Nieelektryczne układy napędowe

Menedżerowie zakładów przemysłowych, w których konieczne jest zastosowanie układów napędowych z silnikami wytwarzającymi moment obrotowy, często stają przed dylematem ich właściwego doboru – mocy, rozmiarów i typu. Coraz częściej jednak wielu z nich dostrzega znaczenie i rolę nowoczesnych silników zasilanych gazem ziemnym jako realnej alternatywy dla popularnych dotychczas silników elektrycznych.

Układy napędowe z takimi silnikami oferują bowiem użytkownikowi wiele korzyści i udogodnień, a ponadto generują cenne produkty uboczne, które mogą być wykorzystane w innych zakładowych aplikacjach.

Zaspokojenie wielu zróżnicowanych potrzeb

Silniki zasilane gazem ziemnym mogą obsługiwać wiele zróżnicowanych technologicznie systemów i aplikacji w zakładach przemysłowych, jak chociażby systemy sprężania powietrza, układy chłodzenia, pomp i nadmuchu powietrza. Do czynników przemawiających za zastosowaniem tego typu układów napędowych zaliczyć można ich wysoką niezawodność, uzyskiwany na wyjściu wysoki moment obrotowy, niezależność od centralnej stacji zasilania w prąd elektryczny oraz wymierne oszczędności w rachunkach za coraz droższą energię elektryczną. Na przykład układy sprężania powietrza obsługiwane przez silniki elektryczne i pobierające dość znaczną ilość energii elektrycznej stanowią znaczne obciążenie finansowe dla przedsiębiorstw (nierzadko nawet 30% całkowitych wydatków). Zastosowanie w tego typu aplikacjach dodatkowych silników zasilanych gazem ziemnym zmniejsza radykalnie ogólny poziom zapotrzebowania na energię elektryczną przy zachowaniu odpowiedniego poziomu kompresji powietrza oraz pozwala użytkownikowi na wybór typu układu napędowego zależnie od aktualnej sytuacji na rynku energetycznym (możliwość przełączenia pomiędzy zasilaniem elektrycznym i gazowym).