Jak zdobyć pieniądze na modernizację w przemyśle? – nowe możliwości

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs wniosków w ramach Działania 1.2 POIŚ: „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach”. Do dyspozycji beneficjentów trafi 500 mln złotych przeznaczonych na proekologiczne inwestycje.

  Program przewiduje wsparcie przebudowy lub wymiany urządzeń i instalacji technologicznych, energetycznych oraz oświetleniowych budynków i hal produkcyjnych, a także terenu przedsiębiorstwa. Wsparciem może zostać objęte również zwiększenie wykorzystania prądu i ciepła z odnawialnych źródeł.

  Proste punkty za światło

  Kluczowym kryterium uzyskania preferencyjnych warunków kredytowania oraz bezzwrotnej pożyczki jest stosunek nakładów ze środków unijnych do wypracowanych korzyści – interpretowanych jako oszczędność energii oraz redukcja emisji CO2. W tych dwóch kategoriach można dostać 20 spośród 47 punktów. Jeśli zmiany przyczynią się do znacznego zwiększenia efektywności budynku (powyżej 60%) oraz zmniejszenia zużycia energii finalnej w przedsiębiorstwie w odniesieniu do zakresu projektu (więcej niż 15%), można otrzymać kolejne 9 punktów (odpowiednio 5 i 4). Według ekspertów, stosunkowo prostą do przeprowadzenia inwestycją, umożliwiającą spełnienie tak zarysowanych kryteriów jest wymiana systemu oświetlenia. – Przeprowadzenie modernizacji oświetlenia wiąże się ze znacznie niższymi niż w przypadku wymiany parku maszynowego nakładami. W zakładach, w których lampy od dawna nie były unowocześniane, zastąpienie źródeł światła LED-ami może zmniejszyć pobory energii nawet o 50%. Instalacja systemu zarządzania oświetleniem, działającego w oparciu o czujniki światła dziennego oraz obecności, pozwala ograniczyć je o kolejne 25-30% – mówi Maciej Gronert, projektant oświetlenia w firmie TRILUX Polska. – Wdrożenie tego typu rozwiązania jest dziś prostsze niż kiedykolwiek. Od niedawna na rynku są bowiem dostępne interfejsy dla projektantów i użytkowników, które umożliwiają optymalizację pracy opraw z poziomu tabletu lub smartfona. Rozwiązania, których przykładem jest aplikacja TRILUX LiveLink, sprawiają że tryb pracy oświetlenia może dostosować nie tylko planista czy technik, ale również inwestor i użytkownik końcowy. Choć wiele zależy od specyfiki hali, czas zwrotu z tego typu inwestycji zazwyczaj nie przekracza dwóch lat  – dodaje ekspert.

  Nieogrzewane magazyny to spośród wszystkich rodzajów obiektów przemysłowych, budynki, w przypadku których koszty oświetlenia stanowią najistotniejszą część nakładów na utrzymanie. W sytuacji, gdy lampy są w gruncie rzeczy jedynym odbiornikiem prądu, ich modernizacja oraz optymalizacja pracy może zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne obiektu nawet o kilkadziesiąt procent. Według dokumentów referencyjnych Ministerstwa Ochrony Środowiska na temat Najlepszych Dostępnych Technik w zakresie Efektywności Energetycznej, w obszarze oświetlenia, kluczowe jest kilka czynności. Należą do nich: analiza wymagań dotyczących oświetlenia (pod względem intensywności i zawartości widmowej wymaganej dla zamierzonych zadań), zaaranżowanie przestrzeni pod kątem maksymalizacji dostępnego światła dziennego oraz wybór lamp z uwzględnieniem całościowych kosztów w cyklu życia. W zakresie eksploatacji zaleca się natomiast zastosowanie systemów zarządzania oświetleniem oraz przeszkolenie użytkowników budynków w temacie optymalizacji wykorzystania sprzętu oświetleniowego. – Tak sformułowane zalecenia silnie premiują oświetlenie w oparciu o technologię LED oraz układy czujników sterujących pracą lamp – komentuje Maciej Gronert z TRILUX Polska.

  Wartościowa energia odnawialna

  Drugą co do wagi kategorią oceny projektów jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ciepła odpadowego. W przypadku, gdy zasadne jest zastąpienie dotychczasowego dostawcy prądu przez OZE, za wdrożenie ekologicznego rozwiązania przysługuje 5 punktów. Tak samo gratyfikowane jest wykorzystanie ciepła odpadowego z procesów technologicznych. Skupienie się na wszystkich przedstawionych powyżej obszarach pozwala uzyskać nawet 39 z 47 punktów decydujących o przyznaniu dotacji.

  Podstawą otrzymania zwrotu części kosztów inwestycji są wyniki porównania audytu ex ante i ex post. Badania powinny wykazać zwiększenie efektywności energetycznej budynków o co najmniej 25%. Zmiany muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2016 r. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 500 mln złotych.

  Źródło: TRILUX Polska