API PRO dla Utrzymania Ruchu

  W oprogramowaniu API PRO atrakcyjne dla służb UR jest wykorzystanie modułu API PRO Mobile. Odpowiada on na potrzebę efektywnej obsługi systemu przez pracowników wykonujących prace konserwacyjne w terenie. Mogą oni na bieżąco raportować zlecenia robocze z systemu API PRO i do niego. Obsługa przy wykorzystaniu smartfona jest prosta i zgodna z powszechnie przyjętymi standardami obsługi tego typu urządzeń.

  Bardzo istotną funkcjonalnością dostępną w systemie API PRO jest możliwość obsługiwania kilku zakładów lub lokalizacji z jednej centralnej bazy danych. Oznacza to, że system można skonfigurować w taki sposób, aby użytkownicy z każdej spółki, oddziału lub zakładu mieli różne uprawnienia dostępu do informacji.

  Kolejną ciekawą funkcją są Komunikaty jako zdarzenia, które można przyporządkować do konkretnego Zlecenia Pracy i wykorzystać przy Rejestrowaniu Zmian (FDA).

  System API PRO umożliwia również planowanie prac krok po kroku, łącząc różnych dostawców części zamiennych i wykonawców poszczególnych prac oraz przekładać to na instrukcję wykonania naprawy. Można też planować wykorzystanie zasobów, takich jak specjalistyczny sprzęt i narzędzia wraz z ich dostępnością w czasie.

  Z kolei moduł API PRO Analytics usprawnia operacje związane z utrzymaniem ruchu przez zwiększanie dostępności sprzętu, poprawę wykorzystania zasobów oraz zmniejszanie kosztów utrzymania ruchu. Dane wskaźników KPI przechowywane w otwartej bazie danych InfoCube są dostępne do dalszych analiz i na potrzeby tworzenia raportów.

  Wybierając rozwiązanie CMMS, należy zwrócić szczególną uwagę na jego elastyczność i długość procesu wdrażania oraz konfiguracji. Rozwiązanie API PRO jest wdrażane na zasadzie plug-and-play lub out-of-the-box. Wystarczy kilka dni, by system został uruchomiony i był w pełni funkcjonalny. Oczywiście ważne jest również, by interfejs i obsługa systemu (support) były w języku polskim. Zawsze warto przyjrzeć się także, jakie doświadczenie ma dany producent oprogramowania CMMS we wdrażaniu systemów właśnie w twoim sektorze przemysłu.

  Autor: Ewelina Reszke, Dyrektor, EMEA w API Maintenance Systems A/S