Zarządzanie alarmami

Menedżerowie zakładów petrochemicznych stoją przed trudnym zadaniem: jak zapewnić bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie, jednocześnie optymalizując działania zakładu, utrzymując jego rentowność, pozostając przy tym w zgodzie ze środowiskiem naturalnym? Jednym z rozwiązań jest właściwe zarządzenie alarmami.

Istotą zarządzania alarmami (systemem ostrzegania) jest dostarczenie operatorom takiej ilości informacji, która pozwoli zapobiec powstawaniu sytuacji awaryjnych mogących rodzić wielomilionowe straty dla przedsiębiorstwa.

Badania firmy Honeywell wskazują, że nieumiejętność diagnozowania i kontroli sytuacji nieprawidłowych w samym tylko przemyśle petrochemicznym w Stanach Zjednoczonych kosztuje producentów 10 mld USD rocznie. Straty te powodowane są przez wypadki, uszkodzenia sprzętu, nieplanowany czas przestoju zakładów przemysłowych lub linii produkcyjnych, produkcję niezgodną ze specyfikacją, karami finansowymi oraz kosztami związanymi z naruszeniem przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego.

Problematyka zarządzania alarmami

Dziesiątki lat temu o zaistnieniu sytuacji problemowych ostrzegały operatorów systemy alarmowe typu hard-wire. Z powodu wielu alarmów w systemie konieczne było wykorzystanie dużej liczby przewodów, co zwiększało koszty takiego systemu. Do istniejących systemów włączano więc sukcesywnie nowe alarmy. Wywoływało to w konsekwencji sytuację, że operatorzy byli od czasu do czasu zalewani informacjami o rzeczywistych i nierzeczywistych sytuacjach alarmowych obrazowanych na panelach świetlnych i urządzeniach wspomagających.

Autor: Ana Bonfante