Zdalne monitorowanie i kontrola urządzeń EtherNet/IP

  Serwis Netbiter Remote Management firmy HMS Industrial Networks umożliwia obecnie zdalne monitorowanie i kontrolę przez sieć urządzeń automatyki z interfejsem EtherNet/IP. Za pomocą bramki dostępowej Netbiter EasyConnect serii 300 użytkownicy tych urządzeń mogą wykonywać czynności serwisowe z dowolnej lokalizacji.

  Serwis Netbiter Remote Management oferował dotąd możliwość komunikacji jedynie z urządzeniami Modbus, ale począwszy od listopada firma HMS zapewnia jego kompatybilność również ze standardem EtherNet/IP. Za pomocą portu LAN wbudowanego w bramkę dostępową Netbiter użytkownicy mogą łączyć się za pośrednictwem UCMM (UnConnected Message Manager), będącego acyklicznym kanałem przesyłania wiadomości, odseparowanym od pętli sterującej.

  Za pomocą Netbiter użytkownicy mogą:

  • zdalnie konfigurować urządzenia EtherNet/IP za pomocą zwykłego oprogramowania konfiguracyjnego (np. RSLogix),
  • rejestrować trendy i monitorować parametry w funkcji czasu.
  • uzyskiwać informacje o alarmach i zdarzeniach po osiągnięciu poziomów progowych parametrów.

  Jak to działa

  Użytkownik podłącza urządzenie EtherNet/IP do bramki dostępowej Netbiter za pośrednictwem portu LAN. Bramka dostępowa Netbiter wysyła dane przez sieć Ethernet lub przez sieć telefonii komórkowej do centrum danych w chmurze Netbiter Argos. Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do Netbiter Argos dostępnego pod adresem www.netbiter.net przy wykorzystaniu zwykłej przeglądarki internetowej. Mogą również utworzyć bezpieczny tunel komunikacyjny do urządzenia zdalnego lub instalacji, zapewniający możliwość uruchamiania i debugowania tak samo, jak przy dostępie bezpośrednim.

  Długo oczekiwana funkcja

  “Już od dłuższego czasu widzieliśmy potrzebę zapewnienia łączności urządzeń EtherNet/IP z Netbiter,” skomentował Henrik Arleving, menadżer linii produktów. “Na rynku dostępna jest ogromna liczba napędów, interfejsów HMI, sterowników PLC i innych urządzeń automatyki korzystających z protokołu komunikacyjnego EtherNet/IP. Obecnie urządzenia te mogą być z łatwością podłączane do systemu Netbiter Remote Management umożliwiającego ich monitorowanie i kontrolę. Dla integratorów systemów i producentów maszyn szczególnie użyteczna może być funkcja Remote Access dająca możliwość przeprowadzania czynności serwisowych i debugowania online z dowolnej lokalizacji.”

  Z innych funkcji dostępnych w nowej wersji Netbiter należy wymienić możliwość grupowania i filtrowania alarmów oraz dostęp do funkcjonalności mapy pokazującej dokładną lokalizację każdej z bramek dostępowych Netbiter.

  Kontroluj urządzenia EtherNet/IP online. Ten przykład pokazuje zdalne monitorowanie sterownikiem PLC Allen Bradley.

  Więcej informacji na stronie www.netbiter.com.