Zdalne monitorowanie

Najnowsze technologie komunikacyjne umożliwiają ekspertom monitorowanie i kontrolowanie tego, co dzieje się w firmie z dowolnej lokalizacji.

Zdalny monitoring nie jest nowy w świecie automatyki przemysłowej. Ponad 25 lat temu zainstalowano z użyciem połączenia typu dial-up (telefon + modem) pierwsze systemy zdalnego monitorowania. W 1990 r. te wczesne systemy zostały zaimplementowane za pomocą przewodowych sieci Ethernet/Internet, oferując większą szybkość i niezawodność. Dziś wiele przedsiębiorstw korzysta z technologii sieci bezprzewodowych i urządzeń do łatwego, bardziej ekonomicznego zdalnego monitorowania i sterowania.

Pojawienie się technologii komórkowej znacznie rozszerzyło możliwość monitorowania działalności przedsiębiorstw z niemal dowolnego miejsca, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i łatwej implementacji. Technologie 4G czy LTE umożliwiają wykonywanie szybkich połączeń komórkowych, uzupełniając połączenia za pomocą sieci Ethernet i Internetu.

Zalety zdalnego monitoringu

Zdalny monitoring jest coraz bardziej integralną częścią codziennej pracy w wielu zakładach produkcyjnych, dzięki niższym kosztom i prostemu wdrażaniu, związanym z najnowszymi technologiami. Jednym z podstawowych czynników sprzyjających rozprzestrzenianiu się zdalnego monitorowania jest niższy koszt początkowy inwestycji, kolejna zaleta to skuteczność monitorowania przez mniejszą liczbę operatorów. Zdalny monitoring umożliwia operatorom nie tylko pracę z niemal dowolnego miejsca, ale także bardziej skuteczne monitorowanie dzięki mniejszej liczbie pracowników, co jest istotne w dzisiejszych trudnych warunkach gospodarczych.

Potencjalne korzyści zdalnego monitorowania są znaczące: minimalizacja kosztów pracy, korzystanie z wiedzy doświadczonych operatorów, którzy z jakichś powodów nie są zatrudnieni na stałe w miejscu pracy (np. emerytowanych pracowników), przedłużenie żywotności sprzętu, zapobieganie nieplanowanym przestojom itd. Nie ma jednak prostej odpowiedzi, który rodzaj zdalnego monitorowania jest najlepszy.

Podczas gdy zdalny monitoring może znacznie przyczynić się do oszczędności i usprawnienia procesów, należy zdawać sobie sprawę z problemów, które muszą być rozwiązane, a dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa i przyjazności obsługi systemu zdalnego monitorowania. Dodatkowo wymagane jest określenie praw dostępu do danych oraz do jakich danych dostęp powinien być bezwzględnie zabroniony.

Zalety i wyzwania komunikacji bezprzewodowej

Instalacja sieci bezprzewodowych dla systemów zdalnego monitorowania staje się popularnym sposobem na obniżenie kosztów związanych z instalacją i utrzymaniem sieci. Sieci bezprzewodowe oferują znacznie większą elastyczność niż przewodowe zdalne sieci monitoringu, które z założenia mają stałą topologię. Możliwość stosowania sprzętu od różnych dostawców jest również o wiele łatwiejsza w sieciach bezprzewodowych.

Eliminując konieczność zakupu i instalacji przewodów, uzyskuje się natychmiastowe oszczędności związane z wdrażaniem sieci bezprzewodowych. Innym obszarem oszczędności jest możliwość szybkiego i taniego dodawania czujników w porównaniu z wysoką ceną dodania urządzenia przewodowego.

Dodanie czujników umożliwia dostęp do większej liczby parametrów maszyny lub procesu. Dodatkowe dane zebrane z nowych czujników umożliwiają operatorom diagnozowanie potencjalnych problemów szybciej i z większą dokładnością, co prowadzi do poprawy efektywności i obniżenia kosztów utrzymania.

Zapewniając jednocześnie znacznie niższe koszty instalacji, sieci bezprzewodowe nie są sposobem na transmisję w każdej sytuacji i w każdej firmie. Największym problemem z wykorzystaniem sieci bezprzewodowych jest bezpieczeństwo. Wczesne standardy bezprzewodowe nie były tak bezpieczne, jak powinny być, co prowadziło do obaw o bezpieczeństwo danych w sieciach bezprzewodowych.

Mimo że środki bezpieczeństwa są dziś znacznie lepsze, nadal należy pamiętać, że sieci bezprzewodowe są bardziej narażone na nieautoryzowany dostęp niż ich przewodowe odpowiedniki. Sieci bezprzewodowe stały się znacznie bardziej bezpieczne dzięki standardom szyfrowania, takim jak IEEE.802.11X na bazie protokołu uwierzytelniania rozszerzonego, które wymagają od użytkownika identyfikacji w celu uzyskania dostępu do sieci.

Ale wdrożenie i zapewnienie bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej wymaga pewnej wiedzy IT, a mniejsze przedsiębiorstwa mogą nie wiedzieć, jak wdrożyć te nowe środki bezpieczeństwa. Chociaż sieci bezprzewodowe mogą stanowić wyzwanie dla niektórych użytkowników, bezprzewodowe protokoły sieciowe i zabezpieczenia znacznie się rozwinęły, a sieci bezprzewodowe są dobrym wyborem dla zmniejszenia kosztów instalacji i utrzymania monitoringu.

Zdalny dostęp do danych

Niezależnie od typu systemu zdalnego monitorowania, wielkie kroki zostały poczynione w zakresie dostępności danych. Początkowo, w latach 90., systemy te bazowały na rozwiązaniach opartych na platformie PC. Dziś królują rozwiązania dostępu typu Web-access (dostęp za pośrednictwem Internetu), bez względu na użytą platformę.

Zmiany te nie tylko obniżyły koszty, ale również poprawiły wydajność i produktywność, ponieważ operatorzy w przedsiębiorstwach mają łatwiejszy i częstszy dostęp do danych. Oprócz łatwiejszego dostępu do danych, monitoring oparty na PC przyniósł znaczącą poprawę w przekazywaniu alarmów i skrócił czas reakcji na nie. Obecnie wiele przedsiębiorstw wykorzystuje możliwości korzystania z urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, w celu obniżenia kosztów i osiągnięcia większej elastyczności w monitorowaniu działania zakładu.

W wyniku zwolnień doświadczonych pracowników (w tym odejścia na emeryturę) większość zakładów produkcyjnych dysponuje mniejszą liczbą operatorów do monitorowania działania przedsiębiorstwa. Monitorowanie procesów wymaga intensywnego nadzoru, a dyrektorzy zakładów nie mogą sobie pozwolić na skierowanie operatorów do nadzoru pojedynczych stacji monitorujących lub przypisać operatorów do wybranych obszarów zakładu.

W dzisiejszych przedsiębiorstwach operator może równocześnie monitorować wiele maszyn i procesów zlokalizowanych w różnych miejscach. Bez zdalnego monitoringu potencjalne problemy mogą nie zostać wykryte, ucierpi jakość produktów, urządzenie może zostać uszkodzone i wystąpią nieplanowane przestoje.

Coraz więcej firm zmierza do skonsolidowanego modelu monitorowania, który obejmuje wiele przedsiębiorstw. W tym modelu bardzo doświadczeni operatorzy i inżynierowie mają dostęp do szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym z każdego zakładu, w tym także do szczegółowych danych historycznych. Informacje z różnych przedsiębiorstw mogą być porównywane i analizowane, co często prowadzi do wczesnego wykrywania problemów.

Zdalny personel może rozwiązywać problemy, zmieniać parametry operacyjne, wyłączyć maszyny lub zatrzymać cały proces produkcji, aby uniknąć ewentualnych problemów. Może również doradzać inżynierom i operatorom będącym na miejscu w przedsiębiorstwie, jak najlepiej rozwiązać problem lub poprawić wydajność.

Taki rodzaj działań eksperckich z bieżącym wglądem w działania operacyjne może wydłużyć żywotność urządzeń. Harmonogramy konserwacji i dane historyczne łatwiej wykorzystać do ustalenia czasów między przeglądami i wymianami części, a to wszystko bez konieczności fizycznej obecności w zakładzie.

Wykorzystanie technologii komórkowej

Smartfony zastąpiły różnorodne pojedyncze urządzenia, niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Zegarki, budziki, aparaty fotograficzne, mapy, magnetowidy, kalkulatory, urządzenia do nagrywania i wiele innych mieszczą się teraz w pojedynczej kieszeni użytkownika. Nic dziwnego zatem, że postępy w technologii komórkowej są wykorzystywane także w środowisku produkcyjnym.

Coraz więcej firm korzysta z urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, tablety i inne urządzenia przenośne, aby zmniejszyć koszty przekazywania informacji i skrócić czas uzyskania do nich dostępu. Jednak za pomocą tych urządzeń nie jest to tak proste, jak sprawdzanie poczty e-mail.

Jedną z podstawowych decyzji, które muszą być podjęte, jest zdecydowanie, kiedy i jak wdrożyć rozwiązanie do zdalnego monitorowania oparte na przeglądarce i odpowiedniej aplikacji zdalnego dostępu.

Przeglądarki WWW: plusy i minusy

Logiczną konsekwencją postępu w dziedzinie zdalnego dostępu do danych za pomocą smartfona jest wykorzystanie przeglądarki do uzyskania dostępu do systemów automatyki przemysłowej za pośrednictwem firmowej wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

Obecnie wiele firm oferuje użytkownikom zdalną łączność przez sieci VPN, po podłączeniu do sieci firmowej, i interakcję z systemami automatyki przez interfejs przeglądarki internetowej. Dostęp ten z reguły dotyczy interfejsu człowiek-maszyna (HMI) lub kontrolera, choć oczywiście dostęp przez przeglądarkę może być uzyskany do dowolnego składnika automatyki, wyposażonego w możliwość łączenia z siecią.

Ten rodzaj dostępu może być dobry i stosunkowo szybki, gdy aplikacja jest uruchomiona na komputerze, ale może stanowić problem w przypadku przeglądarki zainstalowanej na smartfonie. W wielu przypadkach ekrany serwera WWW nie skalują się dobrze do mniejszych ekranów w urządzeniach przenośnych, a sam obraz ładuje się zbyt długo.

Inną kwestią jest to, że często przeglądarka bazuje wyłącznie na zdalnym dostępie do zrzutów ekranu HMI, co może powodować problemy podczas monitorowania dużych ilości danych w warunkach częstych zmian.

Niektóre serwery sieciowe i VPN umożliwiają dwukierunkowy dostęp do zdalnego sterowania, ale wiele oferuje dostęp tylko do odczytu. Dlatego przy wyborze dostawcy lub wdrożeniu rozwiązania VPN należy zwrócić uwagę, czy użytkownicy mogą wykonywać zdalne działania (jeśli jest to konieczne).

Choć dostęp do przeglądarek internetowych jest bezpłatny, to koszty projektowania, wdrażania i utrzymania sieci VPN oraz serwerów sieci Web mogą być znaczne i musi to być uwzględniane podczas ustalania ogólnego wskaźnika ROI.

Korzystanie z aplikacji do monitorowania i sterowania

Inne podejście do korzystania ze smartfonów i przenośnych urządzeń do monitorowania i zdalnego kontrolowania operacji wymaga użycia aplikacji zaprojektowanych specjalnie dla tych urządzeń. Jest to bardzo ekonomiczne – niektóre takie aplikacje kosztują zaledwie pięć dolarów, a mogą być optymalną metodą dostępu do danych. Niektóre mogą oferować możliwość oglądania i kontrolowania procesów tak, jakby użytkownik był w pokoju dyspozytorni czy kontroli, przed ekranem HMI. W przypadku korzystania z przeglądarki i sieci VPN należy jednak zachować ostrożność.

Aby stworzyć w pełni funkcjonalną aplikację zdalnego monitorowania dla smartfonów, deweloperzy muszą ją tak zaprojektować, aby – mając do dyspozycji określony sprzęt i protokół – minimalizować opóźnienia, które mogą wystąpić na zdalnych połączeniach. Jeśli nie, użytkownicy mogą odczuwać frustrację z powodu powolnego działania. Aby zoptymalizować wydajność, deweloperzy muszą również zmniejszyć strumień transferu danych z komponentów automatyki, zazwyczaj HMI i sterowników.

Kiedy wszystko jest wykonane poprawnie, za pomocą aplikacji uzyskuje się opłacalny i niezawodny dostęp do danych za pośrednictwem smartfona. Joel Froese, właściciel/operator elektrowni wodnej Red Bank Hydro Plant, używa swojego smartfona do zdalnego dostępu: – Można uzyskać dostęp do danych w dowolnym czasie i dowolnym miejscu, aby zapewnić optymalne warunki operacyjne. Mogę uruchomić lub zatrzymać firmę tak, jakbym stał przed HMI. Ekrany są wyskalowane poprawnie, funkcje bezpieczeństwa są włączone i mogę szybko uzyskać dostęp do danych, których potrzebuję.

Specjalizowane aplikacje są lepsze nie tylko pod względem wydajności, ale także łatwiejsze do zainstalowania. Dostęp za pomocą przeglądarki w smartfonie wymaga od użytkownika jej uruchomienia, a następnie wpisania adresu i oczekiwania, aż zostanie wyświetlona właściwa treść na ekranie. Natomiast dostęp za pomocą aplikacji jest znacznie szybszy i wymaga mniejszej liczby kroków. Wreszcie dostęp do aplikacji zazwyczaj potrzebuje dużo mniej wsparcia IT niż dostęp za pomocą przeglądarki i sieci VPN.

Kwestie bezpieczeństwa

Przy korzystaniu z dostępu do poufnych danych przez urządzenia typu smartfon lub tablet musi być zapewniony odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, czy używana jest przeglądarka internetowa, czy aplikacja dla smartfona, zdalne monitorowanie musi być zabezpieczone przed dostępem nieuprawnionego personelu, a poziomy dostępu muszą być kontrolowane.

Istnieją odpowiednie metody i technologie, aby zdalne połączenia bezprzewodowe były bezpieczne. Te środki bezpieczeństwa są podobne do tych, stosowanych w innych rodzajach komunikacji bezprzewodowej: jest to szyfrowanie, autoryzacja hasłem i identyfikacja urządzenia.

Fabryki stosują różne zdalne systemy monitorowania. Każdy system ma swoje wady i zalety, podobnie jak każdy zakład produkcyjny ma inne potrzeby. Ale niezależnie od rodzaju dostępu używanie zdalnego monitorowania staje się coraz bardziej normą, a postęp w dziedzinie wykonania większej liczby zadań przy mniejszych zasobach trwa.

Przegląd oferty

Coraz więcej firm oferuje zdalny dostęp do funkcji sterowania lub kontroli urządzeń. Oferowane są aplikacje wykorzystujące dostęp zarówno za pomocą przeglądarki internetowej, jak i specjalizowanych aplikacji działających na urządzeniach mobilnych. Wśród dostępnych i coraz powszechniejszych tego typu aplikacji można wymienić: InstantHMI firmy Software Horizons, Ignition Mobile firmy Inductive Automation, iPAC iOS firmy Opto 22, Prosoft i-View firmy Prosoft Technology, CEView firmy InduSoft, iModCloud firmy TECHBASE, Asix firmy ASKOM, zenon Everywhere

App firmy COPA-DATA, MoviconCE firmy Progea (oferowany przez firmę Inventia), B&R System Diagnostic Manager firmy B&R, Pro-face Remote HMI firmy Pro-face.

B&R System Diagnostic Manager – B&R

Sterowniki sprzętowe B&R serii X20CPU oraz sterowniki zintegrowane z panelami operatorskimi serii Power Panel mogą być w pełni konfigurowane i programowane przez port ethernetowy. Oznacza to, że dysponując oprogramowaniem narzędziowym B&R Automation Studio, można w zasadzie z dowolnego miejsca na ziemi obsługiwać sterownik pod względem programowania i diagnostyki. Dodatkowo B&R Automation Studio dostarcza pełne narzędzia diagnostyczne, czyli można debugować program, obserwować wartości zmiennych, wyświetlać ich trend czasowy oraz poddać analizie matematycznej.

Dla służb utrzymania ruchu najważniejszy jest serwis, czyli możliwość zdalnego dostępu do sterownika w celu zdiagnozowania ewentualnych błędów. Do tej pory problemem było to, że najczęściej służby utrzymania ruchu nie miały dostępu do oprogramowania narzędziowego. Dzięki B&R System Diagnostic Manager ten problem został rozwiązany – wszystkie informacje diagnostyczne są zamieszczone na stronie WWW dostępnej dla sterownika. O treść strony dba wyłącznie system operacyjny sterownika.

System Diagnostic Manager jest dostępny przez standardową przeglądarkę WWW, jest więc możliwość jego używania również na urządzeniach przenośnych typu smartfon czy tablet.

Ważną funkcją jest System Dump, czyli możliwość ściągnięcia stanu systemu w postaci jednego pliku na własne urządzenie. W celu późniejszej analizy można taki plik wysłać do producenta maszyny, którego dział techniczny będzie w stanie przeanalizować stan systemu i znaleźć źródło ewentualnego błędu.

System Diagnostic Manager jest rozwiązaniem przydatnym głównie dla służb utrzymania ruchu. Dzięki niemu bez posiadania oprogramowania narzędziowego, z dowolnej lokalizacji mogą one diagnozować błędy w systemie sterowania. Jeżeli inżynier utrzymania ruchu otrzyma zgłoszenie awarii, to jeszcze przed dotarciem na miejsce zdarzenia może użyć swojego smartfona i spróbować sprawdzić, co się właściwie dzieje.

W systemie operacyjnym B&R dostępna jest również możliwość zdalnego wyświetlania wizualizacji za pomocą protokołu VNC oraz możliwość uruchomienia własnego serwera WWW.

Za pomocą protokołu VNC można zdalnie, przez Internet, wyświetlać wizualizację i modyfikować jej pola – może to być ekran sterownika lub specjalnie przygotowany ekran serwisowy. Oprogramowanie klienckie VNC jest dostępne na wszystkie platformy sprzętowe, nie ma problemu z pracą na smartfonach i tabletach.

Ważnym elementem przy dostępie zdalnym jest bezpieczeństwo i tutaj warto zwrócić uwagę, że jakiekolwiek zdalne zmiany w programie są ryzykowne, bo programista nie widzi maszyny. Przez System Diagnostic Manager nie ma możliwości jakichkolwiek modyfikacji sterownika, a jeżeli chodzi o VNC, to dostęp do ekranów wizualizacji może być zabezpieczony hasłem i możliwe jest zdefiniowanie poziomu dostępu tylko do obserwacji lub do obserwacji i modyfikacji pól wizualizacji.

MoviconCE i Movicon Web Client – Progea (sprzedaż w Polsce: Inventia)

MoviconCE to środowisko Runtime dla standardowych projektów XML Movicon 11, pozwalające wykorzystywać panele operatorskie, urządzenia PDA, palmtopy, smartfony, tablety i inne urządzenia mobilne w sposób samodzielny i niezależny, z połączeniem lub bez połączenia z serwerem czy stacjami klienckimi. Urządzenie z systemem WinCE może być wykorzystywane jako serwer lub Web Server dla innych stacji klienckich.

MoviconCE dla WinCE umożliwia wykorzystywanie tego samego projektu Movicon 11 na różnych platformach, dzięki standardowej strukturze XML. MoviconCE może być instalowany na małych urządzeniach HMI z ekranami dotykowymi, z systemem operacyjnym CE 5.0 lub 6.0. Inne typowe aplikacje MoviconCE obejmują urządzenia mobilne i bezprzewodowe (np. Pocket PC), zarówno jako zdalny klient, jak i jednostanowiskowa aplikacja przenośna. Dzięki oprogramowaniu MoviconCE panel operatorski staje się małą stacją SCADA, zapewniającą niezależność sprzętową, komunikację sieciową z nadrzędnymi systemami informatycznymi (SCADA, MES) i uzyskującą bogatsze możliwości funkcjonalne.

MoviconCE zawiera prawie wszystkie elementy funkcjonalności graficznej środowiska Movicon 11 SCADA, z rozszerzoną wizualizacją danych. Funkcje systemu to m.in. zaawansowane zarządzanie alarmami, wykresy bieżące i archiwalne, analiza danych, harmonogramy, współpraca z kamerą IP, rozsyłanie e-maili i SMS-ów, funkcja Web Client.

MoviconCE ma wbudowaną funkcję Web Client, zapewniającą zdalny dostęp do urządzeń za pomocą standardowych przeglądarek, wykorzystujących technologię Web Services. Zdalna wizualizacja możliwa jest z poziomu PC, terminali i urządzeń mobilnych obsługujących skrypty Java. Stacja kliencka wyświetla grafikę przetwarzaną na serwerze za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej, poprzez interakcję z serwerem i dostosowanie grafiki do lokalnej rozdzielczości ekranu.

Movicon Web Client jest oparty na technologii Java (J2SE i J2ME), dzięki czemu działa w dowolnej przeglądarce i w dowolnym systemie operacyjnym wspierającym JVM (Java Virtual Machine), np. Linux, Windows, Palm, Symbian, telefony wspierające Java.

Dzięki technologiom SOAP i Web Services nie ma potrzeby modyfikowania lub wyłączania zabezpieczeń firewall, aby zapewnić dostęp klientów do systemu nadzoru produkcji z gwarancją pełnego bezpieczeństwa. Dane przesyłane pomiędzy serwerem a klientami w sieci WWW są szyfrowane, aby zapewnić ich pełną ochronę w sieciach publicznych. Z tych samych względów bezpieczeństwa klient może zrealizować tylko polecenia predefiniowane na serwerze, a aktywacja polecenia jest szyfrowana. Jeśli polecenie wymaga autentykacji użytkownika na serwerze, to taka sama autentykacja (logowanie z podaniem hasła) będzie wymagana dla aktywacji polecenia przez sieć WWW.

Server może także ograniczać zdalny dostęp jedynie do odczytu danych, bez możliwości aktywowania jakichkolwiek poleceń przez klientów. Obiekty graficzne na ekranach mogą być widoczne lub niewidoczne przy dostępie przez sieć WWW.

iPAC iOS – Opto 22

Opto 22 oferuje aplikację iPAC iOS, która komunikuje się z jednostkami SNAP PAC za pomocą urządzeń Apple z systemem iOS (iPhone, iPod Touch, iPad). Użytkownik, który ma odpowiednie prawa dostępu, może monitorować punkty I/O systemu SNAP, zmienne sterowników PAC, a także wykonywać różne funkcje sterowania, takie jak zmiana wartości zmiennych cyfrowych i analogowych oraz tabel. Punkty I/O oraz ich przyjazne nazwy mogą być zapamiętane i stają się łatwo dostępne przy następnym uruchomieniu aplikacji.

Niepotrzebny jest sprzętowy interfejs, wymagany jest jedynie dostęp do sieci bezprzewodowej. Jest to spowodowane tym, że urządzenia firmy Apple nie mają gniazda Ethernet, jedynym sposobem dostępu do danych jest więc dostęp bezprzewodowy. Wszystkie urządzenia mają wbudowany odbiornik Wi-Fi, niektóre 3G.

Aplikacja jest przeznaczona dla sterowników i serwerów Opto 22. W głównej mierze jest stosowana do testowania, poszukiwania błędów, monitorowania i innych podobnych czynności.

Prosoft i-View – Prosoft Technology

Prosoft Technology opisuje swoją nową aplikację Prosoft i-View jako ułatwienie w monitorowaniu systemów sterowania za pomocą iPada, iPhone’a oraz iPoda Touch. Funkcje aplikacji polegają na umożliwieniu zdalnej komunikacji z systemami PLC/PAC, wykorzystującymi protokoły EtherNet/IP oraz Modbus TCP. Aby zapewnić bezpieczeństwo, użytkownik musi mieć uprawnienia dostępu zarówno do sieci Wi-Fi, jak i do jednostki CPU, z którą chce się połączyć. Podczas konfiguracji aplikacja wymaga podania hasła do sieci oraz do sterownika. Uruchomienie aplikacji następuje tylko wtedy, gdy uda się uzyskać dostęp do właściwej sieci, a podane hasło do sterownika jest zgodne z hasłem zapisanym w jego rejestrach – to zabezpiecza przed nieuprawnionymi użytkownikami, którzy mogliby pobrać aplikację i próbować uzyskać dostęp do systemu sterowania. Urządzenia Prosoft Technology do przemysłowej komunikacji bezprzewodowej są również odpowiednio zabezpieczone. Przemysłowa brama dostępowa Wi-Fi bazuje na systemie kluczy WPA2-PSK i technologii 802.11i RADIUS, które zabezpieczają przed nieautoryzowanym dostępem i modyfikacjami sieci, a przy tym są w pełni wspierane przez liczne narzędzia pomocnicze, takie jak Prosoft Wireless Designer.

Podczas konfiguracji użytkownik musi określić zmienne, które mają być wyświetlane w Prosoft i-View. Po uruchomieniu aplikacja wyświetla zmienne PLC w postaci list i wykresów. Wspierany jest system alarmów, który można tak skonfigurować, aby generował lokalne ostrzeżenia oraz przesyłał zdarzenia do obsługi. Za pomocą połączenia telefonicznego inżynierowie mogą monitorować stan zmiennych w czasie rzeczywistym, a także dokonywać zmian – o ile tylko znajdują się w zasięgu sieci komórkowej.

zenon Everywhere App – COPA-DATA Polska

Dzięki nowej aplikacji zenon Everywhere App zawsze i wszędzie istnieje możliwość podglądu pracy urządzeń produkcyjnych. Teraz można uzyskać dostęp do danych z systemu HMI/SCADA w czasie rzeczywistym, bezpośrednio na smartfon lub tablet, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze.

zenon 7.10 umożliwia zdalny dostęp do danych z produkcji przez smartfony, zarówno te wykorzystujące system operacyjny Windows Phone, jak i inne, np. iOS czy Android, czyli najbardziej popularne. Utworzona została w tym celu dedykowana aplikacja – Everywhere App, która zapewnia użytkownikowi nieprzerwany dostęp do danych niezależnie od miejsca, w którym aktualnie się on znajduje. Dzięki temu operator ma możliwość szybkiej reakcji na alarmy i inne sytuacje występujące w procesie, co w rezultacie zwiększa efektywność produkcji. Zaletą tej aplikacji jest także łatwość obsługi i szybkość konfiguracji połączenia z serwerem danych, który udostępnia dane z procesu dla urządzeń przenośnych – tzw. Everywhere

Server. Dostęp do danych jest możliwy tylko dla użytkowników, którzy potwierdzą swoje prawa dostępu, logując się do systemu zarządzania użytkownikami zenon. Po zalogowaniu użytkownik widzi bieżące dane z działającej aplikacji zenon i może je łatwo filtrować, np. na podstawie wcześniej zdefiniowanego modelu osprzętu (Equipment model). Ponadto ma on możliwość wyświetlania tych informacji w dogodnej dla siebie formie – np. listy zmiennych, wraz z graficznym przedstawieniem wartości w postaci słupka czy bardziej wyszukanych elementów graficznych, jak wskaźniki. Aby proces produkcji nie był narażony na ryzyko ingerencji z zewnątrz lub działanie złośliwego oprogramowania, aplikacja umożliwia dostęp do danych wyłącznie w trybie odczytu danych z systemu HMI/SCADA.

InstantHMI – Software Horizons

InstantHMI firmy Software Horizons zmienia przenośne urządzenie w interfejs HMI, działający na platformach opartych na Palm OS i Microsoft Windows. Firma oferuje rozwiązanie pod hasłem „opracuj raz, używaj wszędzie”. Zapewnia ono jednokrotne opracowanie aplikacji i uruchamianie jej na wielu platformach. System jest kompatybilny z układami sterowania największych firm, w tym Rockwell Automation, Watlow i Wago.

Aplikacja InstantHMI przystosowana jest do przetwarzania w chmurze (Cloud Computing). Dostęp do serwera HMI Runtime uzyskuje się z użyciem dowolnej przeglądarki, na dowolnym urządzeniu (iPad, iPhone, Android, BlackBerry, notebook z systemem Windows itp.).

Środowisko LaunchPad Development System umożliwia programowanie projektu HMI na PC z systemem Windows i instalację na docelowej platformie uruchomieniowej (Windows, Windows CE, Pocket PC, Palm OS i smartfony).

InstantHMI zapewnia łącza komunikacyjne platformy HMI Runtime ze sterownikami maszyn i procesów, z wykorzystaniem połączeń i urządzeń Ethernet TCP/IP, podczerwieni, Wi-Fi, Bluetooth, RFID, skanowania kodów kreskowych.

Ignition Mobile – Inductive Automation

Za pomocą Ignition Mobile możliwy jest mobilny dostęp do systemu sterowania za pomocą urządzeń takich, jak iPhone, iPad oraz innych z systemem Android, a także smartfonów i tabletów. Ignition Mobile daje natychmiastowy dostęp do dowolnego projektu HMI/SCADA, stworzonego za pomocą Ignition Vision Module.

System umożliwia kontrolę dostępu i interakcję z systemem monitoringu produkcji w czasie rzeczywistym, w tym monitorowanie jakości i przestojów. Komunikację ułatwia przyjazny interfejs. Sterowanie odbywa się za pomocą smartfona lub tabletu wyposażonego w nowoczesną przeglądarkę internetową. System nie wymaga instalacji aplikacji.

Ignition Mobile Module jest zainstalowany na serwerze centralnym Ignition Gateway, a dostęp do systemu kontroli, nadzoru i akwizycji danych (SCADA) uzyskuje się za pomocą telefonu komórkowego, tabletu lub palmtopa z przeglądarką internetową i połączeniem WI-FI. Urządzenia bezprzewodowe wyświetlają i umożliwiają interakcję z obrazem tych samych danych w czasie rzeczywistym, widocznym dla operatora obecnego w zakładzie produkcyjnym.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych SCADA może być włączone szyfrowanie SSL. Dane szczególnie wrażliwe, takie jak autentykacja, są zawsze bezpiecznie kodowane podczas użycia telefonu komórkowego lub tabletu, nawet gdy szyfrowanie SSL jest wyłączone.

InduSoft CEView – InduSoft

InduSoft CEView to program oferujący kompleksowy system nadzorujący, monitorowanie procesu i interfejs operatora dla platformy Microsoft Windows CE. CEView można uruchomić na wszelkich przenośnych PC: bezdyskowych, kieszonkowych i wbudowanych, włącznie z przemysłowymi palmtopami, co czyni go doskonałą propozycją dla użytkowników końcowych zajmujących się nadzorowaniem i monitorowaniem procesów przemysłowych.

CEView jest oparty na opracowanym przez firmę InduSoft rozbudowanym systemie nadzorującym i monitoringu. Ma prawie wszystkie jego funkcje, włącznie z obiektową bazą danych, funkcjami matematycznymi, generowaniem raportów, archiwizacją, powiadomieniami alarmowymi, formułami wsadowymi, interfejsem dla systemów PLC, zdalną obsługą wejścia/wyjścia i protokołu TCP/IP.

CEView jest zatem w pełni funkcjonalnym systemem nadzorującym przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego, z funkcją monitoringu, który mieści się w dłoni albo może być zainstalowany w interfejsie operatora.

InduSoft oferuje także inne rozwiązania mobilne SCADA dla tabletów i smartfonów. W zależności od urządzenia i potrzeb można zdecydować się na rozwiązanie graficzne, bazujące na Web Thin Client lub na zdalnym pulpicie dostarczającym informacje o procesie.

Web InduSoft Thin Client działa z przeglądarką Internet Explorer. Może być wykorzystane do tworzenia wirtualnych pulpitów HMI. Rozwiązanie to może być stosowane w urządzeniach z Windows XP lub Windows 7 (także w tabletach). Web Thin Client jest idealnym rozwiązaniem dla odległych obiektów lub stacji, może wyeliminować potrzebę fizycznej obecności w pobliżu obiektów.

InduSoft oferuje dwie wersje Studio Client Mobile Access lub klienta SMA. SMA działa na każdym urządzeniu podłączonym do Internetu i może być używany do podglądu danych procesowych i alarmów na telefonie lub tablecie. Alarmy mogą być również widoczne za pomocą klienta SMA.

Ulepszony klient SMA działa na HTML 5 i jest kompatybilny z dowolną przeglądarką internetową z możliwością interpretacji języka HTML 5, w tym Safari, Chrome i wieloma innymi przeglądarkami, także mobilnymi. W rozszerzonej wersji SMA przetwarzanie danych odbywa się za pomocą widgetów, które są łatwe do interpretacji, a ich konfiguracja jest trywialna przy użyciu InduSoft Web Studio. W rozszerzonym SMA alarmy mogą być przeglądane i kategoryzowane, zapewniając jednocześnie interakcję z systemem w ruchu.

W przypadku urządzeń, które oferują funkcję zdalnego pulpitu, możliwy jest pełny dostęp do systemu SCADA, a nawet środowiska InduSoft Web Studio. Są to urządzenia takie jak iPad, iPhone i inne z systemem Android.

iModCloud – TECHBASE

iModCloud to gotowy zestaw usług internetowych na potrzeby zdalnego sterowania, monitoringu oraz gromadzenia, przetwarzania i agregacji danych. iModCloud znacznie upraszcza kontrolę wszystkich urządzeń iMod – kontrola grup urządzeń jest równie prosta jak jednego urządzenia. Jest to gotowy zestaw narzędzi do wykorzystania w dowolnych projektach.

Korzyści ze stosowania iModCloud to zdalna kontrola i monitoring wszystkich urządzeń instalacji, stały dostęp do wszystkich parametrów, błyskawiczna agregacja danych, wygodny system raportowania. iModCloud umożliwia kompleksowy monitoring wszystkich urządzeń w systemie, zapewnia zdalną kontrolę z dowolnego miejsca, grupowanie jednostek w celu ustawienia wspólnej konfiguracji, udostępnienie wybranych parametrów innym użytkownikom.

Zdalny dostęp do parametrów pracy urządzeń umożliwia oszczędzenie czasu potrzebnego do obsługi instalacji. Uzyskuje się dostęp do wszystkich urządzeń w sieci, bez potrzeby zakupu punktów dostępowych APN, z opcją wykorzystania kart SIM od różnych operatorów. Rejestracja danych i zestawienie kluczowych parametrów zapewnia zwiększenie efektywności instalacji.

Interfejs użytkownika iModCloud umożliwia m.in. podgląd statusu i zmianę konfiguracji urządzeń, wizualizację danych bezpośrednio z urządzeń, zarządzanie/aktualizację oprogramowania oraz firmware.

Komunikacja z usługą jest szyfrowana za pomocą certyfikatów SSL, przy użyciu najbezpieczniejszych algorytmów. Identyczne rozwiązania są stosowane przez instytucje finansowe. Możliwa jest całkowita kontrola dostępu do urządzeń – z poziomu iModCloud można udostępniać poszczególne jednostki oraz całe sieci urządzeń według określonych kryteriów. Każde konto użytkownika może być tworzone zgodnie z wymaganiami konkretnego projektu.

Asix – ASKOM

Asix, autorski pakiet oprogramowania HMI/SCADA/MES firmy ASKOM, to uniwersalne narzędzie, które znajduje zastosowanie w realizacjach systemów zdalnego monitoringu. W tej klasie zastosowań sprawdzają się takie cechy pakietu, jak wydajna komunikacja z obiektem (protokoły przesyłające wyłącznie zmiany wartości danych, możliwość wyłączenia odpytywania węzłów, o których wiadomo, że są niesprawne), narzędzia diagnostyki kanałów akwizycji danych (protokół SNMP, „pingowanie” adresów IP), wydajny historian (automatycznie wyliczane agregaty, uzupełnianie post factum brakujących danych), możliwość tworzenia szablonów obiektów (cecha absolutnie kluczowa dla sprawnej realizacji i wygodnej konserwacji systemu monitoringu, obejmującego dziesiątki i setki, a tym bardziej tysiące węzłów o zunifikowanej strukturze), udostępnianie wszystkich funkcji systemu w Internecie, łącznie ze zdalnym sterowaniem, automatyczne alarmowanie poprzez komunikaty SMS i pocztę elektroniczną, wszechstronny moduł raportowania oparty na MS Reporting Services.

Asix oferuje obecnie dla wszystkich platform mobilnych tzw. portal informacji procesowych, zapewniający wgląd w dane bieżące i historyczne, alarmy, raporty oraz zdalne sterowanie. Pełną funkcjonalność, obejmującą synoptyki oraz specjalizowane aplikacje AsTrend, AsAlarm itd. zapewnia na urządzeniach mobilnych z Windows 8.

Pro-face Remote HMI – Pro-face

Zainstalowany na tablecie lub smartfonie program Pro-face Remote HMI umożliwia operatorom zdalne sprawdzanie stanu ekranów HMI.

Dzięki wsparciu dla iPhone’a, iPada, iPod Touch i Android Pro-face Remote HMI pozwala wspierać operacje HMI za pomocą smartfonu lub tabletu.

Korzystanie z funkcji zdalnego monitorowania i sterowania uprzednio wymagało wielu pracowników obsługujących poszczególne pulpity, natomiast teraz mniejsza liczba operatorów może kontrolować znacznie większy obszar działania.

Pro-face Remote HMI umożliwia sprawdzanie stanu maszyn i urządzeń pod kątem alarmów, określanie stanu maszyn oraz uzyskiwanie innych informacji za pomocą tabletu lub smartfonu z dowolnego miejsca w fabryce.

UR

Autor: Greg Philbrook, Tomasz Kurzacz