Badanie olejów

    W ponad 20-letniej praktyce serwisowej spotykaliśmy się z wieloma problemami związanymi ze smarowaniem. Warto mieć świadomość, że poprawne smarowanie elementów maszyn i urządzeń jest jednym z najważniejszych zabiegów konserwacyjnych w zakresie zadań związanych z utrzymaniem ruchu. Jednym z kluczowych składników prowadzenia proaktywnej gospodarki smarowniczej jest monitoring własności świeżych i eksploatowanych w urządzeniach środków smarnych. Badania olejów w połączeniu z innymi metodami diagnostycznymi dają pełen obraz o stanie urządzenia, a wykonywane w sposób regularny, wskazują trend zmian własności użytkowych. Tylko wówczas jest możliwe wydłużenie życia olejów i maszyn, ograniczając, a nawet eliminując zbędne wymiany olejów i naprawy maszyn. Monitoring zanieczyszczeń zawartych w oleju oraz produktów zużycia podzespołów pozwala na wczesne wykrycie zużycia, jeszcze zanim nastąpi poważna awaria i kosztowny postój urządzenia. Pozwala również na natychmiastową reakcję na inne nieprawidłowości stanu oleju czy smarowania, które mogą wystąpić niespodziewanie przy zmienionych warunkach pracy samego urządzenia lub po zastosowaniu nowego środka smarnego o nieco innych właściwościach.

    Jako nieliczni, posiadając własne, niezależne laboratorium analityczne, jesteśmy w stanie błyskawicznie oszacować stan środka smarnego i w razie zaobserwowania niekorzystnych zmian fizykochemicznych, zalecić czynności zaradcze. Laboratorium olejowe Ecolu, zlokalizowane w Rybniku, jest obecnie jednym z najnowocześniejszych w Polsce laboratoriów diagnostycznych badających środki smarne, a dzięki stałej współpracy z jednostkami badawczymi na całym świecie mamy dostęp do najaktualniejszej wiedzy z zakresu diagnostyki olejowej.

    Autor: Wojciech Majka, prezes zarządu, dyrektor zarządzający w Ecol