Zastosowanie kamer termowizyjnych

    Zalety kamer termowizyjnych, a głównie prosty i bezinwazyjny sposób uzyskania informacji o badanym obiekcie, spowodowały, że stają się one coraz popularniejsze w różnych dziedzinach życia człowieka. Praktycznie każde uszkodzone urządzenie czy instalacja charakteryzuje się zmianą temperatury całości lub wybranych podzespołów, elementów (grzeje się). Zmiany te niekoniecznie muszą być wyczuwalne, a tym bardziej widoczne gołym okiem, dlatego termowizja znalazła szerokie zastosowanie w przeróżnych dziedzinach przemysłu.

    Głównymi branżami, gdzie są stosowane kamery IR, pozostają nadal budownictwo i energetyka. Już w tych dwóch przypadkach kamery często pozwalają na spore oszczędności, umożliwiając chociażby wykrycie wad konstrukcji, wykonania, braków w materiałach czy wykrywanie usterek przed wystąpieniem poważnych awarii. W budownictwie kamery mogą być wykorzystywane nie tylko przez firmy zajmujące się termomodernizacją budynków czy audytami energetycznymi, ale są przydatnym narzędziem dla developerów, inwestorów, a także spółdzielni czy wspólnot. Umożliwiają im kontrolę bieżącą stanu budynku (w tym instalacji elektrycznej, wodnej, klimatyzacyjnej, CO, wilgotności, strat ciepła) oraz sprawdzenie efektu prac zleconych wybranym wykonawcom, którzy nie zawsze zachowują najwyższą jakość, nie mówiąc tu o uczciwości. Same firmy budowlane mogą posłużyć się kamerą, m.in. w celu sprawdzania zakończonych prac, ale także do kontroli bieżących prac w trakcie ich wykonywania, zwłaszcza jeżeli wykrycie usterki na kolejnym etapie często może być bardzo kosztowne (np. zalanie posadzką uszkodzonej instalacji ogrzewania podłogowego). Energetyka, dziedzina, gdzie awarie niemal zawsze pociągają za sobą konieczność dużych nakładów finansowych, a z drugiej strony badanie urządzeń i instalacji jest utrudnione ze względu na zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Kamera termowizyjna jest tu niezastąpiona, pozwala na łatwą i szybką kontrolę stanu urządzeń i instalacji z bezpiecznej odległości, dodatkowo pozwala na identyfikację problemów, których znalezienie w tradycyjny sposób byłoby ciężkie do wykonania, a często niemożliwe przed całkowitą awarią. Ważne jest to, że kamera obserwuje, dokonuje pomiaru danego obszaru, a nie punktu. Eliminuje to możliwość pomyłki, jaką jest ominięcie miejsca stanowiącego anomalię, co się czasem zdarza przy pomiarach punktowych. Przemysł znajduje niezliczoną liczbę zastosowań kamer termowizyjnych od wspomnianej kontroli instalacji, urządzeń, w służbach utrzymania ruchu, przez kontrolę strat energii po kontrolę procesów produkcji, gotowych wyrobów. Dlatego uniwersalność kamer termowizyjnych spowodowała rozpowszechnianie się ich w wielu dziedzinach życia.

    Autor: Łukasz Baran, specjalista ds. rozwoju produktów, SONEL