczególnych branżach czy regionach kraju.

  Jest sprawą wiadomą, że płace zależą od wielu czynników, z których podstawowymi są: wykształcenie, znajomość języków obcych, zajmowane stanowisko, staż pracy oraz branża

  Najlepsze zarobki wg danych BDI osiągają inżynierowie zatrudnieni za granicą. Nie jest to oczywiście niespodzianką, bowiem właśnie większe płace poza granicami Polski są przyczyną emigracji zarobkowej. Przeciętny zarobek inżyniera pracującego za granicą wyniósł ponad 12,5 tys. zł. Jednak biorąc pod uwagę wyższe zarobki należy wziąć pod uwagę także nieco wyższe koszty utrzymania niż w Polsce.

  Autor: Beata Dutkowska