Zobacz, którzy inżynierowie zarobili w lutym najwięcej

  W świetle najnowszego numeru Miesięcznego Raportu Płacowego Banku Danych o Inżynierach, luty zakończył się 1-procentowym spadkiem płac. To niewiele w porównaniu z wahaniami, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach komentuje Anna Strożek, Starszy Specjalista ds. Analiz BDI. Średnie wynagrodzenie brutto inżynierów w tym miesiącu wyniosło 4 813 zł natomiast mediana płac 4 006 zł. Bliżej ogólnej średniej nadal pozostają wynagrodzenia mężczyzn (śr. wynagr.: 4 979 zł) aniżeli kobiet (śr. wynagr.: 3 831 zł).

  W lutym, co czwarty inżynier zarobił poniżej 2 990 zł natomiast 10% inżynierów nadal zarabia mniej niż 2 000. Progi te podwyższyły się w ostatnim miesiącu o niecałe 2%. Zdaniem Anny Strożek jest to pozytywne zjawisko, które świadczy o wzroście płac inżynierów zarabiających najmniej. Próg wyznaczający granicę, powyżej której znajduje 10% inżynierów zarabiających najwięcej nadal utrzymuje się na poziomie 8 000 zł.

  Z raportu wynika, że najwyższe wynagrodzenia niezmiennie otrzymują osoby pracujące w branży nieruchomości i developerskiej (śr. wynagr.: 8 470 zł, mediana wynagr.: 5 354 zł). Na drugim miejscu uplasowała się w lutym branża doradcza i konsultingowa (śr. wynagr.: 6 115 zł, mediana wynagr.: 5 088 zł) natomiast na trzecim sektor budowlany (śr. wynagr.: 5 740 zł, mediana wynagr.: 4 600 zł). Najniższą średnią płac odnotowaliśmy w administracji samorządowej (2 610 zł, mediana wynagr. 2 300 zł) oraz administracji państwowej (3 225 zł, mediana wynagr. 2 797 zł). Największe spadki płac wystąpiły w branży drzewnej i meblarskiej (-7,1%), transportowej i logistycznej (-6,4%) oraz stoczniowej (-6,3%).

  Działem, w którym inżynierowie mogli liczyć na najwyższe płace niezmiennie pozostaje dział zarządzania (śr. wynagr.: 7 955 zł, mediana wynagr.: 6 850 zł) oraz dział inwestycji i wdrożeń (śr. wynagr.: 7 037 zł, mediana wynagr.: 5 650 zł). W lutym dość wysoko uplasował się również dział inspekcji i nadzoru (śr. wynagr.: 5 618 zł, mediana wynagr.: 5 000 zł), dział IT (śr. wynagr.: 5 138 zł, mediana wynagr.: 4 500 zł), dział marketingu i sprzedaży (śr. wynagr.: 4 887 zł, mediana wynagr.: 4 200 zł). Najniższą średnią (poniżej 4 000 zł) odnotowaliśmy w dziale ochrony środowiska, badań i laboratoriów, administracji, analiz, planowania i dokumentacji, finansów oraz logistyki i zaopatrzenia. Co ciekawe, dział finansów odnotował w lutym najwyższy wzrost płac (+6%).

  Wyniki lutowej analizy wynagrodzeń z pewnością ucieszyły inżynierów pracujących w woj. świętokrzyskim. To oni, po okresie tak dużych wahań, odnotowali największy wzrost płac na tle innych województw (+7,4%, śr. wynagr.: 4 162 zł, mediana wynagr.: 3 562 zł) – zauważa Specjalistka. Wysoki wzrost płac wystąpił również w regionie lubuskim (+4,6%, śr. wynagr.: 4 533 zł, mediana wynagr.: 3 799 zł). Największy spadek wystąpił w woj. podkarpackim (-9,3%, śr. wynagr.: 3 620 zł, mediana wynagr.: 3 302 zł) oraz łódzkim (-5,5%, śr. wynagr.: 4 744 zł, mediana wynagr.: 3 930 zł). Niezmiennie najwyższe płace występują w regionie mazowieckim. Mimo 0,2-procentowego spadku średnie wynagrodzenie wyniosło tu w lutym 5 675 zł, natomiast mediana płac 4 900 zł.

  Na terenie woj. mazowieckiego prowadziliśmy w lutym najwięcej rekrutacji. Głównie dla sektora IT oraz budowlanego. Projekty realizowaliśmy także dla firm z regionu małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, pomorskiego, a także z granicy. Najwięcej ofert pracy skierowaliśmy do inżynierów z branży chemicznej i petrochemicznej, ceramicznej i szklanej, instalacji sanitarnych, budownictwa, materiałów budowlanych, branży drzewnej i meblarskiej, automatyki, energetyki, elektroniki i elektrotechniki, IT, ochrony środowiska, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, hutnictwa, metalurgii, branży metalowej, maszyn, urządzeń i narzędzi, spożywczej oraz tworzyw sztucznych.

  Wraz z najnowszą analizą wynagrodzeń inżynierów, której wyniki można znaleźć w „Miesięcznym Raporcie Płacowym – Luty 2009”, została ogłoszona lista laureatów corocznego rankingu „Firma dla Inżyniera” organizowanego przez BDI – informuje Anna Strożek. Nikogo nie zaskoczyły wyniki. Pierwsze miejsce utrzymała firma budowlana Skanska, na drugie miejsce wskoczyła firma General Electric, natomiast na trzecie miejsce spadł Siemens. Średnie wynagrodzenie osób głosujących na najatrakcyjniejszych pracodawców 2009 roku ukształtowało się na poziomie: 5 169 zł (mężczyźni) i 5 071 zł (kobiety).

  Więcej informacji dotyczących wynagrodzeń inżynierów można znaleźć w pełnym opracowaniu „Miesięcznego Raportu Płacowego – Luty 2009” oraz w „Branżowych Raportach Płacowych – IV kwartał 2009”. Pełne opracowanie wyników rankingu można znaleźć w raporcie „Firma dla Inżyniera 2009”. Wszystkie raporty dostępne są w Banku Danych o Inżynierach (www.bdi.com.pl).