Zrealizuj cel zerowej wypadkowości w miejscu pracy

W niniejszym poradniku zebraliśmy informacje dotyczące podstawowych zagrożeń dla bezpieczeństwa w przemyśle, a także przedstawiliśmy wskazówki, które pozwolą stworzyć program zerowej wypadkowości i narzędzia, które pomogą wdrożyć go w zakładzie. Pobierz darmowy poradnik!

Według Eurostatu w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w 2012 r. miało miejsce 2,5 miliona wypadków w miejscu pracy bez oiar śmiertelnych (absencja minimum czterodniowa) oraz 3515 wypadków śmiertelnych.

Choć liczba wypadków w miejscu pracy znacznie spadła w porównaniu z 2009 r., zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i w przeliczeniu na 100 tys. etatowych pracowników, to wciąż jest wiele do poprawy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w miejscu pracy i zmniejszenie liczby wypadków.

Kontrolowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa pozwalające zapobiegać wypadkom to strategia zarówno humanitarna jak i racjonalna ekonomicznie, która dodatkowo pozwala utrzymać, a nawet zwiększyć rentowność przedsiębiorstwa.

Wszystkie wypadki w miejscu pracy generują koszty, a mogą także pociągać za sobą oiary w ludziach, co negatywnie wpływa na morale i produktywność.

Spis treści:

Koszt wypadków w miejscu pracy

Najważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa w przemyśle

Rozdział pierwszy: Polityka bezpieczeństwa

·  Zobowiązanie kierownictwa

·  Komunikacja dotycząca bezpieczeństwa

·  Analiza i kontrola zagrożeń

·  Szkolenia z bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

·  Planowanie czynności związanych z bezpieczeństwem, reguły i procedury robocze

·  Dochodzenia w sprawie wypadków

Rozdział drugi: System zarządzania bezpieczeństwem

·  Ocena analizy ryzyka

·  Cykl Deminga

·  Praktyczny przykład

Rozdział trzeci: Narzędzia do realizacji celu zerowej wypadkowości

·  Blokady Lockout/Tagout

·  Znaki bezpieczeństwa

·  Oznakowanie stref

·  Znaczniki rur

·  Zawieszki

·  Pochłanianie rozlanych substancji

·  Drukarki do identyikacji związanej z bezpieczeństwem

·  Oprogramowanie na potrzeby zapewniania bezpieczeństwa

Cel: zero wypadków

Pobierz darmowy poradnik!