Wentylacja w obiektach przemysłowych. Jak zabezpieczać przewody instalacyjne?

  Rurociągi i kanały wchodzące w skład systemów HVAC stanowią istotny element funkcjonowania obiektów budowlanych czy przemysłowych. Zaprojektowane w sposób prawidłowy, pozwalają zoptymalizować zużycie energii oraz koszty eksploatacyjne. Niezbędnym elementem takiego systemu jest odpowiednia izolacja.

  W przypadku systemów HVAC transportujących poprzez kanały wentylacyjne ciepłe lub zimne powietrze, głównym zadaniem izolacji termicznej jest ograniczenie i kontrolowanie potencjalnyc

  h strat ciepła oraz ograniczenie ewentualnej kondensacji pary wodnej. Rola ta jest istotna nie tylko ze względów stricte finansowych. Sprawna wentylacja, tj. taka, w której temperatur

  a transportowanego medium utrzymuje się na określonym, założonym podczas procesu projektowania poziomie, spełnia także szereg funkcji – m.in. zmniejsza zapotrzebowanie na energię oraz zapewnia lepszą jakość powietrza dla przebywających wewnątrz osób, co w kontekście środowiska czy bezpieczeństwa i higieny pracy jest wartością nie do przecenienia.

  Zagrożenia eksploatacyjne dla instalacji

  Z biegiem czasu wielu problemów może przysporzyć kondensacja wilgoci z powietrza na zewnętrznej bądź wewnętrznej powierzchni k

  anałów. Kiedy to nastąpi, skroplona woda zaczyna kapać, powodując szkody, takie jak przebarwienia sufitów i podłóg, obniżenie parametrów izolacyjności, rozwój bakterii, a nawet pojawienie się pleśni i grzyba w sąsiadujących elementach konstrukcyjnych. W najgorszym wypadku dojść może do powstania ogniska korozji, która spowoduje uszkodzenie kanałów wentylacyjnych. Aby znacząco przedłużyć okres eksploatacji kanałów izolowanych termicznie i przeciwkondensacyjnie, należy zastosować izolację o odpowiedniej grubości.

  Dobór odpowiedniego rozwiązania zależy od szeregu czynników – m.in. wymiarów i materiału, z jakiego wykonano przewód, temperatury czy parametrów transportowanego powietrza – tłumaczy Robert Kotwas, ekspert z firmy Paroc Polska. – W celu zabezpieczenia przewodów instalacyjnych przed kondensacją pary wodnej na ich powierzchni, szczególnie warto wykorzystać wyroby pokryte folią aluminiową, która tworzy skuteczną barierę dla wilgoci – dodaje.

  Sprawdzone i uzupełniające się rozwiązania

  Ze względu na rolę, jaką w kontekście obiektów budowlanych i przemysłowych odgrywają instalacje HVAC, podczas projektowania nowych lub zabezpieczania istniejących systemów warto postawić na sprawdzone i uzupełniające się rozwiązania. W tym celu Paroc, czołowy europejski producent izolacji technicznych, proponuje profesjonalne wyroby izolacyjne z serii PAROC Hvac GreyCoat. System został zaprojektowany tak, aby spełniać wszelkie wymagania dla izolacji kanałów i urządzeń ogrzewczych oraz powierzchni płaskich kanałów wentylacyjnych. W obrębie systemu znaleźć można innowacyjne, wzajemnie uzupełniające się rozwiązania:

  • PAROC Hvac Slab GreyCoat – płyta do izolacji termicznej i przeciwkondensacyjnej płaskich powierzchni przewodów i urządzeń wentylacyjnych.
  • PAROC Hvac Lamella Mat GreyCoat – mata do izolacji termicznej i ochrony przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i urządzeń.
  • PAROC Hvac Section GreyCoat T – otulina do izolacji termicznej i akustycznej rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych, instalacji przemysłowych i przewodów kominowych.
  • PAROC Hvac Bend GreyCoat T – gotowy element do izolacji kolan rurociągów.
  • PAROC Manszeta GreyCoat – aluminiowa kształtka do maskowania końcówek otulin.
  • PAROC Taśma GreyCoat – samoprzylepna zbrojona taśma o szerokości 50 mm.

  Wyroby pozwalają utrzymać temperaturę przesyłanego medium na wyznaczonych w projekcie poziomach, chroniąc stalowe przewody przed korozją oraz podwyższając komfort akustyczny i bezpieczeństwo pożarowe obiektu. Produkty posiadają klasyfikację A2-s1,d0, co oznacza, że nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania ognia, a w warunkach pożaru generują bardzo ograniczoną ilość dymu oraz nie wytwarzają palących się kropli. Zgodnie z załącznikiem 3 do warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie, klasa ta odpowiada ponadto określeniu „nierozprzestrzeniające ognia”.

  Dodatkowo, pokrycie ze zbrojonej folii aluminiowej z jednej strony zabezpiecza przed wniknięciem pary wodnej i jej kondensacją na powierzchni zewnętrznej izolowanego obiektu, a z drugiej – zapewnia łatwy, szybki i ekonomiczny montaż. Dodatkowe pokrycie warstwą lakieru w kolorze szarym pozwala utrzymać atrakcyjny wygląd bez potrzeby malowania bądź stosowania dodatkowych materiałów okładzinowych, dlatego rozwiązanie to sprawdza się zwłaszcza tam, gdzie instalacja jest widoczna i wymaga estetycznego wykończenia powierzchni – np. w centrach handlowych, halach sportowych czy innych obiektach użytku publicznego.

  Autor: Paroc