Alfa Laval – Układ automatycznej regulacji dla wirówek dekantacyjnych do odwadniania osadu

  W ostatnich miesiącach Alfa Laval wdraża systematycznie system zwany Alfa Laval Octopus, który służy do ciągłego pomiaru i optymalizacji dla wirówek dekantacyjnych do odwadniania osadu.

  System umożliwia pracę systemu odwadniania z maksymalną efektywnością co skutkuje znaczącym obniżeniem kosztów związanych ze zużyciem polimeru oraz składowaniem osadów. Dzięki temu systemowi jest możliwe zredukowanie w/w kosztów aż do 20%.

  Octopus oparty na systemie mikroprocesorowym, opracowanym przez Alfa Laval, dokonuje pomiarów odpowiednich parametrów procesu odwadniania oraz steruje nimi 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu wirówka dekantacyjna pracuje przy swojej maksymalnej sprawności przy zmieniających się parametrach technologicznych.

  Czujniki układu zbierają dane z procesu i z wirówki. Następnie są one przetwarzane przez układ mikroprocesorowy, który steruje pracą wirówki w sposób, który zapewnia zminimalizowanie kosztów oraz zwiększenie efektywności całego procesu.

  Algorytm układu sterowania opracowany przez Alfa Laval i zintegrowany z systemem Octopus steruje całym procesem odwadniania przy założeniu zminimalizowania kosztów, biorąc pod uwagę wszystkie związane z tym parametry: koszty polimeru, koszty transportu i składowania odwodnionego osadu, jak również koszty zużycia wody i energii.

  www.alfalaval.pl