Zdalne monitorowanie zbliża pomiary i zabezpieczenia

Systemy zarządzania energią – liczniki, urządzenia dokonujące pomiarów, układy zabezpieczające, komponenty komunikacyjne i oprogramowanie – pozwalają na monitorowanie, analizowanie, diagnostykę i kontrolę systemu dystrybucji energii w dowolnym miejscu na ziemi. Zdalne monitorowanie pozwala kierownikom zakładów na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących efektywności operacji, dostępności systemu, bezpieczeństwa pracowników i kosztów energii.

Niskonapięciowa przełącznica, główny panel sterowniczy, transformatory i wyłączniki – każde urządzenie może być monitorowane zdalnie. Setki złożonych parametrów można analizować na podstawie pomiarów napięcia, natężenia, stanu i temperatury

Planując zdalne monitorowanie systemu energetycznego zakładu przemysłowego, należy dokładnie przemyśleć, jaki efekt chcemy osiągnąć. Informacje, które chcemy rejestrować, powinny być wyważone w stosunku do kosztów ich uzyskania. Dostępne technologie pozwalają na wykorzystanie zdalnego monitorowania zarządzania energią nawet przy skromnych nakładach inwestycyjnych.

Zdalne monitorowanie rozciąga się poza rozdzielnie główne czy niskiego napięcia. Obejmuje obwody zabezpieczające, zasilacze, transformatory, linie zasilające, tablice rozdzielcze – cokolwiek znajdzie się w systemie elektrycznym fabryki. – Każdy element wyposażenia elektrycznego może być monitorowany – mówi Jane Barbe, kierownik produktu, GE Consumer & Industrial. – To wyłącznie sprawa umieszczenia odpowiedniego czujnika w monitorowanym urządzeniu. Każdy typ urządzenia może być monitorowany przez odpowiednio zastosowane czujniki.

Barber mówi, że czujniki do pomiarów napięcia i natężenia prądu są podstawowym wejściem dla urządzeń zabezpieczających, mierzących i monitorujących, jak też wskazujących stan systemu energetycznego. Inteligentne systemy zdalnego monitorowania i zarządzania systemem zasilania używają pomiarów napięcia, natężenia, stanu i temperatury jako podstawowych danych, na podstawie których dostarczane mogą być setki użytecznych parametrów pomocnych kierownikom produkcji do zapanowania nad systemem elektrycznym.

Autor: Jack Smith