Gorące lato dla działu Utrzymania Ruchu

Okres wakacji to przede wszystkim sezon urlopów i wypoczynku. Ale nie dla wszystkich. W tym czasie część przedsiębiorstw wysyła pracowników na urlopy, aby bez przeszkód dokonać niezbędnych konserwacji i remontów linii produkcyjnych. Szczególnie jaskrawym przykładem jest tu branża motoryzacyjna, w której takie operacje wykonuje się właśnie latem.

Tak więc dla działu Utrzymania Ruchu może to być okres bardzo gorący, nie tylko dosłownie. Prace utrzymaniowe prowadzone są zarówno przez brygady zakładowe, jak i firmy zewnętrzne. Aby sprawnie przeprowadzić takie operacje, niezbędne jest wcześniejsze odpowiednie przygotowanie do nich wszystkich służb. Służą do tego celu m.in. informatyczne systemy CMMS (Computerised Maintenance Management Systems – komputerowe systemy wspomagające utrzymanie ruchu). Temu tematowi poświęcony jest raport (str. 22).

W Polsce używanych jest ok. 20 specjalizowanych systemów CMMS oraz drugie tyle odpowiednich modułów systemów ERP (zarządzania przedsiębiorstwem). Z przeprowadzonej wśród naszych czytelników ankiety wynika, że mimo uznania takich systemów za pomocne w utrzymaniu ruchu, około połowa firm z nich nie korzysta. A przecież wybór jest duży – od skomplikowanych i złożonych systemów po niewielkie aplikacje przeznaczone do pojedynczych maszyn.

Systemy CMMS wspomagają przede wszystkim planowanie remontów i konserwacji. Przydają się więc głównie w prognozowanym utrzymaniu ruchu, które charakteryzuje się zwłaszcza tym, że większość środków na UR jest przeznaczona na konserwacje i planowe remonty, a nie na usuwanie awarii. Artykuł na str. 38 poświęcony jest właśnie zagadnieniom związanym z zapobiegawczym utrzymaniem ruchu. Okazuje się, że wykorzystując nowoczesną diagnostykę oraz informatykę, można z dużym wyprzedzeniem i prawdopodobieństwem przewidzieć wystąpienie usterki. W tym przypadku doskonale sprawdza się medyczne hasło: lepiej zapobiegać niż leczyć.

Tematem bieżącego numeru jest wdrażanie koncepcji Lean Manufacturing. Nasz redakcyjny kolega z USA opisuje (str. 28), jak ważna jest prawidłowa organizacja przedsiębiorstwa, stosunek do zmian oraz nieustanne szukanie źródeł oszczędności do osiągnięcia sukcesu. Podaje także przykłady firm, które należą do najbardziej dochodowych, czego przyczyną było m.in. wdrożenie Lean Manufacturing.

Ponadto w numerze znajdą Państwo, jak zwykle, informacje przydatne inżynierowi w przedsiębiorstwie. W dziale Mechanika (str. 4) znajduje się artykuł poświęcony rozwiązywaniu problemów związanych z usterkami systemów hydrauliki siłowej. W dziale Automatyka dwa teksty – na str. 10 o technikach poprawy jakości sygnałów w układach sterowania procesami oraz na str. 16 – o zastosowaniu konwerterów w przemysłowych systemach transmisji danych. Na str. 34 w dziale Elektryka znajduje się artykuł o zdalnym monitorowaniu systemu energetycznego, natomiast na str. 46 mogą Państwo przeczytać o ręcznych i elektrycznych wózkach magazynowych do transportu poziomego.

Przypominam także, że następny numer Inżynierii & Utrzymania Ruchu ukaże się na początku września.

Życzę Państwu przyjemnej lektury, a korzystającym z urlopu – udanego wypoczynku.

Tomasz Kurzacz

Redaktor naczelny