Zastosowanie pomp perystaltycznych w produkcji klejów i farb na przykładzie Zakładu Chemicznego Paweł Paprocki Sp. J.

Pompy perystaltyczne, dzięki swojej konstrukcji, są doskonałą alternatywą dla innego rodzaju pomp wyporowych, takich jak pompy śrubowe czy membranowe. Sprawdzają się w transporcie trudnych substancji o wysokiej lepkości lub działaniu ścierającym, dlatego są coraz powszechniej stosowane w przemyśle celulozowo-papierniczym oraz chemicznym.

Główną przewagę pomp perystaltycznych stanowi brak styczności przepompowywanej cieczy z innymi elementami urządzenia poza wężem. Dzięki temu produkty takie jak kleje oraz farby transportowane są w sposób sterylny, w pełni szczelny oraz bez ryzyka tworzenia się zatorów. Wyższość pomp perystaltycznych potwierdzają inżynierowie Zakładu Chemicznego P. Paprocki Sp.J. z Święciechowy. Od ponad trzech lat wykorzystują urządzenia firmy Watson-Marlow w procesie produkcji wodnych dyspersji oraz klejów.

Zakład Chemiczny P. Paprocki Sp. J. jest jednym z największych polskich producentów klejów oraz wodnych dyspersji na bazie poli(octanu winylu) jako surowców do produkcji klejów i farb. Firma, wytwarzająca rocznie ponad 30 tys. ton surowca, przez lata wykorzystywała w procesie produkcji pompy śrubowe oraz membranowe. Jednak niekompatybilność chemiczna elementów roboczych z pompowanymi składnikami kleju powodowała szybkie ich zużywanie, co doprowadzało do blokowania się pomp i przestojów w produkcji. Kłopotliwa stała się też kwestia częstej wymiany elementów uszczelnienia. Decyzję o wyborze pomp perystaltycznych Bredel 80 firmy Watson Marlow, podjęto także ze względu na znacznie niższe koszty konserwacyjne. Pompy przed wprowadzeniem na zakład zostały sprawdzone podczas wielotygodniowych testów.

„Przemysł chemiczny, a w szczególności produkcja substancji tj. kleje i farby to wyzwanie dla producentów pomp. Kluczowe są wysoka dokładność dozowania i sprawność pompy w przypadku pompowania lepkich chemikaliów. Ważna jest również funkcja samozasysania i pracy na sucho, przy zachowaniu wysokiej niezawodność i relatywnie niskich kosztach konserwacji. Mycie urządzeń to nie tylko wydatek na serwis, ale również straty cennego czasu produkcji. Zatem minimalizowanie potrzeby konserwacji jest jednoczesnym ograniczeniem kosztów przestoju linii produkcyjnej” – podsumowuje, Rafał Łydziński, inżynier, przedstawiciel Watson-Marlow Polska.

Zalety pomp perystaltycznych

Konstrukcja pomp perystaltycznych  powoduje, że transportowana substancja ma kontakt jedynie z wężem pompy, co pozwala na wyeliminowanie negatywnych obciążeń, powstających podczas transportu produktów o wysokiej lepkości.  Co więcej, konstrukcja tego rodzaju pomp wyporowych zapewnia sterylny transport substancji, bez korzystania z uszczelek lub zaworów. Ciecz jest całkowicie zamknięta w wężu, który jest odseparowany od pompy, co znacznie zmniejsza czas przestoju pompy i jej konserwacji oraz zapewnia najniższy całkowity koszt użytkowania.  Zatem pompy tj. Bredel są dedykowane do bezpiecznego i niezawodnego pompowania mediów lepkich, korozyjnych i o działaniu ścierającym.

Urządzenia tego typu mogą pracować nawet w najbardziej niesprzyjających środowiskach przemysłowych, zapewniając niezwykłą dokładność i stałość dozowania. Niewątpliwą zaletą pomp perystaltycznych jest również łatwość i dokładność oczyszczania. Użytkownie ułatwia również możliwość samoczynnego zassania czynnika z położonego niżej zbiornika bez konieczności wcześniejszego zalewania pompy.

Zgodność z wymaganiami

Efektywność pomp to również odpowiednie dostosowanie parametrów do wymagań produkcyjnych. „Rozpoznając potrzeby klienta możemy dopasować indywidulane parametry pomp pod kątem optymalizacji kosztowej oraz technicznej. Dzięki temu nasi klienci otrzymują produkt spełniający restrykcyjne wymogi działania, jednocześnie obniżając koszty eksploatacji i konserwacji sprzętu. – wskazuje inż. Łydziński. „Integralność i wysoka jakość produktu jest najbardziej krytycznym wskaźnikiem dla producentów klejów i farb. Dobór odpowiedniego urządzenia pompującego zabezpiecza przed niezadowalającą jakością produktu przepompowanego, częstymi awariami, przestojami oraz kosztownymi opóźnieniami w produkcji. Dzięki temu możliwy jest szybki zwrot z inwestycji i imponujący wynik TCO (Total Cost of Ownership – Całkowity Koszt Posiadania). Firmom, które inwestują w sprawdzone produkty, proponujemy wykonywanie darmowych prób w zakładach z wybranymi pompami, by obniżyć ryzyko finansowe, związane z zakupem nowego sprzętu.”-dodaje inżynier.

Zakład Chemiczny z Święciechowy skorzystały z możliwości przetestowania urządzeń. Pompa Bredel 80, została poddana testom na  poszczególnych substancjach. Pozwoliło to na obserwacje zachowania pompy przy różnych nastawach prędkości obrotowej motoreduktora, przy jednoczesnej kontroli osiągalnej wydajności. Testy zanurzeniowe węży pomp potwierdziły jego odporność na związki chemiczne zawarte w transportowanych płynach.

„Przy pompowaniu produktów o wysokiej lepkości, ważne jest aby proces transportu nie wpływał na zmianę parametrów jakościowych produktu. Bredel 80 podczas testów dobrze radził sobie zarówno z produktami o niskiej jak i wysokiej lepkości zachowując przy tym wysoką wydajność. Dlatego nasze produkty z powodzeniem mogą być przepompowywane przez ten rodzaj pomp. Warto również nadmienić, że zakupione ponad dwa lata temu pompy Bredel 80 nadal pracują bez zarzutów na terenie naszego zakładu. Wykorzystywane są do przepompowywania produktów takich jak Caviol® czy Winakar®, których lepkość waha się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy milipaskalosekund [mPas].”– podsumowuje inżynier Zakładu Chemicznego P. Paprocki Sp. J.

Więcej informacji o pompach Bredel

Pompy Bredel posiadają możliwość pracy na sucho i zdolność do zasysania. Ze względu na brak jakichkolwiek uszczelnień koszty eksploatacyjne okazały się znacznie niższe niż przy systemie pomp śrubowych. Dzięki wysokiej kompatybilności chemicznej, pompy firmy Watson-Marlow nie wymagają częstego serwisowania i nie powodują przestojów w procesie produkcyjnym.