Zarządzanie energią będzie bardziej inteligentne, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom

Nadchodzące lata będą kluczowe pod względem zmian w sposobie zarządzania energią w Polsce i na świecie. Rosnąca rola rozproszonych źródeł energii i tej pochodzącej ze źródeł odnawialnych sprawia, że będą one miały istotny wpływ na działanie sieci energetycznych. W obszarze przesyłu i dystrybucji energii będziemy zmierzać w kierunku jeszcze większej optymalizacji pracy sieci, efektywnego rozdziału oraz zwiększenia bezpieczeństwa zasilania – mówi Michał Ajchel, Dyrektor Pionu Energetyki w Schneider Electric Polska.

Przyszłość zarządzania energią

Michał Ajchel, Dyrektor Pionu Energetyki w Schneider Electric Polska

Obecne trendy wskazują, że na całym świecie operatorzy sieci energetycznych stają przed dużym wyzwaniem, jakim jest integracja rozproszonych źródeł energii. Niemałą rolę odgrywają tutaj źródła energii odnawialnych. Biorąc pod uwagę spadające ceny technologii solarnych, przede wszystkim paneli PV, należy przypuszczać, że udział tych ostatnich źródeł będzie rozwijał się coraz dynamiczniej. Trudno jednak dziś powiedzieć jak będzie przebiegać ten proces w Polsce w związku z nową ustawą OZE. Nie mniej do starych jak i nowych sposobów produkcji energii coraz szybciej będą dołączały także nowe elementy sieci, jak magazyny energii, czy samochody elektryczne, których wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego będzie coraz większy. Niewątpliwie wyzwaniem stanie się sposób zarządzania tak skomplikowanym systemem.

Jak poprawić jakość i przesył energii?

Nieuniknione zmiany zachodzące w infrastrukturze elektroenergetycznej sprawiają, że operatorzy systemów energetycznych muszą zmieniać swoje strategie biznesowe, tak, aby produkowana energia mogła w sposób ciągły i bezpieczny trafiać do odbiorców końcowych. To z kolei rodzi nowe wyzwania dla producentów rozwiązań energetycznych, takich jak Schneider Electric, którzy muszą im sprostać. Dlatego, też nasza firma od lat pracuje nad rozwojem i wprowadzaniem nowych, coraz bardziej inteligentnych technologii w zakresie przesyłu i rozdziału energii. Nowatorskimi rozwiązaniami są tutaj zaawansowane rozwiązania w dziedzinie zarówno kompleksowego zarządzania sieciami dystrybucyjnymi (systemy typu ADMS, SCADA), jak i systemami rozproszonymi, m.in. Self Healing Grid (SHG). System SHG został zresztą już kilkukrotnie doceniony w Polsce za bardzo nowatorskie i skuteczne rozwiązanie pod względem skracania czasu przerw w zasilaniu i podnoszeniu bezpieczeństwa dostaw energii. Nieplanowane przerwy w dostawie energii (mierzone współczynnikami SAIDI, SAIFI) oraz stosunkowo niska jakość energii (wyrażana często niskim poziomem napięcia) to problemy, z którymi obecnie w Polsce musimy się zmierzyć.

Przyszłością są również inteligentne transformatory Minera SGrid, które doskonale spełniają funkcje regulacyjne w sieciach ze źródłami rozproszonymi oraz w sieciach o nieco gorszych parametrach technicznych. Producenci tacy jak my, ale również zarządcy muszą śledzić i podążać za nowymi trendami, ale także przewidywać nowe kierunki i dostarczać rozwiązania, które będą skorelowane z długoterminowymi trendami na rynku oraz planami rozwoju sieci energetycznych.

Rosnące zapotrzebowanie na energię, coraz bardziej zróżnicowane i rozproszone sposoby generacji, konieczność bardziej efektywnego wykorzystania energii sprawiają, że znacząco rośnie rola zarządzania popytem. Istotnym elementem w zachowaniu równowagi energetycznej na rynku staje się Demand Response, dzięki któremu możemy redukować moc potrzebną podczas zapotrzebowania szczytowego, lub w sytuacjach kryzysowych. Demand Response jest często określany jako najczystszy, bez emisyjny sposób generacji energii. Zyskuje on coraz większe znaczenie na światowym rynku i z pewnością będzie rozwijać się również w Polsce. 

Źródło: Schnedier Electric