Najlepsze polskie innowacje nagrodzone przez PARP

  Już po raz 15. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyróżniła polskich przedsiębiorców za najbardziej innowacyjne produkty wdrożone w ostatnim roku. Konkurs „Polski Produkt Przyszłoścl” odbył się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.

  – Nowoczesne projekty, które przedstawili tegoroczni Laureaci pokazują, że z takim zapleczem intelektualnym polscy przedsiębiorcy mogą z powodzeniem wdrażać innowacje i konkurować na światowych rynkach – powiedział wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak podczas uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień.

  Wiceminister Kasprzak zwrócił uwagę, że według OECD aż 2/3 wzrostu gospodarczego w krajach wysoko rozwiniętych wiąże się z wprowadzaniem na rynek nowoczesnych technologii. – Polskie firmy coraz częściej dostrzegają korzyści z wdrażania projektów badawczo-rozwojowych i chętniej inwestują w innowacje, a administracja rządowa stara się udoskonalać prawo, aby im to ułatwiać – podkreślił wiceminister.

  Zdaniem wiceszefa resortu gospodarki niezbędna jest jednak nieustanna promocja postaw innowacyjnych i przekonywanie świata biznesu, że szansą na przewagę konkurencyjną w kraju i za granicą jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. – Musimy budować powszechne przekonanie, że innowacyjność jest ważnym czynnikiem wzrostu dobrobytu ekonomicznego kraju – powiedział wiceminister Kasprzak.

  Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Bożena Lublińska-Kasprzak zaznaczyła, że organizowany od 15 lat konkurs „PPP” dostarcza przykładów skutecznej współpracy nauki z biznesem w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji. – Jestem przekonana, że potencjał, jaki tkwi we współdziałaniu biznesu z nauką przyczyni się do podniesienia poziomu innowacyjności zarówno polskich firm, jak i całej gospodarki – oceniła prezes PARP.

  W tym roku do grona ponad 90 Laureatów Konkursu „Polski Produkt Przyszłości” dołączyli autorzy dwunastu nowatorskich rozwiązań. Jury przyznało im nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach.

  Nagrodę za „wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej” otrzymały kwantowe lasery kaskadowe zgłoszone przez Instytut Technologii Elektronowej z Warszawy. W tej kategorii wręczono także sześć wyróżnień dla: Braster S.A. z Warszawy za Breastlife Tester – termograficzny tester do wczesnego wykrywania patologii piersi u kobiet, w tym raka piersi; Apeiron Synthesis Sp. z o.o. z Wrocławia za innowacyjne katalizatory metatezy olefin do zastosowań w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym; Michała Mikulskiego z Gliwic za jednoosiowy egzoszkielet ramienia sterowany elektromiogramem; Fundacji Linum z Wrocławia za Lenplast – opatrunek z lnu nowej generacji; Solar Energy SA z Warszawy za moduł PV z ogniw krzemowych z opcją połączenia do kolektora; Politechniki Łódzkiej – Instytutu Elektroniki i GreenPoint z Łodzi za sprzętowy interfejs wizyjno-akustycznego systemu wspomagającego niewidomego w samodzielnym poruszaniu się.

  W kategorii „technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej” nagrodzono projekt „Nowej generacji technologii epichlorohydryny z biogliceryny”, którą zgłosił Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” z Kędzierzyna-Koźla oraz Zakłady Chemiczne ZACHM SA z Bydgoszczy.

  Wyróżniono także projekt „Technologii hybrydowej wytwarzania warstw kompozytowych w niskotemperaturowej plazmie” zgłoszony do konkursu przez Politechnikę Warszawską, Instytut Mechaniki Precyzyjnej.

  Nagrodę w kategorii „wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej” otrzymał kombajn do zbioru i czyszczenia warzyw z wymiennymi adapterami roboczymi zgłoszony przez PPHU. Akpil Kazimierz Anioł z Pilzna i Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych z Poznania. Jury konkursowe wyróżniło także projekt nowej rodziny zasilaczy magnetronowych o budowie modułowej, chłodzonych wodą do zastosowań solarnych zgłoszony przez Huettinger Electronic Sp. z o.o. z Zielonki.

  W kategorii „technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej” nagrodę otrzymała technologia wytwarzania aktywnej substancji alfacalcidol zgłoszona przez Instytut Farmaceutyczny z Warszawy.