Zarządzanie infrastrukturą w KSG

  Konsorcjum złożone z firm Sygnity SA, MGGP SA oraz Intergraph Polska podpisało umowę z Karpacką Spółką Gazownictwa na wykonanie projektu, budowę, dostawę i wdrożenie Systemu Zarządzania Infrastrukturą.

  Zadaniem realizowanego Systemu jest pełna obsługa procesów biznesowych obszaru zarządzania majątkiem sieciowym poprzez gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących wszelkich aspektów zarządzania majątkiem technicznym Karpackiej Spółki Gazownictwa.

  System pozwoli nie tylko racjonalnie zarządzać majątkiem, co będzie prowadziło do wymiernych oszczędności, ale również usprawni proces przyłączania do sieci nowych klientów.

  Wdrożenie systemu we wszystkich 8 oddziałach KSG będzie składało się z trzech etapów i potrwa 3 lata. Wartość zamówienia wynosi ponad 46 mln zł.

  System Zarządzania Infrastrukturą będzie składał się z systemu informatycznego SONET-GAZ (Sygnity) i platformy narzędziowej GIS (Intergraph). Dane o majątku i dane geograficzne, niezbędne do funkcjonowania systemu zostaną pozyskane przez MGGP. System SONET-GAZ, którego dostawcą jest Sygnity, to oprogramowanie specjalnie stworzone na potrzeby spółek gazowniczych. Jest to centralna baza wiedzy o sieciach, danych terenowych, obiektach sieciowych, odbiorcach, zbycie, eksploatacji, wydajności, jakości, inwestycjach i planowaniu. System zapewnia pełną integrację procesów biznesowych z bazą majątku sieciowego zarządzaną w systemie GIS.

  Podstawowe funkcje systemu to:

  • inwentaryzacja majątku sieciowego w przestrzennej bazie danych
  • zarządzanie majątkiem sieciowym
  • obsługa klienta
  • zarządzanie eksploatacją sieci
  • optymalizacja pracy sieci

  System SONET-GAZ działa w architekturze wielowarstwowej z serwerem aplikacji, w trybie dostępu poprzez Internet/Intranet, a także z możliwością dostępu do danych poprzez komputery podręczne (PDA). Dane przestrzenne i opisowe gromadzone są w relacyjnej bazie danych. Dzięki zastosowaniu logiki funkcji i procedur serwerowych system posiada prostą i skalowalną architekturę.