Akademia Górniczo-Hutnicza otworzyła Centrum Ceramiki

  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie otworzyła we wtorek Centrum Ceramiki. Koszt budowy i wyposażenia nowoczesnego obiektu wynosi w sumie 40 mln zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

  Budowa budynku, należącego do Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (WIMiC) AGH, trwała od wrześniu 2010 roku.

   

  Rektor krakowskiej uczelni prof. Antoni Tajduś podczas wtorkowej inauguracji podkreślił, że WIMiC jest obecnie jednym z najlepszych wydziałów AGH. „Rozwój gwarantuje silna kadra” – zaznaczył.

   

  Powierzchnia użytkowa otwartego obiektu wynosi 5,6 tys. m kw. Budynek mieści dwie duże sale wykładowe, sześć pokoi seminaryjnych, 35 laboratoriów i pracowni naukowo-dydaktycznych oraz pracownie dla doktorantów, dziekanat, pokoje dla samorządu studenckiego i pomieszczenia socjalne.

   

  Jak dotąd wyposażona została aula wykładowa oraz dwa laboratoria. W jednym stoją dwa specjalistyczne aparaty: spektrometr fluorescencji rentgenowskiej oraz dyfraktometr rentgenowski. Dr Bartosz Handke z AGH wyjaśnił, że pierwsze urządzenie służy do poznania dokładnego składu pierwiastkowego badanych próbek, jednak nie określa struktury próbki, tj. w jaki sposób atomy rozmieściły się w przestrzeni.

   

  „Do tego przeznaczone jest drugie urządzenie w tej sali, czyli dyfraktometr rentgenowski. Nie jest on czuły na +chemię+, czyli skład pierwiastkowy, ale dzięki niemu możemy określić jak te atomy rozmieściły się w przestrzeni, tzn. jak wygląda struktura krystaliczna próbki” – wytłumaczył.

   

  Urządzenia są przydatne m.in. dla budownictwa, medycyny, elektroniki. Służą np. badaniu mrozoodporności danego materiału. Wkrótce w laboratorium znajdzie się jeszcze jeden dyfraktometr rentgenowski.

   

  W drugim laboratorium mieści się nowoczesny mikroskop sił atomowych AFM. Jak wyjaśniła PAP adiunkt w AGH Anna Adamczyk, aparat służy przede wszystkim do badania topografii powierzchni próbki z rozdzielczością nanometryczną.

   

  Uczelnia miała na projekt ok. 40 mln zł, z czego większość pochodziła ze środków Unii Europejskiej. Jak dotąd 29 mln zł zostało wykorzystanych. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na kompleksowe wyposażenie wnętrz, które potrwa prawdopodobnie do jesieni.

   

  WIMiC AGH jest jedyną w Polsce i jedną z niewielu w Europie jednostką naukowo-badawczą zajmującą się kompleksowo materiałami ceramicznymi. Studenci kształcą w niej na kierunkach: inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, chemia budowlana oraz ceramika.