Zastosowanie konwerterów w przemysłowych systemach transmisji danych

Niejednokrotnie zdarza się, że w rozbudowanych układach automatyki oraz systemach transmisji danych wykorzystywane są urządzenia charakteryzujące się różnymi interfejsami transmisyjnymi. Konieczne jest zatem stosowanie urządzeń nazywanych konwerterami transmisji, mających na celu przetwarzanie standardów komunikacyjnych.

Rys. 1. Konwerter transmisji RS-232 na RS-485/422, model ADAM – 4520 firmy Advantech

Po co stosujemy konwertery?

Przyczyn stosowania konwerterów jest wiele. Takie standardy transmisji danych jak RS-232 czy też RS-485/422 stały się nieodzownym elementem niemal każdego układu sterowania. Pomimo tego, że ich zasada działania od lat jest taka sama, to jednak są one unowocześniane i modyfi kowane. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że pojawiły się nowe technologie, takie jak chociażby Internet, Bluetooth czy też 1-Wire, powodujące konieczność przetwarzania sygnałów.

Poszczególne interfejsy komunikacyjne mają również ograniczenia. Na przykład standard RS-485/422 pozwala na przesył informacji na dalsze odległości z większą szybkością i odpornością na zakłócenia niż RS-232.

Konwertery z interfejsem RS-232 i RS-485/422

Urządzenia tego typu mają na celu przetwarzanie sygnału transmisji danych zgodnego z RS-232 na RS-485/422 i odwrotnie. Konwersja odbywa się bez ingerowania w format danych. Konwertery te produkowane są również w wersjach z automatycznym sterowaniem transmisją lub za pomocą sygnału RTS portu RS-232. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że zasilanie konwertera wykorzystuje dosyć szeroki zakres napięcia, wynoszący od 10 do 30 VDC. Jego podanie może się odbyć również za pomocą złącza typu JACK. Takie rozwiązanie daje nam również możliwość zasilania konwertera z dwóch niezależnych źródeł. Połączenie z portem RS-232 odbywa się za pomocą złącza DB-9. Do transmisji danych wykorzystywane są sygnały TX, RX, RTS i DTR. Dzięki izolacji galwanicznej oraz optoizolacji sygnały są separowane na liniach łączących konwertery. Na magistrali RS-485 może pracować do 32 urządzeń. Maksymalna szybkość transmisji danych wynosi do 230,4 kb/s.

Autor: Damian Żabicki